Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS VADOVŲ TARYBA
PIRMININKAS

LT

Briuselis, 2013 m. vasario 7 d.

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Pirmininko Hermano Van Rompuy‘aus įžanginė kalba Europos Vadovų Tarybos susitikime

Tai pirmas mūsų posėdis šiemet: sveikinu visus! Šiandien turime susitarti dėl Sąjungos biudžeto likusiai dešimtmečio daliai. Pradedame nuo to, kuo baigėme praėjusių metų lapkričio mėn.

Praėjusios savaitės buvo vaisingos, ir esu įsitikinęs, kad prie šio stalo dabar galime susitarti dėl galutinio kompromiso. Paprasčiausiai privalome tai padaryti.

Suprantama, kad visose derybose dėl biudžeto esama tendencijos įsitraukti į patrauklių smulkmenų nagrinėjimą ir užmiršti platesnį vaizdą, nors jis ir yra svarbiausias. Taigi prieš pasinerdami į gyvas diskusijas visi pasistenkime nepamiršti platesnio vaizdo.

Mums reikia biudžeto ateičiai, daugiausia dėmesio aiškiai skiriant ekonomikos augimui, inovacijoms ir darbo vietų kūrimui, ypač jaunimui skirtų darbo vietų kūrimui. Mums reikia nuosaikaus biudžeto, atsižvelgiant į sudėtingą Europos ekonominę realybę ir užtikrinant išlaidų ekonominį naudingumą. Be to, mums reikia biudžeto neatidėliotiniems susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti: kovoti su nedarbu, remti tų asmenų pastangas, kuriems krizė Europoje pakenkė labiausiai, ir atlikti savo vaidmenį reaguojant į globalius pavojus.

Brangūs kolegos, tvirtai tikiu, kad, jei visi pademonstruosime atsakomybės jausmą, tuomet būtent dėl tokio Europos Sąjungos biudžeto ir galėsime susitarti. Bet kol kas to dar nepasiekėme, tad imkimės darbo!


Side Bar