Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EIROPADOME
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

LV

Briselē, 2013. gada 7. februārī

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Priekšsēdētāja Hermaņa Van Rompeja (Herman Van Rompuy) Eiropadomes sanāksmes atklāšanas uzruna

Šī ir mūsu pirmā sanāksme šajā gadā – esiet sveicināti! Šodien mums ir jāvienojas par Savienības budžetu, kas būs spēkā visu atlikušo desmitgadi. Mēs atsākam darbu tur, kur mēs beidzām šos jautājumus izskatīt pagājušajā novembrī.

Pēdējās nedēļas ir bijušas produktīvas, un es esmu pārliecināts, ka pie šā galda mēs tagad varam panākt galīgo kompromisu. Mums tas vienkārši ir jāizdara.

Saprotams, ka visās sarunās par budžetu ir tendence iedziļināties aizraujošās detaļās un aizmirst kopainu, kaut gan tieši tā ir vissvarīgākā. Tādēļ, pirms mēs uzsākam aktīvas diskusijas, mēģināsim paturēt prātā kopainu.

Mums ir vajadzīgs budžets nākotnei ar skaidru uzsvaru uz izaugsmi, inovāciju un darbavietu radīšanu, jo īpaši attiecībā uz jauniem cilvēkiem. Mums ir vajadzīgs mērens budžets, kurā tiek ņemti vērā sarežģītie ekonomiskie apstākļi visā Eiropā un kurš nodrošina vērtību par naudu. Un mums ir vajadzīgs budžets, lai risinātu visneatliekamākos jautājumus: apkarot bezdarbu, atbalstīt to personu centienus, kurus krīze Eiropā skārusi vissmagāk, un piedalīties globālu risku novēršanā.

Godātie kolēģi, esmu cieši pārliecināts, ka, ja mēs visi rīkosimies ar atbildības sajūtu, tad spēsim vienoties par tieši tādu budžetu Eiropas Savienībai. Bet mēs to vēl neesam izdarījuši, tāpēc sāksim darbu!


Side Bar