Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

AN CHOMHAIRLE EORPACH AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 7 Feabhra 2013

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Focail tosaigh ón Uachtarán Herman Van Rompuy ag an gComhairle Eorpach

Seo an chéad chruinniú atá againn i mbliana: Fáilte romhaibh! Ní mór dúinn teacht ar chomhréiteach inniú faoi bhuiséad an Aontais suas go dtí 2020. Leanfaimid ar aghaidh ón áit ina rabhamar mí na Samhna seo caite.

Tá cuid mhaith déanta againn le cúpla seachtain anuas agus táim lánchinnte go mbeimid in ann teacht ar chomhréiteach timpeall an bhoird seo. Níl an dara rogha againn.

Sna cainteanna faoin mbuiséad, tá sé an-éasca a bheith caillte sna mionsonraithe agus dearmad glan a dhéanamh ar an bpictiúr mór, cé go bhfuil sin níos tábhachtaí fós. Díreach roimh aghaidh a thabhairt ar idirphlé beoga, déanaimis ár ndícheall díriú isteach ar an bpictiúr mór seo.

Beidh buiséad ag teastáil amach anseo, ina ndíreofar go soiléir ar an bhfás, ar an nuálaíocht agus ar phoist a chruthú don aos óg. Tá buiséad réasúnta uainn, nach dtéann thar fóir, ina gcuirfear réadúlachtaí deacra eacnamaíocha san áireamh atá le sonrú ar fud na hEorpa agus ina bhfeicfear luach ar airgead. Agus tá buiséad uainn chun aghaidh a thabhairt ar na hábhair imní is práinní: chun an dífhostaíocht a chomhrac, chun tacú le hiarrachtaí na ndaoine a ndearna an ghéarchéim an difear is mó dóibh agus chun ár gcionsa a dhéanamh ar mhaithe le dul i ngleic le rioscaí domhanda.

A chomhghleacaithe dhile, tá mé den tuairim gan aon amhras má léireoimid an freagracht chuí, tá buiséad den sórt sin beagnach inár nglac againn. Ach ós rud é nach bhfuilimid ann go fóill, gabhaimis ag obair!


Side Bar