Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EL

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2013

EUCO 40/13

PRESSE 58

PR PCE 33

Herman Van Rompuy
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ένας προϋπολογισμός για το μέλλον

Πριν από μία εβδομάδα, ύστερα από μια μακρά νύχτα διαπραγματεύσεων, οι 27 Πρόεδροι και Πρωθυπουργοί των χωρών μας κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα επτά έτη. Τη Δευτέρα, θα τον παρουσιάσω και θα τον υπερασπιστώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Όπως καθίσταται σαφές και από τα δημοσιεύματα στον Τύπο, κάθε ηγέτης προσπάθησε να πετύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για τη χώρα και τους πολίτες του. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό, όπως και το γεγονός ότι ορισμένοι εστίασαν περισσότερο στις ανησυχίες των φορολογούμενών τους, ενώ άλλοι έδωσαν έμφαση στις ανάγκες των δικαιούχων. Για εμένα, σημαντικό είναι ότι καταλήξαμε από κοινού σε μια συμφωνία επί του προϋπολογισμού για την υπόλοιπη δεκαετία, συμφωνία η οποία θα ωφελήσει την Ευρώπη στο σύνολό της.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Οι στόχοι των συνολικών δαπανών μειώνονται, εντούτοις το μερίδιο των επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση αυξάνεται. Αυτό αντανακλά τους δύο βασικούς συλλογισμούς πίσω από τις επιλογές που προτείναμε: την προσαρμογή σε αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη παράλληλα με την επένδυση στο μέλλον.

Όπως συμβαίνει παντού στην Ευρώπη, δίνεται έμφαση στην προσπάθεια να γίνουν περισσότερα με λιγότερα χρήματα, περιλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών, και να διασφαλιστεί ότι κάθε ευρώ κατανέμεται εκεί όπου μπορεί να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη τα ζωνάρια σφίγγουν και η ίδια η Ένωση δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση, συνεπώς η μόνη επιλογή ήταν ένας συγκρατημένος προϋπολογισμός. Για πρώτη φορά στα χρονικά τα ανώτατα όρια δαπανών μειώθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και ορίζονται στο 1% ακριβώς του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ.

Με δεδομένες τις σημερινές οικονομικές προκλήσεις, η έμφαση στις θέσεις εργασίας, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Πολύ απλά δεν έχουμε το περιθώριο να θυσιάσουμε τις επενδύσεις που στρέφονται προς το μέλλον, στην παιδεία, την έρευνα ή την καινοτομία. Γι’ αυτόν τον λόγο ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει επιπλέον 37% (ή 34 δισ. ευρώ) για τους συγκεκριμένους τομείς, διασφαλίζοντας παράλληλα σημαντικά ποσά για τα διασυνοριακά δίκτυα ενέργειας και μεταφορών και τα διασυνοριακά ψηφιακά δίκτυα (30 δισ. ευρώ). Επίσης θα αυξηθεί η χρηματοδότηση για καίριες πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα «Erasmus για όλους», το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και εκπαιδευτικών, ή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», το μεγαλύτερο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Αυτό κατέστη δυνατό με τον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού. Για παράδειγμα, όσον αφορά τη γεωργία, έναν τομέα πολιτικής που ρυθμίζεται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί για καθολικές επιδοτήσεις δίνεται έμφαση όλο και περισσότερο στην τάση να εξασφαλίσουμε δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και πιο οικολογικές πρακτικές. Ένας βιώσιμος τομέας τροφίμων είναι απαραίτητος για όλους μας. Η γεωργία δεν αποτελεί παρελθόν, αλλά χάρη στις μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής το σχετικό βάρος της στον προϋπολογισμό μειώνεται και θα συνεχίσει να μειώνεται.

Για την αντιμετώπιση της ανόδου της ανεργίας των νέων – η οποία θίγει έναν στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη, έναν στους δύο σε ορισμένες χώρες – μια νέα πρωτοβουλία ύψους 6 δισ. ευρώ θα συμβάλει στην καταπολέμηση αυτής της δραματικής κατάστασης. Τα περιφερειακά ταμεία θα κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν τις χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Τα Ταμεία θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στις φτωχότερες περιφέρειες και στις φτωχότερες ομάδες του πληθυσμού για να βελτιωθεί η κοινωνική συνοχή στην Ένωσή μας. Και, παρά την κρίση, διατηρούνται τα μέσα που επιτρέπουν στην Ευρώπη να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε παγκόσμια θέματα ζωτικής σημασίας, όπως η αναπτυξιακή βοήθεια ή η αλλαγή του κλίματος.

Από πολλές απόψεις, ο προϋπολογισμός αυτός είναι εκσυγχρονισμένος και ρεαλιστικός, και επικεντρώνεται στα πιο επείγοντα προβλήματα. Ως συμβιβαστική λύση, ίσως δεν αποτελεί τον τέλειο προϋπολογισμό για κανέναν, συμφιλιώνει όμως τις απόψεις όλων. Ορισμένοι εξέφρασαν ενδοιασμούς για το γεγονός ότι δεν μπόρεσαν να ληφθούν υπόψη όλες οι επενδυτικές προτάσεις, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα αποδεικνυόταν υπερβολικά δαπανηρό.

Και εγώ λυπάμαι για αυτό το γεγονός, αλλά είναι παραπλανητικό να παρουσιάζονται ως «περικοπές» οι προσαρμογές στο σχέδιο προϋπολογισμού, όταν στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός τον οποίο συμφωνήσαμε προβλέπει πολύ περισσότερα χρήματα για επενδύσεις στην ανάπτυξη απ’ ό,τι ο τρέχων προϋπολογισμός. Και μάλιστα, αυτά τα χρήματα θα κάνουν τη διαφορά.

Η συμφωνία της περασμένης εβδομάδας δεν αποτελεί το τέλος της διαδικασίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εξετάσει τώρα την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από τους ηγέτες, για την προετοιμασία της τελικής διαπραγμάτευσης. Ήδη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνόδου κορυφής, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέφρασαν εύλογες ανησυχίες, για παράδειγμα σχετικά με την ανάγκη για νέες πηγές εσόδων ή για μορφές δημοσιονομικής ευελιξίας. Αυτό είναι λογικό, δεδομένου ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το σημείο στο οποίο θα βρίσκεται η Ευρώπη ύστερα από επτά χρόνια. Εξάλλου με την ευελιξία διασφαλίζεται ότι οι πληρωμές της Ένωσης θα αντιστοιχούν στις δεσμεύσεις της.

Ένας επταετής προϋπολογισμός επενδύσεων αποτελεί ισχυρό παράγοντα προβλεψιμότητας. Χωρίς αυτόν, μπορούμε να αναλαμβάνουμε χρηματικές υποχρεώσεις μόνο για ένα έτος κάθε φορά. Για τους επιστήμονες, τις φιλανθρωπικές οργανώσεις και τα πανεπιστήμια, για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη, αυτό θα αποτελούσε μεγάλη οπισθοδρόμηση. Τα μεγάλα έργα εξαρτώνται από αυτόν τον προϋπολογισμό. Σε μια περίοδο που η εμπιστοσύνη στις οικονομίες μας επιστρέφει σταδιακά, η επισφράγιση αυτής της επταετούς προοπτικής για την Ευρώπη θα αποτελέσει θετικό σημάδι.

__________________


Side Bar