Navigation path

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 8. februar 2013

EUCO 36/13

PRESSE 48

PR PCE 30

Bemærkninger fra formand Herman Van Rompuy efter Det Europæiske Råds møde

Det har været nogle lange, men vellykkede 24 timer: Det Europæiske Råd er netop nået til enighed om det næste flerårige budget. Og ikke hvilket som helst budget. Det er et afbalanceret og vækstorienteret budget for Europa for resten af dette årti.

Det var ikke nogen nem opgave: Dette var det længste enkeltstående møde indtil videre under mit formandskab, men resultatet var indsatsen værd.

Dette kompromis viser en følelse af kollektivt ansvar fra Europas ledere, men vi skal huske, at der stadig skal indgås en endelig aftale med Europa-Parlamentet. Det er måske ikke nogens perfekte budget, men der er mange fordele i det for alle. Man kan selvfølgelig se på resultatet fra mange forskellige synsvinkler.

Fra den overordnede europæiske synsvinkel vil jeg gerne understrege, at dette budget er fremtidsorienteret, realistisk og baseret på presserende behov.

Disse er budgettets tre centrale dimensioner, og jeg tillader mig hurtigt at gennemgå hver enkelt af dem. Den første dimension: Det er et budget for fremtiden. Det var det aspekt, jeg insisterede mest på. Vi kan simpelthen ikke ofre vores investeringer i uddannelse, forskning og vækst. Nogle kunne selvfølgelig have ønsket sig mere på dette område, men lad os ikke miste tallene af syne. I forhold til den foregående flerårige finansielle ramme (FFR) er der sket en overordnet stigning på 34 mia. EUR (eller næsten 40 %) under udgiftsområdet for Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse.

Der vil også ske en reel nettostigning for programmer som Erasmus for Alle og Horisont 2020 med henblik på innovation.

Endelig sættes der klart fokus på at skabe betingelser for nye investeringer og udvikle transport, energi og ikt-netværk, herunder 30 mia. EUR til Connecting Europe-faciliteten.

Den anden dimension: Dette er et mådeholdent budget. Vi kunne ganske enkelt ikke ignorere de ekstremt vanskelige økonomiske realiteter i Europa. Så vi havde brug for et reduceret budget. For første gang nogensinde er der foretaget en reel nedskæring i forhold til den foregående FFR; vi nåede til enighed om en nedskæring på ca. 34 mia. EUR for både forpligtelser og betalinger (sammenlignet med perioden 2007-2013), hvilket resulterede i de samlede lofter på henholdsvis 960 mia. EUR for forpligtelser og 908,4 mia. EUR for betalinger. Det betyder et loft for forpligtelser på præcis 1 % af Europas samlede BNI, et fornuftigt og pænt rundt tal.

For at sikre bedre anvendelse af midlerne introduceres der nye elementer:
- for landene i form af en makroøkonomisk konditionalitet for at øge synergien mellem samhørighedsfinansiering og økonomisk styring
- og for projekter i form af resultatincitamenter, idet der er sat penge af til projektet med de bedste resultater.

I det store hele vil finansieringsprogrammerne blive enklere og bedre kontrolleret. I den aktuelle økonomiske kontekst er det på sin plads, at også EU-administrationen selv øger effektiviteten og reducerer omkostningerne.

Vi brugte nogen tid på indtægtssiden, eller som det hedder i EU-jargon; "egne midler". Her behandlede vi tre punkter:
- vi nåede til enighed om færre udgifter til inddrivelse af told og afgifter
- vi nåede frem til et kompromis om rabatter
- og vi åbnede muligheder for nye egne indtægter i forbindelse med et nyt momssystem og den fremtidige afgift på finansielle transaktioner.

Dette fører mig hen til den tredje og sidste centrale dimension: Dette er et budget, der er baseret på presserende behov. Den mest presserende udfordring er arbejdsløshed, især blandt de unge. Derfor har vi sat 60 mia. EUR af til et nyt ungdomsbeskæftigelsesinitiativ. Det er et kraftigt incitament.

I forbindelse med tildelingen af strukturfonde er opmærksomheden særlig rettet mod lande som Grækenland, Portugal, Spanien, Italien, Irland, mens de fattigere lande samlet set vil modtage en større grad af samhørighedsfinansiering.

Et af redskaberne til at opnå fleksibilitet er bl.a. revisionsklausulen for samhørighedsfonde, der, som vi nåede til enighed om, skal tage hensyn til den særligt vanskelige situation i de lande, der er ramt af krisen. Vores støtte til de mest sårbare borgere fortsætter uændret. Det samme gør vores finansiering af foranstaltninger over for tredjelande, og det på trods af krisen. Dette budget vil give Europa mulighed for fortsat at engagere sig i afgørende globale spørgsmål som klimaændringer, nuklear sikkerhed og udviklingsbistand.

Men hvordan kommer vi videre, nu hvor vi har indgået denne aftale? Som jeg nævnte, kan FFR ikke iværksættes uden Europa-Parlamentets godkendelse. Støttemodtagere og investorer regner med denne nye FFR fra 1. januar 2014. For at undgå forsinkelser og usikkerhed skal alle lovgivningsprocedurer afsluttes hurtigt af Ministerrådet og Europa-Parlamentet.

Når jeg ser tilbage, er jeg tilfreds med, at vi gennem hele forhandlingsforløbet har holdt os den større sammenhæng for øje. Selv under så vanskelige økonomiske omstændigheder er det lykkedes os at bibeholde væsentlige faktorer som kontinuitet og vækst.

I dag talte vi også om handel. Handel kan hjælpe os til at opnå lige så meget med hensyn til vækst og beskæftigelse, som alle de vækstinvesteringer, der er gjort mulige takket være vores aftale om FFR.

Vi sluttede dagen af med udviklingen i den arabiske verden. To år efter begyndelsen på Det Arabiske Forår var det det rette øjeblik til at gøre status over Europas støtte til overgangen til demokrati i regionen. De seneste begivenheder understreger endnu en gang, i hvor høj grad denne overgang kan være udfordrende. Unionen er fortsat engageret.

Endelig drøftede vi Mali: Vi ser med tilfredshed på den resolutte indsats, som den maliske hær har gjort med støtte fra Frankrig og afrikanske partnere. Unionen forpligter sig til at støtte denne indsats ved at gøre brug af sin brede vifte af instrumenter for at bidrage til at genoprette demokrati og forfatningsmæssige orden i Mali.


Side Bar