Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/296

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev u příležitosti veřejného slyšení ELS o vztazích Evropské unie a Moldavska

Evropský parlament

V Bruselu dne 9. června 2010

Vážený pane předsedo,

vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Vaše Excelence,

dámy a pánové,

je mi potěšením, že se s vámi mohu setkat k obsáhlé výměně názorů o vztazích EU a Moldavska. Naše setkání je mimořádně dobře načasováno před zasedáním Rady pro spolupráci dne 15. června a jen několik dní poté, co moldavská vládnoucí koalice oznámila svůj plán na ukončení ústavní krize. S ohledem na náš čas, který máme k dispozici, na příspěvky dalších řečníků a následnou diskusi, své poznámky omezím na několik klíčových bodů.

Toto setkání se koná jako připomínka toho, že právě před rokem došlo v Moldavsku k pro-evropskému posunu. V roce 2009 totiž vztahy EU a Moldavska prošly v důsledku složité situace po jarních volbách náročnou zatěžkávací zkouškou. Nová vláda vytyčila velice ambiciózní plán reforem, jenž jasně odráží evropské aspirace Moldavska a odhodlanost dosáhnout cílů politického přidružení a hospodářské integrace s EU.

V této souvislosti jsme před pěti měsíci zahájili jednání o našem novém smluvním vztahu, o budoucí dohodě o přidružení, která by měla být daleko ambicióznější než současná dohoda o partnerství a spolupráci. Musím říci, že v těchto jednáních postupujeme velice rychle. Neznamená to, že by se kterákoliv ze stran rozhodla v zájmu urychlení ustoupit ze svých pozic. Naopak, jsem ohromen, s jakým nasazením jsme schopni o všech záležitostech diskutovat. Podporuji úspěšné pokračování těchto rozhovorů a řádné plnění závazků.

Jsem rád, že jsme minulý týden dokázali zorganizovat plnohodnotnou vyšetřovací misi, která je významným milníkem na cestě k vytvoření obsáhlé a komplexní zóny volného obchodu nebo – jak to já raději nazývám – k hlubší hospodářské integraci. Nyní očekávám, že útvary Komise zapojené do tohoto posouzení vypracují takzvaná klíčová doporučení pro Moldavsko, která je třeba řešit dříve, než budou moci být zahájena jednání o obsáhlé a komplexní zóně volného obchodu.

Pokud jde o mobilitu, hlavním cílem našich vztahů je samozřejmě bezvízový styk v rámci Východního partnerství. Připravili jsme půdu pro Radu pro spolupráci, abychom mohli zahájit náš dialog o vízech, a jsem velmi potěšen, pane ministře zahraničí [Leanca], že se prvního zasedání zúčastníte. Vízovýdialog nám umožní společně a strukturovaně zkoumat podmínky pro bezvízové cestování moldavských občanů do Evropské unie. V regionálním kontextu by tento model, použitý v případě Moldavska, mohl sloužit jako vzor pro země Východního partnerství, ovšem s ohledem na zvláštnosti a pokrok každé jednotlivé země.

Dále mi dovolte opětovně potvrdit připravenost EU podporovat Moldavsko při provádění strukturálních reforem. Naše spolupráce totiž vždy spočívala v rozsáhlé finanční a technické podpoře. V letech 1991 až 2009 Evropská unie Moldavsku poskytla více než 270 milionů EUR. Tato pomoc přispěla k mnoha reformám, například v oblasti sociální pomoci, zdravotní péče a sanace vody. Pomohla rovněž modernizovat moldavské podniky a podpořit jejich vývoz. Navíc byl do Moldavska v dubnu vyslán tým vysoce zkušených poradců, aby vládě pomohl s prováděním jejího plánu reforem.

V březnu tohoto roku jsme pro Moldavsko uspořádali konferenci dárců. Více než čtyřicet dárců, kteří se konference zúčastnili, přislíbilo ohromující částku ve výši 1,9 miliardy EUR na období 2010–2013. To předčilo očekávání. EU také zvýšila svou podporu a přislíbila 550 milionů EUR. Moldavsko se tak dostalo mezi hlavní příjemce pomoci EU v této části světa. S hrdostí mohu říci, že se tento příslib naplní během několika týdnů, kdy bude zahájen program v výši 45 milionů EUR na podporu hospodářské činnosti mimo moldavské městské oblasti. Do moldavského rozpočtu přispěje EU v brzké době platbou ve výši 15 milionů EUR na podporu úsilí v oblasti rozvoje regionů.

Naše místo v kontextu makrofinanční pomoci je nepochybné. V Evropském parlamentu byl dnes předložen legislativní návrh Komise na soubor opatření v hodnotě 90 milionů EUR. Je důležité, abychom všichni spolupracovali a co nejdříve dosáhli souhlasu Parlamentu a Rady.

Bylo by to správné, jelikož tento vývoj ukazuje důvěru, jíž se v Evropské unii těší odhodlání Moldavska pokročit v evropské integraci a v rozvoji demokratické kultury, jak dokazuje dokument vypracovaný moldavskou vládnou pod názvem „Rethink Moldova“ (přehodnotit Moldavsko). Pro bezprostřední budoucnost máme k dispozici soubor opatření na podporu demokracie. Usilujeme také o to, abychom s ohledem na budoucí parlamentní volby udrželi podporu voličů. A konečně, dovolte mi zdůraznit, že hlavní prioritou naší dvoustranné pomoci je podpora právního státu a dodržování lidských práv.

Vážený pane předsedo,

vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

Vaše Excelence,

dámy a pánové,

Vyslechli jste vystoupení ministerského předsedy Filata o úspěších a výzvách vnitřních reforem a vnějších vztahů Moldavska. Pokud jde o vnější vztahy, využívám této příležitosti a vyzývám Moldavsko, aby bylo i nadále konstruktivní ve svých vztazích s Ukrajinou. Ve vztahu k Evropě bylo dosaženo mnohého díky značnému úsilí ze strany Moldavska i EU. Nicméně je třeba, aby tato země své snahy v mnoha oblastech zesílila s cílem stabilizovat politickou, ekonomickou i sociální situaci svého lidu. V této souvislosti mi dovolte konstatovat, že na této složité cestě směrem k prosperitě a stabilitě není Moldavsko osamoceno, čehož je dnešní setkání důkazem.

Děkuji vám za pozornost.


Side Bar