Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/332

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev k účastníkům procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě

Setkání ministrů zahraničí zemí zapojených do procesu spolupráce v jihovýchodní Evropě (SEECP)

Istanbul, 22. června 2010

Vaše excelence, vážené dámy, vážení pánové,

jsem rád, že se jako zástupce Evropské komise mohu zúčastnit vašeho setkání. Chtěl bych znovu poděkovat tureckým organizátorům za jejich vřelou pohostinnost.

Plně se připojuji k tomu, co uvedla řada mých předřečníků.

Proces spolupráce v jihovýchodní Evropě je klíčovou součástí politiky EU vůči jihovýchodní Evropě. Jeho neocenitelná hodnota spočívá v tom, že vzešel přímo z tohoto regionu a že sdílí základní hodnotu Evropské unie – spolupráci jako nástroj smíření, spolupráci jako způsob znovuzapojení, spolupráci jako cestu k hospodářskému rozvoji a společné prosperitě.

Evropský projekt se stal úspěšným projektem na zhojení ran, jež Evropa utržila v druhé světové válce. Jeho úspěšné pokračování přišlo po skončení studené války – rozdělený světadíl se začal znovu scelovat. Díky pátému rozšíření se řada národů vrátila zpět na své původní místo – do jediné evropské rodiny. Pevně věřím, že tyto úspěchy stojí za zopakování i v zemích jihovýchodní Evropy.

Vážení kolegové,

když se dnes podíváme na země v tomto regionu, musíme být spokojeni s úrovní jejich ambicí a s výsledky, jichž dosáhly. V loňském roce zaznamenal tento region řadu úspěchů.

Chorvatsko zvýšilo své úsilí v přístupových jednáních s EU, jež nyní vstupují do rozhodující fáze.

Chorvatsko a Slovinsko nám v poslední době ukazují, jak lze bilaterální otázky řešit v evropském duchu. Jde samozřejmě o příklad hodný následování.

Albánie a Černá Hora poskytly odpovědi na otázky z dotazníku a Komise nyní pracuje na vytvoření stanovisek týkajících se obou zemí. V květnu vstoupila v platnost dohoda o stabilizaci a přidružení s Černou Horou.

Minulý týden došlo k otevření cesty k ratifikaci dohody o stabilizaci a přidružení se Srbskem; příprava stanoviska začne, jakmile o to Rada požádá.

Znovu svitla naděje – a dodal bych, že silná naděje – na to, že se podaří vyřešit spor o název Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a že to nastane brzy, takže Skopje by mohlo zahájit přístupová jednání.

Naše hostitelská země, Turecko, provedla pozoruhodný pokrok v reformách. Nyní je důležité toto tempo zachovat, jelikož přístupová jednání vstupují do náročnější fáze. Dnes je důležitější než kdy dříve posílit naše zvláštní partnerství a vzájemné závazky prostřednictvím přístupového procesu. Je to naše společná budoucnost, kterou EU sdílí s Tureckem.

Moldavská vláda si stanovila velmi ambiciózní program, který odráží proevropské směřování Moldavska. Jednání o našich smluvních vztazích – o budoucí dohodě o přidružení – začala před pěti měsíci a pokračují rychlým tempem. To, že Moldavsko spadá do mé působnosti v oblasti sousedství, považuji – ode dneška ještě více – za povzbuzující skutečnost.

Vážení kolegové,

neusínejme na vavřínech. Bylo by nerozumné nechat se ukolébat pozoruhodným pokrokem, který jednotlivé země učinily na cestě směřující k Evropské unii, a očividným rozvojem regionální spolupráce, jehož jsme v současnosti svědky.

Z důvodu vývoje moderních dějin v tomto regionu je nelehkým úkolem dosáhnout zde komplexní a pragmatické spolupráce, v některých částech ještě více než v jiných. Tuto skutečnost bychom si měli uvědomit.

Na vaší cestě směrem k evropské integraci představují nevyřešené bilaterální otázky zátěž, která bude jen a jen těžší. Pokud by se tyto otázky řešily již dnes v rámci procesu regionální spolupráce, a ne až v průběhu přístupového procesu, ušetřili bychom si mnoho práce v budoucnu. Přístupový proces je úspěšný. Zaměřme se tedy na jeho výsledky.

Jak jsem zdůraznil při předchozích příležitostech, postoj EU je založen především na podmíněnosti. To však nestačí. Protože je rozšíření procesem politickým, založeným na dohodnutých podmínkách a kritériích, musíte vy – naši partneři – ukázat nezbytnou politickou vůli postupovat kupředu. My všichni musíme přitom více kontrolovat politické směřování a současně se vyhnout kompromisům v oblasti podmíněnosti.

Individuálně jsme došli velmi daleko, ale čeká nás ještě mnohem víc práce – jihovýchodní Evropě stále brání v postupu po evropské cestě otázky související s právním státem a mnoho dalších záležitostí.

Nejdůležitější však je uvědomit si, že nejde jen o individuální zásluhy. Jde o začleňování – jak jste zde všichni zdůraznili. Jde o to, aby se všichni hráči zapojili do spolupráce v zájmu lepších výsledků celého týmu.

V této souvislosti mi dovolte podtrhnout, že očekávané stanovisko Mezinárodního soudního dvora představuje pro Kosovo, Bělehrad a Prištinu příležitost.

Bosna a Hercegovina musí mít jasnou vizi své evropské budoucnosti – kterou ponesou její politické špičky.

V celém regionu je třeba naléhavě řešit nevyřešené bilaterální otázky. A tuto myšlenku budu opakovat znovu a znovu.

Při řešení zbývajících problémů hrají významnou roli struktury regionální spolupráce. Těším se především na to, až proces spolupráce v jihovýchodní Evropě a Rada pro regionální spolupráci, jeho výkonná složka, začnou hrát hlavní roli v těchto oblastech. Velmi oceňuji kvalitní diskusi, kterou jsme vedli s generálním tajemníkem Biščevićem.

Vážení kolegové,

Evropská unie a jihovýchodní Evropa budou pokračovat ve společné práci v duchu otevřenosti a sdílených hodnot, vedoucí ke společnému cíli. To, že jsme se zde dnes sešli, by mělo být jasnou zprávou o tom, že regionální spolupráce je sama o sobě důležitou hodnotou, ale že je také tím nejlepším způsobem, jak dosáhnout pokroku v přibližování se EU.

Komise bude nadále podporovat tento region v souladu s příslušnými politikami, které se na jednotlivé partnery vztahují. Dobrým příkladem strategické příležitosti, kterou máme, je strategie Evropa 2020. Nedávná sarajevská konference znovu zopakovala závazek EU, pokud jde o evropskou perspektivu pro země západního Balkánu. Zásadní a více než logické však je, že úrovni našeho závazku musí dostát i závazky všech ostatních.

Vážení kolegové, jsem přesvědčen, že společně to dokážeme. Děkuji vám za pozornost.


Side Bar