Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

EL

Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2013

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Παρατηρήσεις του Προέδρου κ. Herman Van Rompuy
μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το 24ωρο ήταν μακρό σε διάρκεια, αλλά επιτυχές: το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει μόλις συμφωνήσει τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό. Δεν πρόκειται για έναν τυχαίο προϋπολογισμό. Πρόκειται για έναν ισόρροπο και φιλοαναπτυξιακό προϋπολογισμό της Ευρώπης για το υπόλοιπο της δεκαετίας.

Το έργο δεν ήταν εύκολο: ήταν η μακρότερη συνεδρίαση της θητείας μου, αλλά άξιζε το αποτέλεσμα.

Η συμβιβαστική λύση δείχνει την αίσθηση συλλογικής ευθύνης των αρχηγών της Ευρώπης, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να επιτευχθεί τελική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί να μην είναι ο τέλειος προϋπολογισμός για κανέναν, αλλά περιέχει κάτι για τον καθένα. Το τελικό αποτέλεσμα προσεγγίζεται μέσα από πολλά και διαφορετικά πρίσματα.

Από τη συνολική ευρωπαϊκή προοπτική, θέλω να τονίσω ότι ο προϋπολογισμός είναι στραμμένος προς το μέλλον, είναι πραγματιστικός και αποτυπώνει έντονες ανησυχίες.

Αυτές είναι οι τρεις κύριες διαστάσεις του, και θα μιλήσω για την καθεμία ξεχωριστά. Πρώτον: πρόκειται για προϋπολογισμό του μέλλοντος. Επέμεινα ιδιαίτερα στο χαρακτηριστικό αυτό. Δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τις επενδύσεις μας στην παιδεία, την έρευνα και την ανάπτυξη. Βεβαίως μπορεί κάποιοι να ήθελαν κάτι περισσότερο, αλλά ας σταθούμε στους αριθμούς. Σε σύγκριση με το προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), υπάρχει συνολική αύξηση 34 δισ. ευρώ (ή 40% σχεδόν) στον τομέα για την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Θα υπάρξει επίσης πραγματική και σαφής αύξηση για προγράμματα όπως το "Erasmus για όλους" και "Ορίζων 2020" για την καινοτομία.

Τέλος, δίνεται σαφής έμφαση στην ανάληψη νέων επενδύσεων και στην ανάπτυξη δικτύων μεταφορών, ενέργειας και ΤΠΕ, μεταξύ των οποίων και 30 δισ. ευρώ για το πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη".

Δεύτερη διάσταση: πρόκειται για προϋπολογισμό της μετριοπάθειας. Έπρεπε να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη τις εξαιρετικά δυσχερείς οικονομικές συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επομένως, επεβλήθη λιτότητα. Για πρώτη φορά στα χρονικά, υπήρξε σαφής μείωση σε σχέση με το τελευταίο ΠΔΠ. Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να περικοπούν περίπου 34 δισ. από τις πιστώσεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών (σε σχέση με την περίοδο 2007-2013), που σημαίνει συνολικό ανώτατο όριο 960 δισ. ευρώ για τις πιστώσεις υποχρεώσεων και 908,4 δισ. ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών. Αυτό συνεπάγεται όριο για τις πιστώσεις υποχρεώσεων ακριβώς στο 1% του συνολικού ΑΕΕ: λογικό και στρογγυλό ποσόν.

Για τη βελτίωση των δαπανών, εισάγονται νέα στοιχεία:
- για τις χώρες, μακροοικονομικές προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συνέργια μεταξύ ταμείου συνοχής και οικονομικής διακυβέρνησης,
- και για τα σχέδια, κίνητρα για αποτελέσματα, με χρηματικό απόθεμα για τις καλύτερες επιδόσεις.

Γενικά, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων θα απλουστευθεί και θα ελέγχεται καλύτερα. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η μείωση του κόστους ισχύει και για την ίδια τη διοίκηση της ΕΕ.

Αφιερώσαμε χρόνο για τα εισοδήματα, ή, στη γλώσσα της ΕΕ: τους "ιδίους πόρους". Εδώ έχω τρία σημεία:
- αποφασίσαμε χαμηλότερο κόστος είσπραξης για τους δασμούς και τις εισφορές,
- καταλήξαμε σε συμβιβαστική λύση για τις επιστροφές,
- και ανοίξαμε προοπτικές για πιθανούς νέους ίδιους πόρους, σε σχέση με νέο σύστημα ΦΠΑ και τον μελλοντικό φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Και αυτό μας οδηγεί στην τρίτη και τελευταία διάσταση: πρόκειται για προϋπολογισμό που αποτυπώνει έντονες ανησυχίες. Η πλέον επείγουσα πρόκληση είναι η ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων. Για το λόγο αυτόν αφιερώσαμε 6 δισ. ευρώ για μία νέα πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Το κίνητρο είναι ισχυρό.

Κατά την κατανομή των διαρθρωτικών ταμείων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή σε χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιρλανδία, ενώ συνολικά, οι φτωχότερες χώρες θα λάβουν μεγαλύτερο μερίδιο από το ταμείο συνοχής.

Μία οδός για την ευελιξία, μεταξύ άλλων, είναι η ρήτρα επανεξέτασης για τα ταμεία συνοχής που συμφωνήσαμε, "προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτέρως δυσχερής κατάστασης των χωρών που πλήττονται από την κρίση". Η υποστήριξή μας στους πλέον ευάλωτους λαούς παραμένει ακέραιη. Όπως και η χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης, παρά την κρίση. Ο προϋπολογισμός αυτός θα επιτρέψει στην Ευρώπη να εξακολουθήσει να δεσμεύεται σε ζωτικά παγκόσμια θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η πυρηνική ασφάλεια και η αναπτυξιακή βοήθεια.

Και τώρα που έχουμε αυτή τη συμφωνία, πώς θα προχωρήσουμε; Όπως είπα, το ΠΔΠ δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι δικαιούχοι και οι επενδυτές υπολογίζουν στο νέο ΠΔΠ από την 1η Ιανουαρίου 2014. Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και αβεβαιότητα, το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να περατώσουν σύντομα όλες τις νομοθετικές διαδικασίες.

Κοιτάζοντας προς τα πίσω, δηλώνω ικανοποιημένος που είχαμε συνεχώς στο νου μας τη γενικότερη εικόνα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ακόμη και σε τόσο δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, καταφέραμε να μην απομακρυνθούμε από τα ουσιαστικά στοιχεία, όπως η συνέχεια και η ανάπτυξη.

Σήμερα, μιλήσαμε και για τις συναλλαγές. Οι συναλλαγές μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε πολλά για την ανάπτυξη και την απασχόληση, όπως και όλες οι αναπτυξιακές επενδύσεις που έγιναν χάρις στη συμφωνία ΠΔΠ.

Τέλος, μιλήσαμε σήμερα για τις εξελίξεις στον αραβικό κόσμο. Δύο χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη, είναι καιρός να αποτιμήσουμε την ευρωπαϊκή στήριξη στη δημοκρατική μετάβαση στην περιοχή. Τα πρόσφατα γεγονότα υπογραμμίζουν μία ακόμη φορά ότι η μετάβαση μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Η Ένωση εμμένει στη δέσμευσή της.

Τέλος, μιλήσαμε για το Μάλι: εκφράζουμε ικανοποίηση για την αποφασιστική δράση που ανέλαβε ο στρατός του Μάλι, με την υποστήριξη της Γαλλίας και άλλων ευρωπαίων και αφρικανών εταίρων. Η Ένωση δεσμεύεται να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσον για να βοηθήσει στην αποκατάσταση της δημοκρατίας και της συνταγματικής τάξης στο Μάλι.


Side Bar