Navigation path

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 7. februar 2013

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Indledende bemærkninger fra formanden Herman Van Rompuy på Det Europæiske Råds møde

Dette er vores første møde i år: velkommen! I dag skal vi nå til enighed om Unionens budget for resten af dette årti. Vi fortsætter der, hvor vi slap sidste år i november.

De seneste uger har været produktive, og jeg har tillid til, at vi nu rundt om dette bord kan nå frem til en endelig kompromisløsning. Det er vi ganske enkelt nødt til.

I alle budgetforhandlinger er der forståeligt nok en tendens til at blive optaget af og hænge fast i små detaljer, mens man glemmer det store perspektiv, selv om det er det, der er det vigtigste. Så inden vi dykker langt ned i livlige diskussioner, lad os da forsøge at holde os det store perspektiv for øje.

Vi har brug for et fremtidsrettet budget, med klart fokus på vækst, innovation og jobskabelse, især for de unge. Vi har brug for et mådeholdent budget, der tager hensyn til de vanskelige økonomiske realiteter over hele Europa, og som giver valuta for pengene. Og vi har brug for et budget, der imødekommer de presserende behov: bekæmpelse af arbejdsløshed, støtte til dem, der er hårdest ramt af krisen i Europa, og varetagelse af vores rolle i håndteringen af globale risici.

Kære kolleger, jeg er overbevist om, at hvis vi alle udviser ansvarlighed, så er netop sådan et budget for Den Europæiske Union inden for vores rækkevidde. Men vi er der ikke endnu, lad os komme i gang med arbejdet!


Side Bar