Navigation path

Left navigation

Additional tools

CONSILIUL EUROPEAN
PREȘEDINTELE

RO

Bruxelles, 8 februarie 2013

(OR. en)

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Declarațiile președintelui Herman Van Rompuy în urma Consiliului European

Au fost 24 de ore lungi, dar încununate de succes: Consiliul European a convenit asupra următorului buget multianual. Și nu un buget oarecare. Este un buget echilibrat, orientat spre creștere, pentru Europa și pentru restul deceniului.

Nu a fost o sarcină ușoară: a fost cea mai lungă reuniune de până acum din cursul mandatului meu, dar a meritat efortul depus pentru atingerea acestui rezultat.

Acest compromis arată un simț al răspunderii colective din partea liderilor Europei, dar nu trebuie să uităm că trebuie să ajungem la un acord final cu Parlamentul European. Probabil că nu este un buget perfect pentru nimeni, dar fiecare regăsește în el elemente importante. Firește că rezultatul final poate fi privit din foarte multe perspective.

Dintr-o perspectivă generală europeană, aș dori să subliniez că acest buget este orientat spre viitor, este realist și are la bază preocupări presante.

Acestea sunt cele trei dimensiuni-cheie ale bugetului și permiteți-mi să trec rapid în revistă pe fiecare dintre ele. În primul rând: este un buget orientat spre viitor. Acesta este aspectul asupra căruia am insistat cel mai mult. Pur și simplu nu putem sacrifica investițiile în educație, cercetare și creștere. Firește că unii și-ar fi dorit să regăsească aici o parte mai importantă, dar să nu pierdem din vedere cifrele. În comparație cu cadrul financiar multianual (CFM) precedent, rubrica Competitivitate pentru creștere economică și locuri de muncă înregistrează o creștere generală de 34 de miliarde EUR (aproape 40%).

Va exista, de asemenea, o creștere reală, netă pentru programe precum „Erasmus pentru toți” și „Orizont 2020” pentru inovare.

În sfârșit, accentul este pus în mod evident asupra atragerii de noi investiții și asupra dezvoltării rețelelor de transport, energie și TIC, inclusiv 30 de miliarde EUR pentru „Conectarea Europei”.

A doua dimensiune: acesta este un buget al moderației. Pur și simplu nu puteam ignora realitățile economice extrem de dificile din întreaga Europă. Prin urmare, trebuia să fie un buget mai redus. Pentru prima dată, se înregistrează o scădere reală în comparație cu CFM anterior; am convenit să fie o reducere de aproximativ 34 de miliarde EUR atât în ceea ce privește creditele de angajament cât și creditele de plată (în comparație cu perioada 2007-2013), ceea ce duce la plafoane generale de 960 de miliarde EUR în credite de angajament și 908,4 miliarde EUR în credite de plată. Aceasta înseamnă un plafon impus creditelor de angajament la exact 1% din VNB-ul european total; un număr rezonabil și frumos rotunjit.

Pentru a asigura o utilizare mai bună, s-au introdus elemente noi:
- pentru țări, o condiționalitate macroeconomică pentru a crește sinergia între finanțarea pentru coeziune și guvernanța economică;
- iar pentru proiecte, stimulente pentru rezultate, cu bani rezervați pentru cei mai buni performeri.

Peste tot, programele de finanțare vor deveni mai simple și mai bine controlate. În contextul economic actual, creșterea eficienței și reducerea costurilor sunt de aplicare și pentru administrația UE.

Ne-am ocupat îndeaproape de partea de venituri sau, în limbaj UE: „resursele proprii”. Aici sunt trei aspecte:
- am hotărât asupra unor costuri de colectare mai reduse pentru taxe și impozite;
- am ajuns la un compromis asupra reducerilor;
- și am deschis perspective pentru noi resurse proprii posibile, în relație cu un nou sistem pentru TVA și viitoarea taxă pe tranzacțiile financiare.

Astfel ajung la cel de-al treilea și ultim punct: acest buget are la bază preocupări presante. Cea mai urgentă dificultate o reprezintă șomajul, în special în rândul tinerilor. De aceea am rezervat 6 miliarde EUR pentru o nouă inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Un stimulent important.

În alocarea fondurilor structurale, s-a acordat o atenție specială unor țări precum Grecia, Portugalia, Spania, Italia, Irlanda, în timp ce în ansamblu, țările mai sărace vor primi o parte mai mare din fondurile de coeziune.

O cale spre flexibilitate, printre altele, este clauza de revizuire pentru fondurile de coeziune pe care am convenit-o „pentru a se ține cont de situația deosebit de dificilă a țărilor care suferă de pe urma crizei”. Sprijinul nostru pentru persoanele cele mai vulnerabile rămâne intact. La fel rămâne și finanțarea pentru acțiunea externă, chiar în ciuda crizei. Acest buget va permite Europei să se implice în continuare în chestiuni globale vitale, cum ar fi schimbările climatice, securitatea nucleară și ajutorul pentru dezvoltare.

Acum că avem acest acord, cum mergem mai departe? După cum am spus, CFM nu poate fi lansat fără acordul Parlamentului European. Beneficiarii și investitorii se bazează pe acest nou CFM începând cu 1 ianuarie 2014. Pentru a evita întârzierile și incertitudinile, toate procedurile legislative trebuie să fie finalizate rapid de Consiliul de Miniștri și Parlamentul European.

Privind înapoi, sunt încântat că pe toată durata acestor negocieri nu am pierdut din vedere imaginea de ansamblu. Chiar și în aceste condiții economice dificile, am reușit să menținem factorii esențiali ai continuității și creșterii.

Am discutat astăzi și despre comerț. Comerțul ne poate ajuta să realizăm la fel de multe pentru creșterea economică și locurile de muncă precum toate investițiile pentru creștere care au devenit posibile grație acordului nostru asupra CFM.

Am încheiat reuniunea de astăzi cu evoluțiile din lumea arabă. La doi ani de la declanșarea primăverii arabe, era momentul oportun să trecem în revistă sprijinul european pentru tranzițiile democratice din regiune. Evenimentele recente subliniază încă o dată cât de problematice pot fi aceste tranziții. Uniunea își menține implicarea.

În sfârșit, cu privire la Mali: salutăm acțiunea hotărâtă a armatei maliene, susținute de Franța și de alți parteneri europeni și africani. Uniunea se angajează să sprijine acest efort utilizând întreaga gamă de instrumente pentru a ajuta la reinstaurarea democrației și a ordinii constituționale în Mali.


Side Bar