Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN

SPEECH/10/114

Štefan Füle

Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství

Projev na 14. zasedání Výboru pro parlamentní spolupráci EU a Ukrajiny

Výbor pro parlamentní spolupráci EU a Ukrajiny

V Bruselu dne 22. března 2010

Dobré odpoledne, jsem velmi rád, že se mi dostalo příležitosti přednést projev na tomto 14. zasedání Výboru pro parlamentní spolupráci EU a Ukrajiny. Výbor hrál v minulosti důležitou úlohu v rozvoji vztahů mezi EU a Ukrajinou. Jsem přesvědčen, že v tom bude pokračovat i nadále pod vedením pana Kowala a pana Tarasyuka. Těším se na budoucí spolupráci se členy výboru.

Nejprve bych chtěl zdůraznit, že Ukrajina je pro EU mimořádně důležitá, a to nejen z důvodů geografických, demografických a geopolitických. Ukrajinský průmysl, hospodářství a zemědělství mají nesmírný potenciál. V zemi se navíc prohlubuje demokratická tradice. Jelikož je Ukrajina vůdčí zemí regionu, její vývoj v následujících letech bude mít značný dopad na země v jejím sousedství.

Dnes stojí Ukrajina na zásadní křižovatce svého vývoje. Čelí mimořádně obtížným politickým a hospodářským výzvám. Pokud má svým občanům v budoucnu zajistit stabilitu a prosperitu, musí urychleně zavést reformní kroky. Provádění reformních opatření má sice na starosti nový prezident a nová vláda, ale Evropská unie se na něm bude také podílet.

V posledních měsících rostla důvěra v demokratický vývoj Ukrajiny díky tomu, že prezidentské volby proběhly v souladu s mezinárodními standardy. Tento významný úspěch potvrzuje demokratické směřování Ukrajiny.

Také návštěva prezidenta Janukovyče v Bruselu, během níž vyjádřil pevné odhodlání jít cestou evropské integrace a zejména cestou reforem, vzbudila kladné očekávání vedoucích představitelů EU. Velmi konstruktivní byla rovněž setkání s předsedou vlády Azarovem, jenž se vyslovil v podobném duchu. Jak ovšem řekl prezident Janukovyč, více než povzbudivá slova jsou potřeba konkrétní reformní kroky.

Ukrajina stojí před zásadními úkoly. Hlavní prioritou musí být obnovení dohody s MMF o podpoře. Tento nesnadný úkol zahrnuje řešení řady souvisejících reformních otázek ve fiskální oblasti včetně schválení rozpočtu na rok 2010 v takové podobě, aby dostal výdaje pod kontrolu, a přitom nevyvolal další pokles hospodářství.

Současně je také naléhavě nutné provést další kroky v kritických oblastech, jako je plynárenství, a další zásahy pro rekapitalizaci bankovního sektoru. Nezbytné je také postupovat rozhodným způsobem v boji proti korupci – mimo jiné za pomoci reformy soudnictví – a více usilovat o zlepšení podnikatelského a investičního prostředí v zemi, které je v současnosti značně nepříznivé pro vnější investice, jež Ukrajina tak zoufale potřebuje.

Jak je Vám jistě známo, na pozadí těchto priorit stojí potřeba upevnit politickou stabilitu prostřednictvím ústavní reformy. Zásadní je, aby byla reforma v této oblasti provedena komplexním způsobem a aby přinesla trvalé urovnání ústavních otázek, jež se osvědčí i v budoucnu.

Na začátku jsem prohlásil, že Ukrajina je pro EU důležitá. Při setkáních s prezidentem Janukovyčem v Kyjevě i v Bruselu jsme zdůrazňovali, že Unie je připravena s Ukrajinou jednat, a vysvětlili jsme, že naše podpora provádění nezbytných reforem na Ukrajině bude mít praktickou a hmatatelnou podobu.

Co to konkrétně znamená? Za prvé, EU je připravena reagovat konkrétními podpůrnými opatřeními na pokrok v provádění reforem na Ukrajině. Například pokud Ukrajina obnoví dohodu s MMF o podpoře, EU je připravena jí poskytnout – se souhlasem Parlamentu a Rady – další makrofinanční pomoc až do celkové výše 610 milionů EUR.

Stejně tak pokud Ukrajina pokročí v reformě plynárenství, Komise bude pokračovat ve vývoji balíčku na podporu plynárenství, o němž jsme jednali s mezinárodními finančními institucemi a vládou Julie Tymošenkové v březnu a červenci loňského roku.

Dále v případě, že Ukrajina pokročí vpřed v provádění odvětvových reforem, bude EU připravena zareagovat prostřednictvím významné technické a finanční podpory z evropského nástroje sousedství a partnerství, k níž se nyní připojují i prostředky poskytované v rámci východního partnerství. Nejde přitom o zanedbatelnou záležitost. EU je největším poskytovatelem pomoci Ukrajině – jen od roku 1991 jí poskytla ze zdrojů evropského nástroje sousedství a partnerství a z předchozích nástrojů 2,5 miliardy EUR. Na období 2007–2010 činí finanční podpora pro Ukrajinu ze zdrojů evropského nástroje sousedství a partnerství 494 milionů EUR. Dalších 74 milionů EUR je Ukrajině k dispozici v rámci východního partnerství.

Jsme rovněž odhodláni prohloubit ještě více vzájemné vztahy. Ústředním prvkem našich vztahů je dohoda o přidružení, jež mimo jiné zahrnuje prohloubenou a komplexní zónu volného obchodu. Tato ambiciózní, na budoucnost zaměřená dohoda má obrovský potenciál prohloubit naši spolupráci na politické úrovni a transformovat naše hospodářské vztahy.

Prohloubená a komplexní zóna volného obchodu umožní Ukrajině v příslušném okamžiku plný přístup na trh EU s 500 miliony spotřebitelů. Ukrajinský vývoz do EU by se tak mohl zdvojnásobit. Dohoda také pomůže upevnit reformní proces v zemi tak, aby mohla vzniknout dynamická ekonomika schopná konkurovat jak na trhu EU, tak i na světových trzích.

Co se týče velmi podstatné otázky budoucího bezvízového režimu mezi EU a Ukrajinou, informovali jsme ukrajinskou vládu, že pokud bude provádět prioritní opatření, jež se nyní v souvislosti s dialogem o vízech schvalují, budeme pokračovat v diskusích s členskými státy EU o možném budoucím způsobu plánování. Rozhodnutí v této záležitosti ještě nebylo přijato, chceme však ukázat dobrou víru a odhodlání pokročit vpřed, pokud Ukrajina provede reformní kroky.

Věříme, že naše spolupráce bude mít značný přínos pro EU i pro Ukrajinu. Velmi vítáme pozitivní signály prezidenta Janukovyče a těšíme se na to, až se promítnou do konkrétních reformních kroků. Evropská unie bude Ukrajinu doprovázet na obtížné cestě reforem a zůstane jejím blízkým a trvalým přítelem.

Rád bych znovu poděkoval Výboru pro parlamentní spolupráci za pozvání na toto zasedání. Přeji Vám co nejvíce úspěchů ve Vaší práci.


Side Bar