Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/238

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev k moldavskému parlamentu

Zvláštní zasedání u příležitosti dne Evropy

Kišiněv, 14. května 2010

Pane předsedo moldavského parlamentu,

vážené poslankyně a poslanci, Vaše excellence, dámy a pánové,

je pro mne velkým potěšením, že se s vámi mohu setkat zde v Kišiněvě při své první návštěvě ve funkci komisaře pro rozšíření a politiku sousedství. S radostí sleduji, s jakým nadšením se město připravuje na oslavu dne Evropy.

Nejprve bych rád poděkoval Vám, pane předsedo, stejně jako vedoucím představitelům přítomných parlamentních skupin, za příležitost oslovit toto shromáždění. Je mi nicméně líto, že zde dnes nejsou přítomny všechny politické strany a doufám, že to není známkou toho, že ne všechna politická uskupení mají skutečný zájem na přiblížení Moldavska Evropské unii. Pokud by zde byli poslanci Komunistické strany, mohl bych s nimi přímo prodiskutovat jejich obavy ohledně svobody sdělovacích prostředků a lidských práv obecně. Důležitost těchto otázek pro Moldavskou republiku se bude zvyšovat tou měrou, jakou se přibližuje Evropské unii, protože svobodě sdělovacích prostředků a lidským právům přikládá EU nejvyšší důležitost. Například o situaci radiové stanice Serebrjannyj dožď a televizní stanice NIT jsme diskutovali s moldavskou vládou během prvního kola formálního dialogu mezi EU a Moldavskem o lidských právech.

Dovolte mi nyní, abych krátce nastínil, jak se rozvíjejí vztahy mezi EU a Moldavskem.

Po více než desetiletí jsme si v rámci našeho vztahu kladli stále ambicióznější cíle a ohlédnu-li se nazpět, jsem ohromen, kolik z nich se podařilo naplnit. Nebylo by to však možné bez výrazného úsilí, které jste vy i my pro jejich splnění vyvinuli. Prohloubili jsme spolupráci v oblasti zahraniční politiky a bezpečnostních záležitostí, a také jsme přiblížili trhy a sblížili své občany. Naše spolupráce občanům přinesla výrazné hmatatelné výsledky. Režim jednostranných obchodních preferencí udělovaných Evropskou unií, společné středisko pro žádosti o víza, dohoda o usnadnění udělování víz a finanční podpora vašich systémů sociální pomoci jsou jen několik příkladů dokládajících, jak může být naše činnost efektivní, když je motivována vůlí k vzájemnému sblížení. Neměli bychom rovněž opomenout strategický dopad vzkvétajících obchodních vazeb na naše hospodářství a společnost, protože Evropská unie je v současnosti zdaleka nejdůležitějším obchodním partnerem Moldavska.

Naše spolupráce se vždy opírala o rozsáhlou finanční a technickou pomoc. Evropská unie je v současnosti největším jednotlivým dárcem finančních prostředků Moldavsku. V letech 1991 až 2009 od ní vaše země obdržela více než 270 milionů EUR, výlučně ve formě grantů. Díky této pomoci bylo podpořeno mnoho klíčových reforem a činností. Přispěla například k reformě systému sociální pomoci, zdravotnictví a sanitace vody, umožnila modernizaci moldavských podniků, podpořila vývoz těchto podniků a napomohla k přilákání zahraničních investic. Zavázali jsme se k výraznému navýšení této podpory a na období 2010–2013 jsme přislíbili 550 milionů EUR. S hrdostí vám mohu oznámit, že již za několik týdnů budeme schopni v rámci tohoto nového závazku zahájit první program, jenž s rozpočtem 45 milionů EUR podpoří regionální rozvoj prostřednictvím stimulace hospodářské činnosti vně velkých měst.

Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Vaše excellence, dámy a pánové,

básník nám radí, abychom vzhlíželi ke hvězdám. Myslím, že v současnosti by tento verš mohl být mottem vztahů mezi EU a Moldavskem. Loni v prosinci jsme o našich vztazích poprvé vydali společné prohlášení. Využili jsme nových příležitostí, které nabízí Východní partnerství, a v tomto prohlášení jsme nastínili ambiciózní cestu vpřed, která bude pro obě strany znamenat závazek k dynamickému pokroku na cestě k politickému přidružení a hospodářské integraci.

Stanovili jsme si šest cílů. Dovolte mi, abych je krátce zmínil: dohodli jsme se na zahájení jednání o nové dohodě daleko ambicióznější, než dohoda o partnerství a spolupráci, na pojmenování tohoto nového dokumentu jako dohoda o přidružení, aby se tak řádně zohlednily naše společné ambice, na práci na vytvoření prohloubené a komplexní zóny volného obchodu, jakmile budou splněny nezbytné podmínky, na zahájení vízového dialogu tento rok, na otevření pravidelného dialogu o lidských právech a na navýšení finanční a technické podpory poskytované naší stranou a zlepšení koordinace poskytovatelů pomoci, aby ji bylo možné lépe využít k dosažení vašich cílů.

Promítly se tyto cíle v praxi? Odpověď zní „ano“, protože jsme dosáhli výsledků ve všech bodech. Dne 12. ledna jsme zahájili jednání o budoucí dohodě o přidružení, jež postupují hladce a rychle vpřed, za tři týdny budou naše vlády hostit třetí plenární zasedání vyjednavačů a 4. března jsme odstartovali dialog o lidských právech.

Po velmi intenzivní výměně informací s vaší vládou pracujeme na přípravě pracovní cesty ke zjištění dalších potřebných údajů, která bude významným mezníkem na cestě k budoucí zóně volného obchodu. Příští měsíc otevřeme vízový dialog v rámci setkání Rady pro spolupráci. Budeme tak schopni strukturovaným způsobem společně posoudit podmínky, za nichž by moldavští občané mohli bez víz cestovat do Evropské unie.

Dne 24. března jsme také uspořádali velmi úspěšnou konferenci dárců, kteří bezvýhradně podpořili reformy, jež vaše vláda označila za priority zahraniční pomoci a shrnula v programu „Přehodnotit Moldavsko“. S ministerským předsedou Filatem jsem podepsal memorandum o 75% zvýšení naší bilaterální pomoci Moldavsku, čímž se vaše země dostává na přední místo v objemu poskytnuté pomoci v tomto regionu. Konference se účastnilo 42 dárců, kteří přislíbili úctyhodnou pomoc ve výši 1,9 miliardy EUR v období 2010–2013, což je více, než se očekávalo.

Všechny tyto události ilustrují důvěru Evropské unie a našich mezinárodních partnerů v budoucnost Moldavska, v jeho oddanost procesu evropské integrace a v rozvoj jeho demokratické kultury.

Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci,

chtíc nechtíc se musím dotknout otázky ústavní reformy. Je to otázka obrovského významu, pravděpodobně největší výzva, s kterou se dnes potýkáte, a názorná zkouška záruky demokratičnosti, kterou jako zástupci moldavských občanů představujete. Zajisté vám nemusím připomínat, že situace ve vaší zemi není v současnosti ještě stabilizována. Zároveň se možná blíží nové volby. Chápu, že v takové situaci může mít krátkodobá taktika svoji přitažlivost.

Vaše země však potřebuje prozíravou státnickou politiku. Vyřešení problému volby hlavy státu je v tomto okamžiku důležité nejen proto, abyste mohli prolomit začarovaný kruh nekonečných voleb. Je nezbytné k tomu, aby se moldavská společnost mohla soustředit na nejnaléhavější politické, hospodářské a sociální výzvy, s kterými se potýká. V posledních 15 letech prokázali moldavští politici velkou míru odvahy při prosazování moldavské nezávislosti, provádění reforem a modernizaci země, která nemá velké přírodní zdroje a jejíž jedna část je fakticky odříznuta.

Současný ústavní problém vás zavazuje, abyste znovu projevili tuto odvahu a schopnost činit ústupky. Benátská komise jasně nastínila cestu vpřed a vaši zástupci měli příležitost získat další informace při nedávném pobytu ve Štrasburku.

Rád bych připomněl stanovisko Evropské unie. Benátská komise je poradním orgánem Rady Evropy pro ústavní otázky. Od našich partnerů, kteří jsou členy Rady Evropy, očekáváme, že budou její doporučení dodržovat. Konkrétně to znamená, že je třeba, abyste v parlamentu co nejdříve dosáhli kompromisu ohledně článku 78 ústavy. Není podstatné, že předchozí snahy o nalezení takového kompromisu skončili neúspěchem, důležitá je odvaha a odhodlání.

Je nejvyšší čas, aby pokračovaly reformy a aby byly prováděny s odhodláním, nikoli kvůli Bruselu, ale pro dobro vašich občanů a s cílem zlepšit jejich životy v takových oblastech jako zdravotnictví, vzdělávání, obchod, životní prostředí, a co je nejdůležitější, v oblasti lidských práv a základních svobod. To je to, po čem vaši občané touží. Právě zde je zapotřebí vás, vedoucích politických představitelů, a široké podpory v celém politickém spektru, aby takové ambiciózní reformy mohly uspět. Můžete se přitom spolehnout na naši vytrvalou podporu.

Pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Vaše excellence, dámy a pánové,

inspirujme se evropskou historií usmíření a sjednocení v posledních padesáti letech. Můžeme si z ní vzít poučení, protože přinesla mír, stabilitu a prosperitu. Moldavsko se potýká s nelehkými výzvami na mnoha frontách – politické, hospodářské a sociální. Ve svém úsilí však nebude osamoceno, pokud bude ve svém vlastním zájmu odhodlaně konat ve prospěch stabilizace své vnitřní situace. Doufáme, že podělíme-li se s vámi o své zkušenosti, budete z nich mít obdobný prospěch jako Evropa. Doufáme rovněž, že svým občanům poskytnete, co si zaslouží a co je pro nás jako pro vaše přátele a partnery důležité: prosperující Moldavsko, usmířenou společnost a obnovenou územní celistvost.

Děkuji vám za pozornost.


Side Bar