Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT PT

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΡΑ 1996/1997  . . . . . . . . . . .  5

ΠΑΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 1997/1998 . . .  13

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ .  14

ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΑ . . . . . . . . . .  14

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ . . . . .  22

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΥΖΙΟΥ . . .  23

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑIΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ  . . . . . . . .  24

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟIΟΝΤΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Γεωργία  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ι

Αλιεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΙΙΙ

Περιβάλλον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΙΙΙ

Εσωτερική αγορά  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ΙΙΙ

Μεταφορές  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IV

Εξωτερικές σχέσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  VI

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις  . . . . . . . . . . . . . . .  VIII

Τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσώπησαν
οι εξής :

Bέλγιο :
ο κ. Karel PINXTEN         Υπουργός Γεωργίας και Μικρομεσαίων
                  Επιχειρήσεων

Δανία :
ο κ. Henrik DAM KRISTENSEN     Υπουργός Γεωργίας και Αλιείας

Γερμανία :
ο κ. Jochen BORCHERT        Υπουργός Επισιτισμού, Γεωργίας και
                  Δασών
ο κ. Franz-Josef FEITER      Υφυπουργός Επισιτισμού, Γεωργίας και
                  Δασών

Ελλάδα :
ο κ. Στέφανος ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ      Υπουργός Γεωργίας

Ισπανία :
η κα Loyola de PALACIO
 DEL VALLE-LERSUNDI        Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και 
                  Επισιτισμού

Γαλλία :
ο κ. Philippe VASSEUR       Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και
                  Επισιτισμού

Ιρλανδία :
ο κ. Ivan YATES          Υπουργός Γεωργίας, Επισιτισμού και Δασών

Ιταλία :
ο κ. Michele PINTO         Υπουργός Γεωργίας

Λουξεμβούργο :
ο κ. Fernand BODEN         Υπουργός Γεωργίας, Αμπελουργίας και 
                  Αγροτικής Ανάπτυξης

Κάτω Χώρες :
ο κ. Jozias VAN AARTSEN      Υπουργός Γεωργίας, Προστασίας της Φύσης
                  και Αλιείας

Αυστρία :
ο κ. Wilhelm MOLTERER       Υπουργός Γεωργίας και Δασών

Πορτογαλία
o κ. Fernando GOMES da SILVA    Υπουργός Γεωργίας

Φινλανδία :
ο κ. Kalevi HEMILA         Υπουργός Γεωργίας και Δασών

Σουηδία :
o κ. Curt MALMBORG         Υφυπουργός Γεωργίας

Ηνωμένο Βασίλειο :
ο κ. Douglas HOGG         Yπουργός Γεωργίας, Αλιείας και 
                  Επισιτισμού

Επιτροπή :
ο κ. Franz FISCHLER        Μέλος

Μετά από μακρές και δυσχερείς διαπραγματεύσεις, το Συμβούλιο κατέληξε σε
πολιτική ομοφωνία σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής καθώς και με
συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, με την οποία συμφωνεί και η Επιτροπή
και η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

α)  δέσμη τιμών και συναφή μέτρα 1996/1997
β)  ποσοστά παύσης καλλιέργειας των γαιών για την περίοδο εμπορίας
   1997/1998
γ)  ζάχαρη
δ)  οπωροκηπευτικά
ε)  ειδικά μέτρα για τη μεταφορά ορισμένων νωπών προϊόντων καταγωγής
   Ελλάδας
στ) λυκίσκος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΡΑ 1996/1997

Αροτραίες καλλιέργειες

Μακροπρόθεσμα:

- Καθορισμός ενιαίου βασικού ποσοστού παύσης καλλιέργειας σε 17,5%.

- Ενοποίηση του συμπληρωματικού ποσοστού, σε περίπτωση μεταβίβασης της
  υποχρεώσεως παύσης καλλιέργειας μεταξύ γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε 3%.

Το Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση
σχετικά με τα αποτελέσματα της εθελοντικής παύσης καλλιέργειας από την
πρώτη τριετία εφαρμογής της.

Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα περιθώρια περαιτέρω
ευελιξίας σχετικά με το άρθρο 9 του κανονισμού 1765/92 για τα κράτη μέλη ή
τις περιοχές των οποίων η βασική έκταση υποχρησιμοποιείται μονίμως λόγω
της ειδικής διαρθρωτικής κατάστασής τους.

 Οσον αφορά την προσεχή εμπορία, βλ. σελ. 13.

Σιτηρά

- τιμές και αντισταθμιστικές πληρωμές

  Η  τιμή παρέμβασης  καθώς και  οι αντισταθμιστικές  πληρωμές που
  αποφασίσθηκαν το 1992 παραμένουν σε ισχύ. Υπενθυμίζεται ότι η ενιαία
  τιμή παρέμβασης για όλα τα σιτηρά ανέρχεται σε 119,19 ECU ο τόνος και η
  αντισταθμιστική πληρωμή σε 54,34 ECU ο τόνος ανά εκτάριο απόδοσης των
  σιτηρών για τη δεδομένη χρονική περίοδο που καθορίζεται στο σχέδιο
  περιφερειοποίησης.

  Η παρέκκλιση που έχει δοθεί στη Φινλανδία και τη Σουηδία, σύμφωνα με τη
  συνθήκη προσχώρησης, όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος των κόκκων κριθής
  για την παρέμβαση διατηρείται κατά την περίοδο 1996/1997.

  Η Επιτροπή είναι πρόθυμη να εφαρμόσει κατά την περίοδο 1996/1997 τις
  ίδιες παρεκκλίσεις για το περιεχόμενο υγρασίας και τα λοιπά κριτήρια
  παρέμβασης που ίσχυαν για την περίοδο 1995-1996.

  Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλει πρόταση σχετικά με τους μελλοντικούς
  διακανονισμούς για τον σκληρό σίτο πριν από τη σύνοδο του Συμβουλίου τον
  Σεπτέμβριο του 1996.

- μηνιαίες προσαυξήσεις

  Η μείωση του ύψους των μηνιαίων προσαυξήσεων από 1,30 ECU/τόνο σε 1,10
  ECU/τόνο, όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Πρωτεϊνούχοι σπόροι και σπόροι λίνου

Δεν προβλέπεται τροποποίηση του καθεστώτος.

Οσπριοειδή

- Καθορισμός της μέγιστης εγγυημένης έκτασης (ΜΕΕ) σε 400.000 εκτάρια.

- Διατήρηση της ενίσχυσης στο ισχύον ύψος των 181 ECU/εκτάριο.

- Αναλογική μείωση της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου
  εμπορίας σε περίπτωση υπέρβασης της ΜΜΕ.

Μετά από τρεις περιόδους εφαρμογής του νέου καθεστώτος, η Επιτροπή θα
υποβάλει  έκθεση σχετικά με την  εφαρμογή, συνοδευόμενη πιθανώς από
κατάλληλες προτάσεις.

Ρύζι

- Τιμή

  Οι τιμές παρέμβασης του ρυζιού paddy για τις περιόδους 1996/1997 έως
  1999/2000 καθορίζονται  με τον κανονισμό  του Συμβουλίου για  τη
  μεταρρύθμιση της ΚΟΑ. Για την περίοδο 1996/1997 καθορίσθηκε σε 351
  ECU/τόνο. Μια μείωση 15% κλιμακούμενη σε τρία έτη φέρει την τιμή του
  1999/2000 σε 298,35 ECU/τόνο. 

- Μηνιαίες προσαυξήσεις

  Επειδή το Συμβούλιο αποφάσισε προσφάτως να μειώσει τον αριθμό των
  μηνιαίων προσαυξήσεων και την περίοδο του έτους κατά την οποία είναι
  ανοικτή η παρέμβαση, το ύψος των μηνιαίων προσαυξήσεων για το 1996/1997
  διατηρείται στα ίδια επίπεδα με την περίοδο 1995/1996.

Ζάχαρη

Καμία μεταβολή στην τιμή των τεύτλων, την τιμή παρέμβασης της λευκής
ζάχαρης και του περιθωρίου του παραγωγού.

Όσον αφορά την επιστροφή των δαπανών αποθεματοποίησης, προκειμένου να
ληφθεί υπόψιν η μείωση των επιτοκίων στην Κοινότητα, ο υπολογισμός θα
γίνεται με επιτόκιο 6,10% αντί για 6%, ώστε να επιτευχθεί ποσοστό 0,42
ECU/100 kg/μήνα.

Η Επιτροπή δύναται, στην περίπτωση δυσχερειών ανεφοδιασμού που δεν μπορούν
να αρθούν με την αποδέσμευση των ελάχιστων αποθεμάτων και οφείλονται σε
κλιματικές καταστροφές, να επιτρέπει την πρόωρη διάθεση στην αγορά ζάχαρης
Γ η ποσόστωση της οποίας έχει μεταφερθεί στην επόμενη περίοδο εμπορίας
σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1785/81.

Η προθεσμία μεταφοράς της ποσόστωσης ζάχαρης Γ για το Ηνωμένο Βασίλειο
παρατείνεται από την 1η στις 15 Φεβρουαρίου.

Τομέας ελαιολάδου

- Status quo όσον αφορά τις τιμές, τις ενισχύσεις και τις κρατήσεις με την
  προοπτική μιας προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΟΑ "λιπαρές ουσίες".

- Εισαγωγή στον κανονισμό αριθ. 136/66/ΕΟΚ μιας νομικής βάσης που θα
  επιτρέπει στην Επιτροπή να αναστέλει την εφαρμογή του κοινού δασμολογίου
  όταν η τιμή της αγοράς ελαιολάδου είναι αισθητά υψηλότερη από την τιμή
  παρέμβασης.

- Προσαρμογή του καθεστώτος  ενίσχυσης στην κατανάλωση  κατόπιν των
  συμφωνιών του Γύρου της Ουρουγουάης, ενώ θα διατηρείται ένα ειδικό
  καθεστώς για το ελαιόλαδο που εισάγεται από την Τυνησία στο πλαίσιο της
  ποσόστωσης υπό ειδικό καθεστώς.

Η Επιτροπή δηλώνει ότι, σύμφωνα με τη λογική των προτάσεών της, το επίπεδο
της ενίσχυσης στην κατανάλωση πρέπει να θεωρείται ως το ελάχιστο επίπεδο
του δασμού.  Θα εξετάσει  το επίπεδο  ενίσχυσης στο ελαιόλαδο  που
χρησιμοποιείται στην παραγωγή κονσέρβας ψαριού, λαμβάνοντας υπόψη της την
κατάσταση των τιμών στην κοινοτική και την παγκόσμια αγορά.

Κλωστικές ίνες

α)  Βαμβάκι

  - Κατάργηση της δυνατότητας προκαθορισμού της ενίσχυσης.

  - Χορήγηση προκαταβολής έναντι της ενίσχυσης, της οποίας το μεταβλητό
   ύψος θα καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη αφενός την τιμή στόχου που
   ορίζεται σε 106,30 ECU/100 kg εκκοκκισμένου βαμβακιού και τη μείωσή
   της που υπολογίζεται ως διαφορά ανάμεσα στην προβλεπόμενη παραγωγή
   αυξημένη κατά 15%, και το κατώτατο ύψος, και αφετέρου την τιμή στην
   παγκόσμια αγορά του εκκοκκισμένου βαμβακιού, πράγμα που συνεπάγεται
   ένα  σταθερό υπόλοιπο ενίσχυσης για όλους  τους παραγωγούς του
   συγκεκριμένου κράτους μέλους, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σήμερα.

  Το Συμβούλιο σημειώνει τη δήλωση της Επιτροπής, ότι δηλ. προτίθεται να
  διατηρήσει σύστημα καθορισμού της ενίσχυσης εκ των υστέρων.

β)  Λίνος

  Το Συμβούλιο θεωρεί ότι χρειάζεται διεξοδικότερη μελέτη για να αποφανθεί
  ως προς την πρόταση της Επιτροπής. Αναλαμβάνει να προβεί στην εξέταση
  αυτή και θα λάβει σχετική απόφαση έως τις 31 Δεκεμβρίου 1996. Μέχρις
  ότου μεταβληθεί το καθεστώς, η ισχύουσα ενίσχυση για την περίοδο
  εμπορίας 1996/1997 μειώνεται κατά 7,5%.

γ)  Κάνναβις

  Διατήρηση της ενίσχυσης σε 774,74 ECU/εκτάριο.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα κατάσταση και τις προβλέψεις για το μέλλον της
  καννάβεως, και δεδομένου του ύψους της ενίσχυσης για τον κλωστικό λίνο,
  η εν προκειμένω διατήρηση της ενίσχυσης σημαίνει να παραμείνουν ως έχουν
  οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καννάβεως κατά την περίοδο εμπορίας 1996-97.

δ)  Μεταξοσκώληκες

  Διατηρείται το ύψος της ενίσχυσης που καθορίσθηκε για την προηγούμενη
  περίοδο εμπορίας, δηλ. 133,26 ECU.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης της γαλακτοκομικής περιόδου εμπορίας από
την 1η Απριλίου στην 1η Ιουλίου και δημιουργία νομικής βάσης για τη
διαχείριση εκ μέρους της Επιτροπής των δασμολογικών ποσοστώσεων που
καθιερώθηκαν βάσει των διμερών συμφωνιών με τις τρίτες χώρες.

Υπενθυμίζεται ότι η ενδεικτική τιμή του γάλακτος και η τιμή παρέμβασης του
βουτύρου και του αποκορυφωμένου γάλακτος καθορίσθηκαν κατά τη σύνοδο του
Ιουνίου (περίοδος 1η Ιουλίου 1996 - 30 Ιουνίου 1997).

Το Συμβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την
περιγραφή του παραδοσιακού γάλακτος κατανάλωσης στη Φινλανδία και τη
Σουηδία.

Επειδή το ισχύον καθεστώς ποσοστώσεων λήγει το έτος 2000, το Συμβούλιο
βλέπει ευνοϊκά την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει προτάσεις εντός του
1997 σχετικά με το μέλλον του γαλακτοκομικού καθεστώτος και θεωρεί ότι
πρέπει να εκτεθούν οι επιπτώσεις ολόκληρου του φάσματος των εναλλακτικών
λύσεων.

Βόειο κρέας

Υπενθυμίζεται ότι η τιμή παρέμβασης για το χονδρά βοοειδή, που προβλέπει
διατήρηση της τιμής παρέμβασης στο ισχύον ύψος των 347,5 ECU/100 kg βάρους
σφαγίου για τα αρσενικά βοοειδή ποιότητας R3, καθορίσθηκε κατά τη σύνοδο
που διεξήχθη από 24 έως 27 Ιουνίου 1996.

Κατά την τελευταία σύνοδο του Συμβουλίου, αποφασίσθηκε να καθορισθεί η 1η
Ιουλίου κάθε έτους ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου εμπορίας, ξεκινώντας
από την 1η Ιουλίου 1996.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι, για την αντιμετώπιση της κρίσης της αγοράς
βοείου κρέατος, θα απαιτηθεί συνδυασμός άμεσων και μακροπρόθεσμων μέτρων.

Σε πολύ βραχυπρόθεσμο επίπεδο, απαιτούνται ενέργειες για να συνεχιστεί η
υποστήριξη της αγοράς του βοείου κρέατος μέσω της παρέμβασης και για να
υποστηριχθεί η αγορά ζώων μικρού βάρους προς πάχυνση ("broutards"). Εν
προκειμένω, το Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να εισαγάγει,
από τις 31 Αυγούστου 1996 και βάσει του άρθρου 22α του κανονισμού 805/68,
ως επείγον μέτρο, παρέμβαση για το κρέας ζώων "broutards", εάν αυτό
επιβάλλεται λόγω των συνθηκών της αγοράς, και να προτείνει αύξηση του
ανώτατου ορίου αγορών από την παρέμβαση.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εξετάσει, όσον αφορά την παρέμβαση στον τομέα
του βοείου κρέατος, τη δυνατότητα να επιτρέψει την αγορά των κατηγοριών
"S" και "Ε".

Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα για τη μεσοπρόθεσμη μείωση της παραγωγής.
Επιπλέον, για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, πρέπει να
αναπροσαρμοστεί το καθεστώς του βοείου κρέατος ώστε να ενθαρρυνθεί η
παραγωγή βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας με τεχνικές παραγωγής οι οποίες
ανταποκρίνονται στις εύλογες προσδοκίες των καταναλωτών και οι οποίες
σέβονται το περιβάλλον. Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από καλύτερη
πληροφόρηση των καταναλωτών μέσω των ετικετών η οποία να συμβαδίζει με τη
διασφάλιση της ενιαίας αγοράς. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή
σκοπεύει να του υποβάλει επειγόντως προτάσεις για τα σημεία αυτά.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναλαμβάνει να φροντίσει ώστε η προβλεπόμενη
επείγουσα δράση να μην οδηγήσει σε άδικη κατανομή του βάρους της κρίσης,
π.χ. μεταξύ των παραγωγών ζώων "broutards" και των παχυντών, ούτε να
παρεμποδίσει τις κανονικές συνθήκες ενδοκοινοτικού εμπορίου προκαλώντας
τεχνητές μειώσεις των αριθμών ζώων που είναι διαθέσιμα για το εμπόριο
αυτό. Σε περίπτωση απροσδόκητης στρέβλωσης του ενδοκοινοτικού εμπορίου, θα
ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Το Συμβούλιο αναλαμβάνει να εξετάσει όλες τις δυνατότητες για τη μείωση
της παραγωγής στα σημερινά ή τα αναμενόμενα επίπεδα κατανάλωσης.

Το Συμβούλιο θα λάβει θέση ως προς το θέμα της ενιαίας πριμοδότησης για τα
μη ευνουχισμένα βοοειδή όταν θα αποφασίσει για τα προαναφερόμενα μέτρα. Με
την ίδια ευκαιρία, το Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με τις προτάσεις της
Επιτροπής για τα νέα γερμανικά Lander. (π.υ. Κατά την πρόταση της
Επιτροπής, επεκτείνεται από 1ης Ιανουαρίου 1997, στο έδαφος των νέων
γερμανικών Lander το σύνολο των διατάξεων του καθεστώτος πριμοδοτήσεων που
εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Κοινότητα, και συγκεκριμένα : καθορισμός, για
κάθε παραγωγό, ατομικής ποσόστωσης δικαιωμάτων στην πριμοδότηση για τη
θηλάζουσα αγελάδα και εφαρμογή του ορίου των 90 κεφαλών για τη χορήγηση
της πριμοδότησης για τα αρσενικά βοοειδή.)

Πριμοδότηση λόγω σφαγής εκτός εποχής

Διατήρηση, της πριμοδότησης  λόγω σφαγής εκτός εποχής με συντελεστή
εποχιακής σφαγής 35 %. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται χωριστά όσον αφορά την
Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, εάν όμως υπάρξει υπέρβαση της τιμής
ενεργοποίησης στο ένα ή το άλλο μέρος της Ιρλανδίας, η πριμοδότηση λόγω
σφαγής εκτός εποχής θα εφαρμόζεται στο σύνολο της Ιρλανδίας. Το κόστος του
μέτρου αυτού θα χρηματοδοτείται από το απόθεμα ΣΕΒ.

Πρόβειο και αίγειο κρέας

- Διατήρηση της βασικής τιμής στο σημερινό της επίπεδο, ενώ παραμένει
  αμετάβλητη και η εποχιακή διαφοροποίηση της βασικής τιμής.

- Επιτάχυνση της έναρξης της διαδικασίας ιδιωτικής αποθεματοποίησης μέσω
  της δυνατότητας της Επιτροπής να θεσπίσει διαδικασία που θα καθορίζει εκ
  των προτέρων το ποσό της ενίσχυσης.

- Παράταση μέχρι το έτος 2000 της παρέκκλισης που έχει χορηγηθεί στα νέα
  γερμανικά Lander για την εφαρμογή του μέγιστου αριθμού πριμοδοτήσεων για
  τις  προβατίνες. Τα  μη χρησιμοποιηθέντα  δικαιώματα  πριμοδότησης
  μεταφέρονται εξ ολοκλήρου στο αποθεματικό.

Χοίρειο κρέας

Status quo για τον τομέα αυτό, δηλαδή βασική τιμή 1509,39 ΕCU/t για το
πρότυπο ποιότητας του εσφαγμένου χοίρου (αμετάβλητος ορισμός), που θα
ισχύει για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 1996 μέχρι 30 Ιουνίου 1997.

Οπωροκηπευτικά

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη σύνοδο της 24-27 Ιουνίου 1996, το Συμβούλιο
καθόρισε status quo για τις βασικές τιμές και τις τιμές αγοράς νωπών
οπωροκηπευτικών εν αναμονή έγκρισης της μεταρρύθμισης της ΚΟΑ στον τομέα
αυτόν,.

Αμπελο-οινικός τομέας

- Status quo για τις τιμές προσανατολισμού.

- Παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 της τελευταίας προθεσμίας της
  31ης Δεκεμβρίου 1996 που προβλέπεται για τη θέσπιση του απλοποιημένου
  μητρώου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του αμπελουργικού μητρώου στην
  περιοχή του Duoro, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1997.

Η απαγόρευση των νέων φυτεύσεων παρατείνεται για δύο έτη αντί του ενός που
πρότεινε η Επιτροπή. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος μπορεί να επιτρέψει νέες
φυτεύσεις κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος για την παραγωγή οίνων
ποιότητος (vqprd και "vins de pays") η παραγωγή των οποίων αναγνωρίζεται
από την Επιτροπή ως υπολειπόμενη της ζητήσεως. Οι νέες φυτεύσεις δεν
μπορούν να υπερβούν  τις συνολικές εκτάσεις  όπως καθορίζονται  στο
παράρτημα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 1996, η απαγόρευση επαναφύτευσης δεν εφαρμόζεται σε
αμπέλους που προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή επιτραπέζιων
σταφυλιών, η δε παραγωγή οίνου από τα σταφύλια αυτά απαγορεύεται από την
1η Αυγούστου 1997, ενώ δεν χορηγείται ενίσχυση εκρίζωσης για τα σταφύλια
αυτά.

Το καθεστώς πριμοδοτήσεων για την εκρίζωση επίσης παρατείνεται για δύο έτη
αλλά εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές που καθορίζονται από το ενδιαφερόμενο
κράτος μέλος (1) . Ο αριθμός των εκταρίων για τα οποία μπορεί να επιτραπεί
η εκρίζωση σε κάθε ένα από τα συγκεκριμένα έτη δεν μπορεί να υπερβεί το
όριο που καθορίζεται στη συνέχεια.

           Σύνολο επιτρεπόμενων   Μέγιστο επιτρεπόμενο όριο
          νέων φυτεύσεων         εκριζώσεων για τις
            (εκτάρια) κατά την   περιόδους 1996/97 και
          περίοδο 1996/97 και/ή        1997/98
              1997/98

   Γερμανία         289             50
   Ελλάδα          208             985
   Ισπανία         3.615            13.000
   Γαλλία         2.584            3.895
   Ιταλία         2.442            5.785
   Λουξεμβούργο       4              15
   Αυστρία         139             15
   Πορτογαλία        719            1.255

   Σύνολο         10.000           25.000

Το Συμβούλιο σημείωσε διάφορες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Επιτροπή
σχετικά με επί μέρους θέματα (ρόλος των συνεταιριστικών ενώσεων στην
απόσταξη - παρέκκλιση υπέρ της Αυστρίας σχετικά με την ελεγχόμενη απόσυρση
των υποπροϊόντων της οινοποίησης - κατανομή των προς απόσταξη ποσοτήτων
κατά περιοχές και υποπεριοχές).

Καπνός

- Διατήρηση των κατωφλίων εγγύησης που έχουν οριστεί από τον κανονισμό
  (ΕΚ) αριθ. 415/96 του Συμβουλίου για την περίοδο εμπορίας 1996/1997.

- Διατήρηση των πριμοδοτήσεων και των συμπληρωματικών ποσών στο επίπεδο
  που ορίστηκε για την περίοδο εμπορίας 1995-1996.

Το Συμβούλιο κρίνει ότι η σύσταση εθνικών αποθεμάτων εντός του καθεστώτος
ποσοστώσεων για τον καπνό πρέπει να εξετασθεί στα πλαίσια της αναθεώρησης
του καθεστώτος αυτού ώστε να ευρεθεί κατάλληλη λύση.

Η  παράγραφος 2 τους άρθρου  3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2075/92
τροποποιείται ώστε η Αυστρία να λάβει, για τα καπνά της, ποσό ισοδύναμο με
εκείνο που λαμβάνει η Γερμανία.

ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΤΙΜΩΝ

Ορεινές ζώνες

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τις ειδικές δυσκολίες των ορεινών ζωνών. Επειδή
οι δυσκολίες αυτές είναι διαρθρωτικής φύσεως, καλεί την Επιτροπή να
εξετάσει επειγόντως τα μέσα με τα οποία θα αντιμετωπισθούν με τον
καλλίτερο τρόπο τα προβλήματα αυτά στα πλαίσια της διαρθρωτικής πολιτικής.

Λιγότερο ευνοημένες περιοχές

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να υποβάλει στο Συμβούλιο πρόταση για την κατά δύο
έτη παράταση, στην  ηπειρωτική Πορτογαλία, της ειδικής διάταξης που
προβλέπεται στο άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2328/91 σύμφωνα με τον
οποίο οι αντισταθμιστικές πληρωμές για τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές
μπορούν να καταβάλλονται σε αγρότες που καλλιεργούν τουλάχιστον ένα
εκτάριο γεωργικής γης.

Ανθοκομία

Με την επιφύλαξη της απόφασής του όσον αφορά τις λεπτομέρειες της πρότασης
της Επιτροπής, η οποία θα εκδοθεί μετά τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η δαπάνη που προβλέπεται για το
πρώτο  έτος  πρέπει  να  διορθωθεί  σε  15  εκατομμ.  ECU  αντί
των 10 εκατομμ. ECU. Η δαπάνη για τα επόμενα έτη θα καθοριστεί βάσει της
εμπειρίας.

Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει στρατηγική και να υποβάλει
στο Συμβούλιο, το συντομότερο δυνατόν, ένα έγγραφο στρατηγικής στο οποίο
να  εκτίθενται  οι  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τις  μελλοντικές
διαπραγματεύσεις για  νέες δασμολογικές παραχωρήσεις  στον τομέα της
ανθοκομίας ώστε να αποφευχθεί η διαταραχή του τομέα αυτού λόγω της μη
διαρθρωμένης αύξησης των εισαγωγών.

ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 1997/1998

Το Συμβούλιο, αφού έλαβε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατέληξε σε
πολιτική συμφωνία σχετικά με κανονισμό που υπέβαλε η Επιτροπή κατά τη
σύνοδο που διεξήχθη από 24 έως 27 Ιουνίου 1996 περί παρέκκλισης από το
βασικό ποσοστό παύσης καλλιέργειας 17,5 % (που εγκρίθηκε στα πλαίσια της
δέσμης τιμών 1996/1997) για τα φυτώρια της περιόδου εμπορίας 1997/98.

Ο κανονισμός καθορίζει το ποσοστό παύσης καλλιέργειας για την επόμενη
σπορά σε 5 % (βασικό ποσοστό 17,5 %) και την ποσοστιαία αύξηση της παύσης
σε περίπτωση μεταβίβασης σε 1 % (βασικό ποσοστό 3 %). Δεν θα υπάρξει όμως
αύξηση του ποσοστού σε περίπτωση μεταβίβασης της υποχρέωσης παύσης προς
ορισμένες περιοχές ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη.

Εξάλλου, δεν εφαρμόζεται η έκτακτη παύση καλλιέργειας που θα ίσχυε την
περίοδο 1997/98 λόγω υπέρβασης των βασικών εκτάσεων κατά την περίοδο
1996/97.

Το Συμβούλιο σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να τροποποιήσει τον
κανονισμό αριθ. 1000/94 για ν'αναβάλει κατά 2 έτη καθεμία από τις
προβλεπόμενες μειώσεις της συμπληρωματικής βασικής έκτασης για τα νέα
Lander της Γερμανίας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική  συμφωνία σχετικά με πρόταση της
Επιτροπής προβλέπουσα αύξηση κατά 10.000 τόνους της βασικής ποσόστωσης που
καθορίζεται για την Πορτογαλία (ηπειρωτική).

Η συμφωνία αυτή αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε η Επιτροπή στα
πλαίσια του τελικού συμβιβασμού για τη δέσμη τιμών 1995/1996 να εξετάσει
το πορτογαλικό αίτημα  περί αύξησης της ποσόστωσης ζάχαρης για την
Πορτογαλία.

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΑ
- Οπωροκηπευτικά
- Μεταποιημένα προϊόντα με βάση οπωροκηπευτικά

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη μεταρρύθμιση που
έχει τους ακόλουθους στόχους :

- καλύτερη οργάνωση της κοινοτικής προσφοράς με ενίσχυση του ρόλου των
  οργανώσεων των  παραγωγών ως εμπορικών εταίρων,  συνοδευόμενη από
  μεγαλύτερη αυστηρότητα όσον αφορά τα κοινοτικά κριτήρια αναγνώρισής τους
  και από τη σύσταση λειτουργικού ταμείου με κοινοτική συγχρηματοδότηση.
  Σκοπός του ταμείου είναι αφενός να χρηματοδοτεί τις δράσεις για τη
  βελτίωση των προϊόντων και την εμπορική προώθησή τους και, αφετέρου, να
  καλύψει την αύξηση των κοινοτικών αποζημιώσεων απόσυρσης, να καταβάλει
  αντιστάθμιση για τα αποσυρόμενα προϊόντα της αγοράς τα οποία δεν
  λαμβάνουν κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης και, τέλος, να καλύψει την
  αύξηση των τιμών για τα προϊόντα που πωλούνται προς μεταποίηση,

- προβλέπεται επίσης, για όσα κράτη επιθυμούν, χαλαρό πλαίσιο για τις
  διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα,

- νέο τρόπο διαχείρισης των διαρθρωτικών πλεονασμάτων με μείωση της
  αποζημίωσης απόσυρσης σε ασύμφορα επίπεδα και με δυνατότητα των ενώσεων
  παραγωγών να συμπληρώνουν την αποζημίωση απόσυρσης (βλ. παραπάνω),

- συγκεκριμένες λύσεις, εκτός γενικών μέσων της ΚΟΑ, για τα προβλήματα που
  ενδέχεται να ανακύψουν για ορισμένα προϊόντα, τα οποία έχουν οικονομικές
  επιπτώσεις σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,

- ενίσχυση των ελέγχων, ιδίως όσον αφορά τη χρηστή διαχείριση του
  λειτουργικού ταμείου από τις οργανώσεις των παραγωγών, την τήρηση των
  εμπορικών και υγειονομικών προτύπων ποιότητας και την ορθή λειτουργία
  του καθεστώτος των τιμών εισόδου, με συντονισμό και συνεργασία των
  διαφόρων εθνικών και διεθνών αρμόδιων οργανισμών ώστε να επιτευχθεί
  ομοιόμορφη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή αυτών των ελέγχων, 

- υλοποίηση, με κοινοτική χρηματοδότηση, προγραμμάτων προσαρμογής εντός
  πενταετίας (μεταβατική  περίοδος για  τη μείωση  των αποζημιώσεων
  απόσυρσης), τα οποία θα βοηθήσουν τις οργανώσεις παραγωγών να αυξήσουν
  την εμπορική εμβέλειά τους και να θέσουν στη διάθεση των μελών τους τα
  κατάλληλα μέσα για τη  συσκευασία και εμπορία των προϊόντων, να
  διευκολύνουν τους παραγωγούς που  στηρίζονται κατά παράδοση  στις
  αποσύρσεις να ξαναμπούν στην αγορά και, τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις,
  να υποστηρίξουν τη μετατροπή των φυτειών.

Η συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο,
προβλέπει συγκεκριμένα τα κατωτέρω σημεία, αφού όμως το κείμενο διατυπωθεί
οριστικά από τις υπηρεσίες του Συμβουλίου με την επιφύλαξη των μεταβολών
που επιφέρει η συμβιβαστική πρόταση.

1.  Κατάταξη των προϊόντων (πρότυπα)

  α)  Μεταβιβάζεται στην Επιτροπή η αρμοδιότητα διεύρυνσης του καταλόγου
    προϊόντων του Παραρτήματος Ι με τη διαδικασία της "διαχειριστικής
    επιτροπής" και καταχωρείται η εξής δήλωση στα πρακτικά :

   "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει το αίτημα
   προσθήκης και άλλων προϊόντων στο Παράρτημα Ι· κατά την εξέταση αυτή,
   θα ληφθούν υπόψη, για κάθε προϊόν, η ύπαρξη σχετικά σημαντικών
   συναλλαγών και η ύπαρξη προτύπων ΟΕΕ/ΟΗΕ".

  β)  Διατηρείται η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τα προϊόντα προς
    μεταποίηση και καταχωρείται η εξής δήλωση στα πρακτικά :

   "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να μην τροποποιήσει
   τη σημερινή πρακτική όσον αφορά τις στοιχειώδεις ποιοτικές απαιτήσεις
   για τα νωπά προϊόντα προς μεταποίηση."

2.  Οργανώσεις παραγωγών

  α)  Βαθμός εξειδίκευσης

   - εκτός της "γενικής" ΟΠ,  γίνονται δεκτές οι εξής 6  ομάδες
    "ειδικευμένων" ΟΠ :

    * φρούτα
    * λαχανικά
    * προϊόντα προς μεταποίηση
    * εσπεριδοειδή
    * καρποί με κέλυφος
    * μανιτάρια

   - επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν άλλες ειδικευμένες ΟΠ
    που υπήρχαν πριν τη μεταρρύθμιση,

  β)  απευθείας πωλήσεις από τους παραγωγούς :

   μέχρι 25 % της παραγωγής τους για τους παραγωγούς που είναι μέλη
   μόνον "γενικών" οργανώσεων και μέχρι 20 % της παραγωγής τους για τους
   παραγωγούς που είναι μέλη άλλων τύπων ΟΠ.

   Δήλωση της Επιτροπής : " Πρέπει να σημειωθεί ότι η τήρηση των κοινών
   προτύπων   ποιότητας  συνιστάται,  αλλά δεν  είναι  υποχρεωτική
   γι'αυτόν τον τρόπο πωλήσεων.".

  γ)  Θα γίνει δεκτή μια ενιαία 5ετής μεταβατική περίοδος για όλα τα
    μέτρα (εφαρμογή του οριστικού μέτρου από την 6η χρονιά/περίοδο
    εμπορίας), ως εξής για κάθε σχετικό μέτρο :

   - προσαρμογή των παλαιών ΟΠ στις νέες απαιτήσεις

   - προσαρμογή των νέων ΟΠ στις νέες απαιτήσεις

   - περιορισμός της χρηματοδότησης των αποσύρσεων

   - ποσοτικός περιορισμός των αποσύρσεων

   - Μείωση της κοινοτικής αποζημίωσης απόσυρσης : το τελικό επίπεδο της
    αποζημίωσης θα επιτευχθεί σταδιακά με ίσες μειώσεις, εκτός από την
    πρώτη  μείωση στην  περίπτωση των  οπωροκηπευτικών πλην  των
    εσπεριδοειδών.

  δ)  Κατώτατος αριθμός μελών και κατώτατος όγκος παραγωγής της ΟΠ :

   καθορίζεται από την  Επιτροπή με τη  διαδικασία της  Επιτροπής
   Διαχείρισης και με την εξής δήλωση στα πρακτικά :

   "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να καθορίσει τον
   κατώτατο αριθμό παραγωγών και τον κατώτατο όγκο παραγωγής των ΟΠ,
   βάσει ρεαλιστικής προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές
   οικονομικές και διοικητικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη".

  ε)  Ειδικά μέτρα για τις περιφέρειες με περιορισμένο αριθμό οργανώσεων
    παραγωγών :

   - προστίθεται η εξής νέα διάταξη :

    "Για τις περιφέρειες της Κοινότητας στις οποίες ο βαθμός οργάνωσης
    των παραγωγών είναι ιδιαίτερα χαμηλός, είναι δυνατόν να επιτρέπεται
    στα κράτη μέλη, βάσει αιτιολογημένης αίτησης, να καταβάλουν στις ΟΠ
    εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση  ίση το πολύ με το ήμισυ των
    χρηματοδοτικών  συνεισφορών των  παραγωγών.  Η ενίσχυση  αυτή
    προστίθεται στο ταμείο λειτουργίας.

    Σε όσα κράτη μέλη βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση από
    διαρθρωτικής απόψεως εν προκειμένω (αυτό συμβαίνει όταν σ'ένα
    κράτος μέλος οι οργανώσεις παραγωγών διαθέτουν στο εμπόριο λιγότερο
    από το 15 % της παραγωγής οπωροκηπευτικών και τα οπωροκηπευτικά
    αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 15 % της γεωργικής παραγωγής), η
    ενίσχυση αυτή μπορεί να επιστρέφεται, έπειτα από αίτηση του οικείου
    κράτους μέλους, από το αντίστοιχο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης."

   - Για  την  Πορτογαλία,  εξασφαλίζονται  οι  ίδιες  συνθήκες
    χρηματοδότησης, όπως και πριν από τη μεταρρύθμιση, και καταχωρείται
    η εξής δήλωση στα πρακτικά :

    "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να καθορίσει τις
    ενισχύσεις εκκίνησης των νέων ΟΠ ούτως ώστε η ενίσχυση που
    καταβάλλεται στις  πορτογαλικές ΟΠ να  μην είναι  μικρότερη,
    εκφραζόμενη ως ποσοστό της αξίας  της παραγωγής της ΟΠ που
    διατίθεται  στο  εμπόριο,  από  την  ενίσχυση  βάσει  του
    κανονισμού 746/93".

3.  Ταμείο Λειτουργίας

  α)  - Η  εθνική  συμμετοχή  στη χρηματοδότηση  της χρηματοδοτικής
     ενίσχυσης στο Ταμείο Λειτουργίας καταργείται.

   - Η κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 4 % της αξίας
    της παραγωγής  την οποία διαθέτει στο εμπόριο κάθε οργάνωση
    παραγωγών, εφ'όσον το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων
    αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 2 % του συνολικού κύκλου εργασιών
    του συνόλου των οργανώσεων παραγωγών. Για να εξασφαλισθεί η τήρηση
    αυτού του ορίου, θα καταβάλλεται προκαταβολικώς το 2 %, ενώ
    συμπλήρωμα της ενίσχυσης, θα χορηγείται  αφού διαπιστωθεί το
    συνολικό ποσό των αιτήσεων ενίσχυσης.

    Από το 1999, το ποσοστό 4 % γίνεται 4,5 %, ενώ το ποσοστό του
    συνολικού κύκλου εργασιών από 2 % γίνεται 2,5 %.

   - "Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να του υποβάλει πρόταση για την
    επαναφορά σε ισχύ του προγράμματος  εξυγίανσης της παραγωγής
    ροδάκινων και νεκταρινιών, αφενός, και αφετέρου μήλων και αχλαδιών
    για μέγιστη έκταση 10.000 εκταρίων για καθεμιά από τις δύο ομάδες
    προϊόντων.  Οι  χρηματοδοτικές  επιπτώσεις των  μέτρων  αυτών
    λαμβάνονται υπόψη ως δαπάνες στον προϋπολογισμό των οικονομικών
    ετών 1998 και επ.".

  β)  Μερίδιο του ΤΛ για τη χρηματοδότηση των αποσύρσεων

   Το ποσοστό του 10% αυξάνεται σε 30%· για τα προϊόντα που δεν
   δικαιούνται Κοινοτική Αποζημίωση Απόσυρσης "εκτός Παραρτήματος ΙΙ",
   εισάγεται "ποσοτικός περιορισμός" ύψους 10% (ποσότητα που αφαιρείται
   από την ποσότητα που διατίθεται στην αγορά) όπως και για τα προϊόντα
   του Παραρτήματος ΙΙ.

  γ)  Αναβολή καταβολής των συνδρομών για το ταμείο λειτουργίας :

   "Το Συμβούλιο σημειώνει ότι η Επιτροπή σκοπεύει να δεχθεί, υπό όρους
   και με τρόπο που θα καθοριστούν, την αναβολή, για το επόμενο έτος,
   της καταβολής των συνδρομών των παραγωγών οι οποίες προορίζονται για
   τη χρηματοδότηση του ΤΛ."

4.  Αποσύρσεις

  α)  Ποσοστό της ποσότητας η οποία διατίθεται στην αγορά και η οποία
    μπορεί να αποσύρεται : 10 % κατά μέσο όρο για μια τριετία, με
    ετήσιο περιθώριο υπέρβασης 3%. Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα
    εκτός Παραρτήματος ΙΙ.

  β)  Η παράγραφος 7 του άρθρου 29 (όροι διάθεσης των μη πωληθέντων
    προϊόντων) τροποποιείται ως εξής :

   "Οι εκτελεστικές λεπτομέρειες του παρόντος άρθρου, και ιδίως αυτές
   που σχετίζονται  με τη δωρεάν  διανομή και την παραχώρηση των
   αποσυρομένων προϊόντων καθώς και εκείνες που επιτρέπουν να αποφευχθεί
   η διατάραξη της αγοράς αλκοόλης λόγω της απόσταξης αποσυρομένων
   προϊόντων, θεσπίζονται με τη διαδικασία της Επιτροπής Διαχείρισης."

5.  Κ.Α.Α. (Κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης)

  α)  Για τα λοιπά προϊόντα εκτός των εσπεριδοειδών :

   - Αρχικό επίπεδο : Μέση τιμή η οποία προκύπτει από τους υπολογισμούς
    του ΕΓΤΠΕ 1995/96. Μια πρώτη μείωση κατά 20 % θα πραγματοποιηθεί
    κατά το πρώτο έτος εφαρμογής.

   - Τελικό επίπεδο : το αρχικό επίπεδο μειωμένο κατά 40%.

    Ωστόσο, για τα μήλα και τα αχλάδια, το όριο του 10 % (βλ. σημείο 4
    α)) μειώνεται σε 8,5 % και συνεπώς η αρχική μείωση περιορίζεται σε
    15 % και η τελική μείωση σε 30 %.

  β)  Για τα εσπεριδοειδή :

   - Αρχικό επίπεδο : Τιμή που προτείνει η Επιτροπή.

   - Τελικό επίπεδο : Η ενοποίηση των ΚΑΑ περιορίζεται στα μικρά
    εσπεριδοειδή :

    * μικρά εσπεριδοειδή : 13,00 ECU/ανά 100 χγρ.

    * άλλα εσπεριδοειδή :
     = πορτοκάλια  : 14,00 ECU/ανά 100 χγρ.
     = λεμόνια   : 13,00 ECU/100 χγρ.

6.  Διεπαγγελματικές οργανώσεις

  - Προαιρετική αναγνώριση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων από τα κράτη
   μέλη.

  - Εκ των προτέρων  κοινοποίηση των εναρμονισμένων πρακτικών  στην
   Επιτροπή.

   Η Επιτροπή θα μπορεί να δηλώνει ότι εφαρμόζεται το άρθρο 85  1 της
   Συνθήκης (ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά) εάν δεν τηρούνται οι όροι
   του κανονισμού.

  - Σε περίπτωση πολυετών συμφωνιών, η εκ των προτέρων κοινοποίηση του
   πρώτου έτους ισχύει για τα επόμενα έτη ισχύος της συμφωνίας· ωστόσο,
   στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν
   αιτήσεως κράτους μέλους, μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκφέρει γνώμη περί
   ασυμβάτου.

   Επί πλέον, η τρίμηνη προθεσμία για την εξέταση των συντονισμένων
   πρακτικών, μειώνεται σε δύο μήνες.

  - Η Επιτροπή Διαχείρισης θα ενημερώνεται για οποιαδήποτε κοινοποίηση
   της παράτασης διεπαγγελματικών συμφωνιών.

7.  Παράρτημα ΙΙ

  Τα πεπόνια και τα καρπούζια προστίθενται στον κατάλογο των προϊόντων που
  μπορούν να λάβουν κοινοτική αποζημίωση απόσυρσης με τιμή 4 ECU/100 kg
  (τιμή εκκίνησης και τελική τιμή). Το όριο του 10 % της παραγωγής που
  διατίθεται στην αγορά εφαρμόζεται αμέσως στα εν λόγω επιλέξιμα προϊόντα.

8.  Γενικές διατάξεις

  α)  Προστίθεται ένα  νέο άρθρο που διευκρινίζει ότι τα κτηθέντα
    δικαιώματα από τις ΟΠ δυνάμει του τίτλου ΙΙα (ειδικά μέτρα "καρποί
    με κέλυφος") και του  άρθρου 14 (ενισχύσεις εκκίνησης)  του
    κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1035/72 διατηρούνται μέχρις εξάντλησής τους.

  β)  Το άρθρο 14 ε του κανονισμού 1035/72 (διατάξεις για την προώθηση
    των καρπών με κέλυφος) ενσωματώνεται στον παρόντα κανονισμό και
    τροποποιείται αναλόγως το άρθρο 51 παράγραφος 1.

  γ)  Τήρηση των δημοσιονομικών περιορισμών :

   "Λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις που υπέστη η αρχική της πρόταση,
   η Επιτροπή θα μεριμνά, κατά την υλοποίηση των μέτρων για τον έλεγχο
   του κόστους των οποίων είναι υπεύθυνη, ώστε το συνολικό ποσό των
   δαπανών του πρώτου έτους της μεταρρύθμισης να είναι σύμφωνο με τους
   δημοσιονομικούς περιορισμούς."

9.  Μεταποιημένα προϊόντα

  α)  Χορηγούνται ενισχύσεις μόνον στα προϊόντα που παραδίδονται βάσει
    συμβάσεων των ΟΠ· το μέτρο αυτό εισάγεται σταδιακά κατά τη διάρκεια
    πενταετούς μεταβατικής περιόδου.

  β)  Προσαρμόζεται το καθεστώς για τις μεταποιημένες τομάτες ως εξής :

   - Κατ'αποκοπή καθορισμός του επιπέδου των ποσοστώσεων του πρώτου
    έτους ως εξής :

  * Π : για τα προϊόντα εκτός "πελτέ", καθορισμός των ποσοστώσεων στο
     επίπεδο που προκύπτει από την πρόταση της Επιτροπής, ενώ η
     ποσόστωση της "αποφλοιωμένης τομάτας" μειώνεται κατά 10.000
     τόνους, δηλ. ποσότητα που θα μεταφερθεί στον "πελτέ". Καθορισμός
     της ποσόστωσης "πελτέ" στο σημερινό επίπεδο αυξημένο κατά την
     ποσότητα των 10.000 τόνων.

     Εξ άλλου, συμφωνήθηκε να προβλεφθεί αύξηση 5% της πορτογαλικής
     ποσόστωσης για μεταποιημένες τομάτες, με το σκεπτικό ότι η
     ενίσχυση μειώνεται προκειμένου να εξουδετερωθεί η παραχώρηση
     όσον αφορά τον προϋπολογισμό.

  * Ισ., Ε, Ιτ. : καθορισμός της  ποσόστωσής τους  στο επίπεδο που
           προκύπτει από την πρόταση της Επιτροπής

  * Γαλ.  : για τον πελτέ, διατήρηση της ποσόστωσής της στο σημερινό
        επίπεδο, για δε τα άλλα προϊόντα, καθορισμός της ποσόστωσής
        της στο επίπεδο  που προκύπτει από την πρόταση  της
        Επιτροπής.

   * Γερ.  : κατάργηση της ποσόστωσής της.

   - Μείωση της ενίσχυσης για τον πελτέ και τα παράγωγά του, ούτως ώστε
    να διατηρηθούν οι δαπάνες στο επίπεδο που θα επιτευχθεί αν δεν
    γίνει αύξηση των ποσοστώσεων της Γαλ. και της Π.

   - Για τα επόμενα έτη, διατήρηση της πρότασης της Επιτροπής, εκτός του
    ότι :

   i)  ο οριακός φραγμός ("butoir") μειώνεται σε 10 %,

   ii) δεν μεταβάλλονται τα αρχικά επίπεδα των ποσοστώσεων μέχρι το
     τρίτο έτος κατά το οποίο θα γίνουν προσαρμογές βάσει των δύο
     πρώτων ετών."

9.  Σπαράγγια και φουντούκια

  α)  Σπαράγγια

   Για να διευκολυνθεί, στην περίπτωση των προς μεταποίηση σπαραγγιών, η
   εισαγωγή των βελτιώσεων της ανταγωνιστικότητας που αναφέρονται στο
   άρθρο 10 του κανονισμού για τα μεταποιημένα προϊόντα, χορηγείται,
   δυνάμει του παρόντος άρθρου, κατ'αποκοπήν ενίσχυση  300 ECU ανά
   εκτάριο, με ανώτατο όριο 9.000 εκτάρια, κατά τα τρία πρώτα έτη που
   ακολουθούν την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

  β)  Φουντούκια

   Για να υποβοηθηθεί ο τομέας των φουντουκιών να αντιμετωπίσει μια
   ιδιαίτερα  δυσμενή οικονομική  συγκυρία, χορηγείται  κατ'αποκοπήν
   ενίσχυση ίση προς 150 ECU/τόνο σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών
   (καν. 1035/72) και σε εκείνες που θα αναγνωριστούν και για τις
   οποίες,  κατά τη διάρκεια του 1997,  θα εφαρμοστεί λειτουργικό
   πρόγραμμα.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Διάρκεια εφαρμογής των ειδικών μέτρων

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3438/92 όσον αφορά ειδικά μέτρα ενίσχυσης για τη
μεταφορά ορισμένων νωπών οπωροκηπευτικών καταγωγής Ελλάδας, προκειμένου να
αντισταθμισθούν οι συμπληρωματικές δαπάνες που συνεπάγεται η υποχρεωτική
παράκαμψη της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι εν λόγω μεταφορές γίνονται με
τραίνο, φορτηγό ή πλοίο προς άλλα κράτη μέλη εκτός Ιταλίας, Ισπανίας και
Πορτογαλίας.

Με την τροποποίηση, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996, όπως
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (αντί για τις 30 Ιουνίου 1996 που
πρότεινε η Επιτροπή), η προσωρινή ενίσχυση των μεταφορέων δεδομένου ότι η
κακή κατάσταση των συνθηκών μεταφοράς εξακολουθεί σε ορισμένα εδάφη της
πρώην Γιουγκοσλαβίας, παρά την παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της προοδευτικής κατάργησης, το κόστος για το σύνολο του
έτους δεν υπερβαίνει το 50% του προβλεπομένου στο δημοσιονομικό δελτίο
(4,5 εκατομμ. ECU).

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΙΣΚΟΥ
- Καθορισμός της ενίσχυσης για τη συγκομιδή του 1995

Το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία (στα πλαίσια της δέσμης τιμών)
σχετικά με κανονισμό για τη χορήγηση στους παραγωγούς λυκίσκου ενίσχυσης
για τη συγκομιδή του 1995 ορισμένων ομάδων ποικιλιών. Το ποσόν της
ενίσχυσης, καθοριζόμενο ανά εκτάριο, υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψιν τα
μέσα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στις εκτάσεις με πλήρη παραγωγή σε
σύγκριση με τα μέσα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες
συγκομιδές, καθώς και την κατάσταση της αγοράς και την εξέλιξη του
κόστους.

Υπενθυμίζεται ότι, κατ'εφαρμογήν της προβλεπομένης μεθόδου υπολογισμού, οι
προτεινόμενες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν μέση μείωση 15% σε σχέση με τις
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για τη συγκομιδή του 1994.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΡΥΖΙΟΥ

Το Συμβούλιο ενέκρινε με ειδική πλειοψηφία, με καταψήφιση της ιταλικής
αντιπροσωπίας και  αποχή  της  ισπανικής  αντιπροσωπίας,  τροποποίηση
κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης
ορισμένων δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής ρυζιού και θραυσμάτων ρυζιού.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισμό στις 5 Ιουλίου 1996.
Επειδή τα μέτρα που προτείνει ο κανονισμός δεν είναι σύμφωνα με τη γνώμη
της Επιτροπής  διαχείρισης σιτηρών,  η Επιτροπή  υποχρεούται να  τα
ανακοινώσει  στο Συμβούλιο  (άρθρο  23  του κανονισμού  92/1766/ΕΟΚ)
προκειμένου να του επιτρέψει να αποφασίσει άλλως με ειδική πλειοψηφία.
Ελλείψει διαφορετικής απόφασης του Συμβουλίου, τα μέτρα της Επιτροπής θα
τεθούν σε ισχύ εντός μηνός από την ανακοίνωση προς το Συμβούλιο.

Σκοπός του κανονισμού είναι η εφαρμογή, εκ μέρους της Επιτροπής, των
συμφωνιών δυνάμει των άρθρων XXIV.6 (μετά την προσχώρηση της Αυστρίας,
Φιλλανδίας  και Σουηδίας  στην  Ενωση) και  ΧΧΙΙΙ  (ολοκλήρωση των
αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων με την Ταϊλάνδη) της GATT σχετικά με την
εισαγωγή λευκασμένου ή ημιλευκασμένου ρυζιού, αποφλοιωμένου ρυζιού και
θραυσμάτων ρυζιού.

Οι τροποποιήσεις γίνονται με το  σκεπτικό της εξεύρεσης λύσης  στα
προβλήματα  που  έθιξαν  οι αντιπροσωπίες,  σχετικά  κυρίως  με τις
συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν τη συσκευασία του ρυζιού και τη
διαχείριση των ποσοστώσεων των τρίτων χωρών, ώστε να διατηρηθούν οι
παραδοσιακές ροές εισαγωγής του προϊόντος.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
- Υπόμνημα της Αυστρίας

Το Συμβούλιο άκουσε την παρουσίαση του αυστριακού υπουργού κ. Molterer
σχετικά με υπόμνημα για την ορεινή γεωργία. Στο υπόμνημα εκτίθενται οι
δυσκολίες που ανέκυψαν κατά την προσαρμογή των μέσων υποστήριξης που
υπήρχαν στην Αυστρία πριν την προσχώρηση στην κοινή γεωργική πολιτική και
συμπεραίνεται ότι οι υπάρχουσες γεωργικές και διαρθρωτικές πολιτικές δεν
μπορούν  να  παράσχουν  ικανοποιητικές  λύσεις  στα  προβλήματα  που
αντιμετωπίζουν οι ορεινές ζώνες.

Οι απόψεις που εκφράζονται στο εν λόγω έγγραφο βασίζονται κυρίως στην
εμπειρία της Αυστρίας από την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας υπέρ των
ορεινών ζωνών. Το έγγραφο επισημαίνει επίσης ότι πρέπει να διασφαλισθεί το
παραγωγικό δυναμικό και τα εισοδήματα στις ορεινές ζώνες, και τονίζει τον
ρόλο της ορεινής γεωργίας και δασοκομίας στην εκπλήρωση πολυλειτουργικών
στόχων. Το έγγραφο, αφού διαπιστώνει ότι τα εισοδήματα των γεωργών αυτών
των περιοχών υστερούν σε σχέση με τα εισοδήματα γεωργών άλλων περιοχών,
υποβάλει ορισμένες βραχυπρόθεσμες προτάσεις και διατυπώνει άλλες πλέον
μακροπρόθεσμες προτάσεις σχετικά με τις νέες προτεραιότητες της κοινοτικής
πολιτικής στον εν λόγω τομέα.

Κατά το πέρας των συζητήσεων του Συμβουλίου, η Επιτροπή ανέφερε ότι το
υπόμνημα της αυστριακής αντιπροσωπίας - καθώς και το υπόμνημα της Ιταλίας
σχετικά με το ίδιο θέμα τον Ιανουάριο του 1995 και οιαδήποτε παρόμοια
πρωτοβουλία κράτους μέλους (η Γαλλία ανήγγειλε επίσης την προσεχή υποβολή
υπομνήματος για την ορεινή γεωργία) - θα εξετάζεται προσεκτικά από τις
υπηρεσίες της στα πλαίσια της προετοιμασίας της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης για
την αγροτική ανάπτυξη  που διοργανώνει στο Κόρκ της  Ιρλανδίας, σε
συνεργασία με την Προεδρία, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 1996.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
- Τέλη για το πρόγραμμα αναθεώρησης δραστικών ουσιών

Η  Επιτροπή ενημέρωσε  το  Συμβούλιο  σχετικά  με την  πορεία  των
προπαρασκευαστικών εργασιών για πρόταση περί εναρμόνισης των τελών που
εισπράττουν τα κράτη μέλη για την εξέταση των φακέλων δραστικών ουσιών που
ελέγχονται  δυνάμει  της  οδηγίας  περί  διάθεσης  στην  αγορά  των
φυτοπροστατευτικών φαρμάκων.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω οδηγία ορίζει ότι επιτρέπεται η κυκλοφορία
ενός προϊόντος εφόσον, μεταξύ άλλων τηρητέων τεχνικών προδιαγραφών, οι
δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά την παρασκευή του αναφέρονται
σε θετικό κατάλογο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας.
Προκειμένου να περιληφθεί στον ανωτέρω θετικό κατάλογο μία δραστική ουσία,
πρέπει ο αιτών να καταθέσει αίτηση προς κράτος μέλος. Από τον φάκελο που
συνοδεύει την αίτηση πρέπει να προκύπτει ότι η δραστική ουσία πληροί τις
προβλεπόμενες απαιτήσεις.

Κατά παρέκκλιση, ένα κράτος μέλος μπορεί, κατά τη διάρκεια δωδεκαετούς
περιόδου, να επιτρέπει την κυκλοφορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων που
περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι αλλά
που κυκλοφορούν ήδη δύο έτη μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της οδηγίας.
Η Επιτροπή εφαρμόζει ήδη πρόγραμμα εργασίας για τη σταδιακή εξέταση των εν
λόγω δραστικών ουσιών.

Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλει επειγόντως την
ανωτέρω πρόταση.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
- Εναρμόνιση των υγειονομικών μέτρων έναντι της ΣΕΒ

Το Συμβούλιο έλαβε γνώση σημειώματος της γαλλικής αντιπροσωπίας με το
οποίο καλείται η Επιτροπή να εξετάσει τα πιθανά συμπληρωματικά μέτρα που
θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ενωση για την πρόληψη και τον έλεγχο της
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ).

Πρόκειται συγκεκριμένα για την εφαρμογή συστήματος συνεχούς επιτήρησης των
μεταδοτικών  μορφών σπογγώδους  εγκεφαλοπάθειας, καθώς  και για  τον
αποκλεισμό, από την τροφική αλυσίδα ανθρώπων και ζώων, των ιστών που είναι
πιθανόν να περιέχουν τον παθογόνο παράγοντα.

Η βρετανική αντιπροσωπία υποστήριξε αυτά τα αιτήματα.

Ο  Επίτροπος  κ. FISCHLER  ανέφερε ότι  οι συστάσεις  της γαλλικής
αντιπροσωπίας  υποβλήθηκαν από  την Επιτροπή  προς γνωμοδότηση  στην
Επιστημονική  Κτηνιατρική  Επιτροπή  και  στην  προσφάτως  συσταθείσα
Διεπιστημονική επιτροπή προκειμένου να εξετάσουν όλα τα τεχνικά μέτρα που
απαιτούνται για να δοθούν διαβεβαιώσεις, με επιστημονικά στοιχεία, τους
καταναλωτές βοείου κρέατος  και άλλων κρεάτων  και να  προστατευθεί
αποτελεσματικά η υγεία τους. Θα πρέπει να διαμορφωθεί κοινοτική προσέγγιση
σε πολλές τεχνικές διαδικασίες και να αποφευχθούν μεμονωμένα εθνικά
διαβήματα.

Κατά το πέρας των συνομιλιών, το Συμβούλιο σημείωσε τις κατευθύνσεις που
προτίθεται να ακολουθήσει η Επιτροπή επί του θέματος και την κάλεσε να
υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες όλα τα συμπληρωματικά μέτρα που θα
κρίνουν αναγκαία οι επιστημονικές επιτροπές για την αποφυγή οιουδήποτε
κινδύνου μετάδοσης της ΣΕΒ.

AΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Ελήφθησαν χωρίς  συζήτηση). Όταν πρόκειται για  πράξεις νομοθετικού
χαρακτήρα, καταγράφονται οι αντίθετες ψήφοι και οι αποχές. Οι αποφάσεις
που περιέχουν δηλώσεις, τις οποίες το Συμβούλιο αποφασίζει να καταστήσει
προσιτές στο κοινό επισημαίνονται με *. Οι εν λόγω δηλώσεις μπορούν να
ζητηθούν από την Υπηρεσία Τύπου).

Γεωργία

Ζωοτροφές *

Μετά την πολιτική συμφωνία που επήλθε κατά τη σύνοδο που διεξήχθη στις 20
και 21 Μαϊου 1996, το Συμβούλιο εξέδωσε, με ειδική πλειοψηφία  και με
καταψήφιση της γερμανικής  αντιπροσωπίας, την οδηγία σχετικά με τις
πρόσθετες ύλες στη διατροφή των ζώων (τροποποίηση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ).

Η οδηγία μεταρρυθμίζει το σύστημα έγκρισης των πρόσθετων υλών, ώστε να
αντιμετωπισθούν τα τεχνικά  προβλήματα και οι δυσκολίες ελέγχου που
ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ.

Το μεταρρυθμισμένο σύστημα έγκρισης περιλαμβάνει :

- καθορισμό δύο κατηγοριών πρόσθετων υλών (ύλες "υψηλής τεχνολογίας" και
  "γενικές" ύλες), ώστε να μπορούν  να χορηγούνται άδειες υπό δύο
  διαφορετικά σύνολα προϋποθέσεων,

- μια διαδικασία για την παρουσίαση των φακέλων των εταιριών μέσω κρατών
  μελών στη Μόνιμη Επιτροπή Ζωοτροφών, προκειμένου να αξιολογηθούν και να
  εγκριθούν από την Επιτροπή,

- ειδική άδεια κυκλοφορίας για κάθε ουσία με κανονισμό της Επιτροπής,

- περιορισμό των αδειών κυκλοφορίας για τις ουσίες "υψηλής τεχνολογίας" σε
  ένα ή περισσότερα νομικά πρόσωπα,

- υποχρέωση νέας αξιολόγησης και νέας άδειας για τις πρόσθετες ύλες μετά
  παρέλευση δεκαετίας,

- αναθεώρηση των διατάξεων σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των
  στοιχείων που υποβάλλονται με τις αιτήσεις για άδεια κυκλοφορίας,

- κατάργηση του ισχύοντος "θετικού καταλόγου", συνοδευόμενη από μεταβατικά
  μέτρα ώστε να μπορούν να παραμείνουν στην αγορά οι ουσίες που είναι ήδη
  εγκεκριμένες, αλλά με νέα αξιολόγηση και έγκριση ορισμένων κατηγοριών.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θέσπισε την αρχή ότι θα καθορίσει αργότερα τα τέλη
που θα εισπράττουν τα κράτη μέλη για το έργο τους όσον αφορά την υποβολή
των φακέλων.

Βοοειδή αναπαραγωγής καθαρής φυλής *

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 87/328/ΕΟΚ σχετικά με τους
όρους αποδοχής στην αναπαραγωγή βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής,
συμφώνησε να ορίσει το κέντρο INTERBULL (στην Ουψάλα της Σουηδίας) ως
κοινοτικό οργανισμό αναφοράς επιφορτισμένο να συνεργάζεται στο θέμα της
ομοιομορφίας των μεθόδων δοκιμής και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων κατά
την αποδοχή στην αναπαραγωγή των βοοειδών καθαρής φυλής.

Γεωργικές ισοτιμίες μετατροπής *

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με ειδική πλειοψηφία και με καταψήφιση της ιταλικής
αντιπροσωπίας, τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2990/95 για τον
καθορισμό των αντισταθμιστικών καταβολών που αφορούν αισθητές πτώσεις των
γεωργικών ισοτιμιών μετατροπής πριν από την 1η Ιουλίου 1996. 

Η τροποποίηση παρατείνει επί εξάμηνο την ισχύ του κανονισμού και δίδει τη
δυνατότητα στη σουηδική κορώνα - η οποία πιθανόν να υποστεί νέα ανατίμηση
μετά την 1η Ιουλίου 1996 - να εξακολουθήσει να τυγχάνει της μεταχείρισης
που επεφυλάχθη σε άλλα νομίσματα που βρέθηκαν στο παρελθόν σε παρόμοια
κατάσταση. Στο Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και
Αυστρία προβλέφθηκαν αντισταθμιστικές καταβολές για ανατιμήσεις που έγιναν
στο παρελθόν.

Βόειο κρέας

Το  Συμβούλιο εξέδωσε  κανονισμό για  τον καθορισμό  συμπληρωματικής
πριμοδότησης που θα πληρωθεί στους παραγωγούς βοείου κρέατος των μη
μειονεκτικών περιοχών της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά
τη Βόρειο Ιρλανδία.

Στόχος του κανονισμού είναι η χορήγηση συμπληρωματικής πριμοδότησης στους
ανωτέρω παραγωγούς ώστε να αντισταθμισθεί η απώλεια εισοδήματος που
υπέστησαν την άνοιξη του 1995 λόγω των εξαιρετικά χαμηλών τιμών της αγοράς
εκείνη την περίοδο. Η πριμοδότηση περιορίζεται στην περίοδο εμπορίας του
1995.

Μειονεκτικές γεωργικές περιοχές

Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποίηση του καταλόγου των μειονεκτικών περιοχών
της Ιρλανδίας, σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ.

Στόχος της  τροποποίησης είναι  η διεύρυνση  (128.000 εκτάρια)  των
μειονεκτικών περιοχών της Ιρλανδίας σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια επί
του θέματος. Πιο συγκεκριμένα δε, ο στόχος είναι να εξασφαλισθεί η
συνέχιση της δραστηριότητας των εκμεταλλεύσεων χάρις στις ενισχύσεις που
θα επιτρέψουν να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο πληθυσμού το οποίο θα
εγγυάται την περιβαλλοντική επιβίωση αυτών των μειονεκτικών περιοχών.

Αλιεία

Το Συμβούλιο εξέδωσε τις αποφάσεις με τις οποίες εξουσιοδοτείται το
Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία να παρατείνουν μέχρι
τις 7 Μαρτίου 1997 τις συμφωνίες τους περί σχέσεων στον τομέα της αλιείας
με τη Δημοκρατία της Νοτίου Αφρικής.

Περιβάλλον

Πρωτόκολλα σχετικά με την προστασία από τη ρύπανση και την πρόληψη της
ρύπανσης της Μεσογείου (Σύμβαση της Βαρκελώνης)

Το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα σχετικά με την υπογραφή του ανωτέρω
αναθεωρημένου πρωτοκόλλου σχετικά με την προστασία της Μεσογείου από τη
ρύπανση από χερσαίες πηγές.

Η πρόταση απόφασης που υπέβαλε η Επιτροπή στο Συμβούλιο τον Φεβρουάριο
αφορά επίσης την υπογραφή πρωτοκόλλου σχετικά με την πρόληψη της ρύπανσης
της Μεσογείου από τη διασυνοριακή διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων και τη
διάθεσή τους. Ωστόσο, επειδή οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το δεύτερο
πρωτόκολλο δεν έχουν προχωρήσει τόσο όσο για το πρώτο, συμφωνήθηκε να
διαχωρισθούν οι δύο αποφάσεις υπογραφής.

Εσωτερική αγορά

Διάθεση στην αγορά των φυσικών μεταλλικών νερών

Το Συμβούλιο ενέκρινε, με ειδική πλειοψηφία και με τις τροπολογίες που
ψήφισε το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  σχετικά με  την κοινή  θέση, τις
τροποποιήσεις της οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση
και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών. Η Δανία, η Σουηδία
και το Ηνωμένο Βασίλειο κατεψήφισαν, ενώ οι Κάτω Χώρες απέσχαν.

Στόχος της οδηγίας είναι να προσαρμοσθούν οι διατάξεις του 1980 στην
έκτοτε επιτευχθείσα επιστημονική και τεχνική πρόοδο και να τις εναρμονίσει
σύμφωνα με τη γενική κοινοτική νομοθεσία περί τροφίμων.

Οι κυριότερες προσαρμοζόμενες διατάξεις αφορούν συγκεκριμένα τα εξής :

- τους  όρους υπό  τους οποίους  επιτρέπεται η  χρησιμοποίηση αέρα
  εμπλουτισμένου με όζον για τον διαχωρισμό των ασταθών στοιχείων των
  φυσικών μεταλλικών νερών,

- την υποχρεωτική αναφορά της αναλυτικής σύνθεσης ενός φυσικού μεταλλικού
  νερού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών,

- την παράταση της διάρκειας ισχύος της αναγνώρισης που χορηγείται στα
  φυσικά μεταλλικά νερά προελεύσεως τρίτων χωρών, ώστε να απλουστευθούν οι
  διοικητικές διαδικασίες,

- τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να περιλαμβάνει και
  τα εμφιαλωμένα νερά με ονομασία "νερό πηγής",

- την εισαγωγή ρήτρας διασφάλισης που να επιτρέπει την ταχεία λήψη
  αποφάσεων εκ μέρους των κρατών μελών σε περίπτωση μόλυνσης των φυσικών
  μεταλλικών νερών,

- την πρόβλεψη διαδικασίας για τη θέσπιση ορισμένων ειδικών διατάξεων
  σχετικά με τα φυσικά μεταλλικά νερά, ιδίως όσον αφορά  τα όρια
  συγκέντρωσης  ορισμένων συστατικών,  την επισήμανση,  τις μεθόδους
  ανάλυσης, κλπ.

Μεταφορές

 Αδεια οδήγησης

Το Συμβούλιο ψήφισε, ομόφωνα και σύμφωνα με την κοινή του θέση της 26ης
Φεβρουαρίου 1996, την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ σχετικά με την
άδεια οδήγησης που δίδει στα κράτη μέλη που επιθυμούν τη δυνατότητα να
εκδίδουν  νέο κοινοτικό τύπο άδειας,  υπό μορφή εγγράφου διαστάσεων
πιστωτικής κάρτας. Ο νέος τύπος αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα, εκτός από
τη μορφή σε χαρτί που προβλέπει η οδηγία 91/439.

Εκτός των στοιχείων των σχετικών με την άδεια οδήγησης, η οδηγία επιτρέπει
στα κράτη μέλη να περιλαμβάνουν σε συγκεκριμένη θέση της άδειας άλλα
στοιχεία, υπό την επιφύλαξη της ρητής συμφωνίας του κατόχου και εφόσον η
αναγραφή αυτών των στοιχείων δεν θίγει επ'ουδενί τη χρήση του τύπου αυτού
ως άδειας οδήγησης.

Εξ άλλου, ο νέος τύπος θα προβλέπει ειδική θέση για πιθανή μελλοντική
εισαγωγή,  σε κοινοτικό  πλαίσιο, ενός  μικροεπεξεργαστή ή  ανάλογου
ηλεκτρονικού στοιχείου.

Διαλειτουργικότητα του  διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος  υψηλής
ταχύτητας

Το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας.

Στόχος της οδηγίας, η οποία βασίζεται στον τίτλο XII της συνθήκης σχετικά
με τα διευρωπαϊκά δίκτυα, είναι να υλοποιηθεί η διαλειτουργικότητα του
διευρωπαϊκού συστήματος, δηλ. η ικανότητα του συστήματος να επιτρέπει την
απρόσκοπτη κυκλοφορία των  τραίνων υψηλής ταχύτητας  δια μέσου  του
κοινοτικού εδάφους.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου, η οδηγία προβλέπει τα κριτήρια και τις
διαδικασίες που απαιτούνται για τη θέσπιση των τεχνικών προδιαγραφών
διαλειτουργικότητας, ιδίως  όσον  αφορά τα  διαρθρωτικά  υποσυστήματα
(υποδομή, ενέργεια, έλεγχος, χειρισμός/σήμανση και οχήματα).

 Οσον αφορά την υποδομή, οι γραμμές υψηλής ταχύτητας θα πρέπει να
περιλαμβάνουν :

- γραμμές ειδικά  κατασκευασμένες για το  δίκτυο υψηλής  ταχύτητας,
  εξοπλισμένες για ταχύτητες συνήθως ίσες ή μεγαλύτερες των 250 km/h,

- γραμμές προσαρμοσμένες  ειδικά για  το δίκτυο  υψηλής  ταχύτητας,
  εξοπλισμένες για ταχύτητες της τάξεως των 200 km/h,

- γραμμές  προσαρμοσμένες ειδικά  για  το  δίκτυο υψηλής  ταχύτητας
  συγκεκριμένου τύπου λόγω τοπογραφικών δυσκολιών, προβλημάτων διαμόρφωσης
  του εδάφους ή αστικού περιβάλλοντος, περιπτώσεις δηλ. κατά τις οποίες η
  ταχύτητα προσαρμόζεται κατά περίπτωση.

 Οσον αφορά τα οχήματα, οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας προηγμένης
τεχνολογίας πρέπει να μελετηθούν ώστε να εγγυώνται ασφαλή και απρόσκοπτη
κυκλοφορία :

- με ταχύτητα τουλάχιστον 250 km/h στις γραμμές που είναι κατασκευασμένες
  ειδικά για το δίκτυο υψηλής ταχύτητας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις
  επιτρέπουν ταχύτητα άνω των 300 km/h,

- με ταχύτητα της τάξεως των 200 km/h στις ήδη υπάρχουσες αλλά ειδικά
  προσαρμοσμένες γραμμές,

- με την ανώτατη δυνατή ταχύτητα στις λοιπές γραμμές.

Σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Στόχος της οδηγίας είναι να θεσπισθούν εθνικά πρότυπα υψηλής ασφαλείας,
δηλ. στο επίπεδο των διεθνών προτύπων της Σύμβασης διεθνών σιδηροδρομικών
μεταφορών (COTIF). Λαμβάνει υπόψιν τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται
με τη σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, δεδομένου μάλιστα
ότι αυτά τα εμπορεύματα μεταφέρονται συχνά μέσα από αστικές περιοχές και
ότι  μπορεί  να  προκληθούν  ατυχήματα  κατά  τους  ελιγμούς  που
πραγματοποιούνται στους σταθμούς διαλογής που συχνά βρίσκονται στο κέντρο
των πόλεων.

Εξ άλλου, εν όψει του σταδιακού ανοίγματος της αγοράς των σιδηροδρομικών
μεταφορών, το  κείμενο  θεσπίζει ομοιογενές  σύνολο εθνικών  κανόνων
ασφαλείας,  πράγμα που θα επιτρέψει  να αποφευχθούν στρεβλώσεις του
ανταγωνισμού  μεταξύ  των  διαφόρων  τρόπων  μεταφοράς  επικίνδυνων
εμπορευμάτων.

Η οδηγία προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής αυστηρότερων διατάξεων για τη
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της υπόγειας σήραγγας της Μάγχης ή
άλλης σήραγγας με παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως ισχύει π.χ., σύμφωνα με
τελευταίες πληροφορίες, για τη σήραγγα κάτω από το Storebaelt στη Δανία, ή
τη σήραγγα Oeresund μεταξύ Δανίας και Σουηδίας.

Εσωτερική ναυσιπλο α

Το Συμβούλιο εξέδωσε την οδηγία σχετικά με την εναρμόνιση των όρων
χορήγησης εθνικών πιστοποιητικών κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλο ας
για τη μεταφορά εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα.

Η οδηγία εγγράφεται στο πλαίσιο της οδηγίας 91/672/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου
1991 περί αμοιβαίας αναγνώρισης των εθνικών πιστοποιητικών κυβερνήτη
σκάφους για τη  μεταφορά εμπορευμάτων και  προσώπων στην  εσωτερική
ναυσιπλο α. Προβλέπει  ενιαίο εθνικό πιστοποιητικό κυβερνήτη σκάφους,
χορηγούμενο βάσει εναρμονισμένων όρων, του οποίου το πρότυπο καθορίζεται
σε κοινοτικό επίπεδο και αναγνωρίζεται αμοιβαίως από τα κράτη μέλη.

Εξωτερικές σχέσεις

Ειδικό σύστημα βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ

Το Συμβούλιο εξέδωσε τυπικά τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 2686/94 για
την καθιέρωση ειδικού συστήματος βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές
μπανάνας ΑΚΕ.

Ο νέος κανονισμός προβλέπει παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1996 του
κανονισμού 2686/94 που έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 1996.

Οι παραδοσιακοί προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ είναι : Μπελίζε, Καμερούν,
Πράσινο  Ακρωτήριο,  Cote d'Ivoire,  Ντομινίκα,  Γρανάδα,  Τζαμάικα,
Μαδαγασκάρη, Σάντα  Λουσία, Σαίντ Βίνσεντ  και Γρεναδίνες,  Σομαλία,
Σουρινάμ.

Συμφωνία συνεργασίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος - διαπραγματευτικές
οδηγίες

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες για την εξουσιοδότηση
της Επιτροπής να αρχίσει διαπραγματεύσεις σχετικά με συμφωνία συνεργασίας
με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος.

Πρόκειται για μη προτιμησιακή συμφωνία που θεσπίζει το πλαίσιο διμερών
σχέσεων μεταξύ Κοινότητας και Λαϊκής Δημοκρατίας του Λάος. Η συμφωνία
αφορά το εμπόριο και τη συνεργασία, καθορίζει τις 
προτεραιότητες και προβλέπει αξιολόγηση της εφαρμογής της από μεικτή
επιτροπή. Δεν θα περιλαμβάνει χρηματοδοτικό πρωτόκολλο.

Συμφωνία συνεργασίας με το Βασίλειο της Καμπότζης - διαπραγματευτικές
οδηγίες

Το Συμβούλιο ενέκρινε τις διαπραγματευτικές οδηγίες για την εξουσιοδότηση
της Επιτροπής σχετικά με συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και Βασιλείου της Καμπότζης.

Η συμφωνία θα έχει μη προτιμησιακό χαρακτήρα και θα θεσπίζει το πλαίσιο
των διμερών σχέσεων Κοινότητας και Καμπότζης. Αφορά το εμπόριο και τη
συνεργασία, καθορίζει τις προτεραιότητες και προβλέπει αξιολόγηση της
εφαρμογής  της από μεικτή  επιτροπή. Δεν  περιλαμβάνει χρηματοδοτικό
πρωτόκολλο.

MEDA

Μετά την πολιτική συμφωνία της 15ης Ιουνίου 1996, το Συμβούλιο εξέδωσε
τυπικά τον κανονισμό σχετικά με τα χρηματοδοτικά και τεχνικά συνοδευτικά
μέτρα για την υποστήριξη της μεταρρύθμισης των οικονομικών και κοινωνικών
διαρθρώσεων στα πλαίσια  της εταιρικής σχέσης Ευρώπης και Μεσογείου
(κανονισμός MEDA), πρβ. ανακοίνωση προς τον τύπο αριθ. 8931/96 (Presse
208) της 15/16ης Ιουλίου 1996 (σελ. 10).

Αντιντάμπινγκ : ίνες πολυεστέρα

- προελεύσεως Ινδίας και Κορέας

  Το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) για τροποποίηση του κανονισμού
  (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 54/93 για τη θέσπιση οριστικού δασμού
  αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συνθετικών ινών πολυεστέρα προελεύσεως
  Ινδίας και Δημοκρατίας της Κορέας.

  Ο κανονισμός προβλέπει, αφού η Επιτροπή επανεξετάσει την περίπτωση της
  εταιρείας Societe Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Ltd., επιβολή
  δασμού αντιντάμπινγκ 13 % της καθαρής τιμής στις εισαγωγές αυτής της
  εταιρείας που θα εισπραχθούν αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης της
  επανεξέτασης.

- προελεύσεως Λευκορρωσίας

  Το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) για τη θέσπιση οριστικού δασμού
  αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μη συνεχών ινών από πολυεστέρα καταγωγής
  Λευκορρωσίας και για την οριστική είσπραξη του επιβληθέντος προσωρινού
  δασμού.

  Το ύψος του δασμού είναι το 43,25 % της καθαρής τιμής ελεύθερο στα
  σύνορα της Κοινότητας πριν τον εκτελωνισμό.

Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

Σύμβαση Ευροπόλ - ρόλος του Δικαστηρίου

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Φλωρεντίας της
21ης και 22ας  Ιουνίου 1996, το Συμβούλιο  εξέδωσε την πράξη περί
κατάρτισης, βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση,
του πρωτοκόλλου σχετικά με την ερμηνεία, εκ μέρους του Δικαστηρίου των ΕΚ,
της Σύμβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας δια
προδικαστικών αποφάσεων.

Το πρωτόκολλο θα υπογραφεί στις 24 Ιουλίου από τους Μονίμους Αντιπροσώπους
των κρατών μελών στις Βρυξέλλες.

Ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού

Το  Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των  κυβερνήσεων των κρατών μελών,
συνερχόμενοι στα πλαίσια του Συμβουλίου, εξέδωσαν το ψήφισμα σχετικά με το
Ευρωπαϊκό έτος κατά του ρατσισμού (1997), το οποίο έχει ήδη κυκλοφορήσει
στην ανακοίνωση προς τον τύπο αριθ. 7529/96 (Presse 152) της 3ης Ιουνίου
1996.

(1) Εννοείται ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να μην ορίσει καμιά περιοχή.

***

Side Bar