Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EUROPESE RAAD
DE VOORZITTER

NL

Brussel, 7 februari 2013

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Openingstoespraak van voorzitter Herman Van Rompuy in de Europese Raad

Dit is onze eerste bijeenkomst van het jaar: welkom! Vandaag moeten we overeenstemming bereiken over de begroting van onze Unie voor de rest van het decennium. We pikken de draad van onze besprekingen in november weer op.

De voorbije weken zijn zeer productief geweest en ik heb er alle vertrouwen in dat we nu rond deze tafel een definitief compromis kunnen bereiken. Het moet gewoon.

Deelnemers aan begrotingsbesprekingen worden - dat is begrijpelijk - al gauw in beslag genomen door kleine fascinerende details en verliezen het grote verhaal uit het oog, ook al is het dat waar het werkelijk om gaat. Laten we allen dan ook proberen dit grote verhaal voor ogen te houden alvorens ons in geanimeerde discussies te storten.

We hebben een begroting nodig voor de toekomst, met duidelijke nadruk op groei, innovatie en het creëren van banen, met name voor jongeren. We hebben een begroting nodig die gekenmerkt wordt door matiging, waarin rekening wordt gehouden met de moeilijke economische werkelijkheid in heel Europa en men waar voor zijn geld krijgt. En we hebben een begroting nodig voor dringende behoeften: bestrijden van werkloosheid, ondersteunen van hen die het zwaarst door de crisis in Europa worden getroffen en vervullen van de taak die we hebben bij het aanpakken van mondiale risico's.

Waarde collega's, ik ben er stellig van overtuigd dat, als we allemaal blijk geven van verantwoordelijkheidsbesef, een dergelijke begroting voor de Europese Unie precies binnen ons bereik ligt. Maar zover zijn we nog niet. Laten we aan de slag gaan!


Side Bar