Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA EUROPEJSKA PRZEWODNICZĄCY

PL

Bruksela, 7 lutego 2013 r. (08.02)

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Powitanie uczestników posiedzenia Rady Europejskiej wygłoszone przez jej przewodniczącego
Hermana Van Rompuya

To nasze pierwsze posiedzenie w tym roku: witam wszystkich serdecznie! Dzisiaj musimy osiągnąć porozumienie w sprawie unijnego budżetu na pozostałą część obecnej dekady. Startujemy z miejsca, w którym zatrzymaliśmy się w listopadzie ubiegłego roku.

Ostatnie tygodnie były owocne i jestem przekonany, że zasiadając przy tym stole, jesteśmy gotowi na osiągnięcie ostatecznego kompromisu. Musimy być.

To zupełnie zrozumiałe, że we wszystkich negocjacjach budżetowych ich uczestnicy skupiają się raczej na drobnych, przykuwających uwagę szczegółach, zapominając o szerszym kontekście, chociaż to właśnie on ma największe znaczenie. Tak więc, zanim rozpoczniemy burzliwe dyskusje, spróbujmy przywołać ten szerszy kontekst.

Potrzebujemy budżetu przyszłościowego; powinien on być wyraźnie ukierunkowany na wzrost gospodarczy, innowacje i tworzenie nowych miejsc prac, zwłaszcza miejsc pracy dla ludzi młodych. Jednocześnie budżet ten powinien być wyważony, uwzględniać trudną sytuację gospodarczą w całej Europie i lepiej wykorzystywać dostępne środki. Potrzebujemy budżetu, dzięki któremu będziemy mogli reagować na palące problemy: walkę z bezrobociem, wspieranie wysiłków osób, które najbardziej odczuły skutki kryzysu w Europie, oraz wypełnianie naszej roli w stawianiu czoła ogólnoświatowym zagrożeniom.

Szanowni Państwo, głęboko wierzę, że taki budżet leży w zasięgu naszych możliwości, o ile wszyscy wykażemy się poczuciem odpowiedzialności. To nasze zadanie, bierzmy się do pracy!


Side Bar