Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/125

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Fórum moldavských dárců

Závěrečné poznámky

Schůze poradní skupiny o Moldavsku

V Bruselu dne 24. března 2010

Vážený pane premiére, páni ministři, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že se k Vám mohu v tento poslední den intenzivní práce na závěrečném zasedání připojit.

Toto setkání nám umožnilo lépe pochopit výzvy, obavy a strategii, kterou vláda hodlá sledovat pro jejich řešení.

Obdrželi jsme řadu zpráv od našich moldavských partnerů.

První zpráva říká: „Máme jasný cíl“: evropská integrace, hospodářství orientované na vývoz, reforma veřejné správy – to jsou naše klíčové cíle.

Druhá zpráva sděluje, že Moldavsko navzdory dopadům celosvětové hospodářské krize dokázalo dosáhnout významných výsledků při provádění reforem.

Třetí zpráva uvádí, že Moldavsko dosáhne úspěchu rychleji, bude-li mu poskytnuta vnější pomoc jak ze strany partnerů v oblasti rozvoje, tak ze strany soukromého sektoru.

Tyto zprávy splňují naše očekávání: Moldavsko dokazuje, že chce být důvěryhodným partnerem, jenž zavedl soudržnou a přesvědčivou strategii s jasně vymezeným politicko-ekonomickým a sociálním přístupem.

Chápu, že se v široké míře shodujeme s moldavskými analýzami a návrhy. Chápeme rovněž, že ne všechny stránky této komplexní strategie jsou v této fázi plně rozvinuty, to však žádným způsobem neomezuje naše kladné hodnocení a ponechává prostor k dalším diskusím a návrhům.

Dalším dojmem, kterého jsem tu dnes nabyl, je, že přítomnost tolika vysoce postavených účastníků v této místnosti je sama o sobě úspěchem. Závěr je jasný: důvěřujeme Moldavsku a věříme v budoucnost této země. Stávající dohoda s MMF je navržena tak, aby zajistila makrofinanční stabilitu v následujících letech, a je základním příspěvkem k obnovení důvěry investorů.

„Přehodnotit Moldavsko“ je souhrnný a důvěryhodný plán reforem a modernizace. Měl by vyvolávat optimismus a podněcovat další rozvoj reforem. Klíčovou zkouškou ovšem vždy bude účinné provádění reforem, které Moldavsko sblíží s EU.

Dovolte mi, abych skončil u řešení otázky, která byla v průběhu dne zmiňována při několika příležitostech: cesta Moldavska do EU.

Prostřednictvím východního partnerství Evropská unie nabízí reálné způsoby, jak se partnerské země mohou přiblížit k EU. Vím, že Moldavsko je pevně odhodláno jich využívat a vyvinout nezbytné úsilí ke splnění tohoto náročného úkolu.

Politické přidružení a hospodářská integrace s Evropskou unií pomůže Moldavsku výrazně se přiblížit k EU. Jednání ohledně dohody o přidružení probíhají a měla by být uzavřena v rozumném časovém rámci. Měli bychom však usilovat o víc. Jakmile bude Vaše země připravena, můžeme jako součást tohoto přidružení zahájit jednání o vytvoření široké a komplexní zóny volného obchodu.

Jsem přesvědčen, že volnější cestování do Evropy je pro moldavské občany velmi důležité. V této oblasti jsme rovněž dosáhli významného pokroku. společné středisko pro podávání žádostí o víza, dohoda o usnadnění udělování víz a dohoda o zpětném přebírání osob a partnerství mobility nyní fungují na plné obrátky. EU již rozhodla, že podmínky cestování dále usnadní. Kromě toho doufám, že budeme moci brzy zahájit dialog mezi EU a Moldavskem o liberalizaci víz.

Moldavsko dosahuje slibného pokroku v oblasti lidských práv a demokratických hodnot. Tyto hodnoty jsou jádrem našeho vztahu. Vycházím-li z osobní zkušenosti, vím, že společnost, která střeží tyto hodnoty, je společností, která může rovněž nejlépe zaručit, že její občané mohou plně využívat svého potenciálu jak ve sféře politické, sociální nebo kulturní, tak prostřednictvím podnikání a investic. To je důvodem, proč jako blízký a důsledný přítel Moldavska budu nadále vyžadovat pokrok v této oblasti, zejména prostřednictvím našeho nově zahájeného dialogu mezi EU a Moldavskem o lidských právech.

Pane ministerský předsedo,

jsme si plně vědomi složitosti úkolu, se kterým jste konfrontován. Proto EU spolu s celou řadou dalších partnerů zavádí skutečný a významný balíček pomoci. Chceme ruku v ruce s Vámi pokračovat v práci na tomto složitém úkolu v nejlepším zájmu Moldavska i Evropy jako celku.

Dovolte mi na závěr, abych poblahopřál Vám i Vašemu týmu za to, jak výborně jste se na tuto akci připravili a abych Vám popřál úspěch při provádění programu „Přehodnotit Moldavsko“.

Děkuji za pozornost.


Side Bar