Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA RÅDET
ORDFÖRANDEN

SV

Bryssel den 7 februari 2013

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Inledande ord från ordförande Herman Van Rompuy
vid mötet i Europeiska rådet

Detta är vårt första möte i år: välkomna! I dag måste vi nå en överenskommelse om unionens budget för resten av årtiondet. Vi börjar där vi slutade i november förra året.

De senaste veckorna har varit produktiva, och jag är säker på att vi runt detta bord nu kan komma överens om en slutlig kompromiss. Det måste vi helt enkelt.

I alla budgetöverläggningar är det förstås lätt att bli uppslukad av små fascinerande detaljer och glömma helhetsbilden även om det är den som har störst betydelse. Så låt oss alla försöka att hålla helhetsbilden i minnet, innan vi fördjupar oss i livliga diskussioner.

Vi behöver en budget för framtiden, med en tydlig inriktning på tillväxt, innovation och nya arbetstillfällen, särskilt för ungdomar. Vi behöver en återhållsam budget som tar hänsyn till den svåra ekonomiska verkligheten i Europa och ger valuta för pengarna. Och vi behöver en budget för akuta problem: för att bekämpa arbetslösheten, för att stödja de ansträngningar som görs av dem som drabbats värst av krisen i Europa och för att ta vårt ansvar när det gäller att hantera globala risker.

Kära kolleger, jag är fast övertygad om att vi kan uppnå en sådan budget om vi alla visar ansvarskänsla. Men vi har inte nått dit än, så låt oss börja arbeta!


Side Bar