Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA
PŘEDSEDA

CS

Brusel 7. února 2013

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Úvodní slovo předsedy Hermana Van Rompuye
na zasedání Evropské rady

Vítejte na našem prvním zasedání v letošním roce! Dnes musíme dosáhnout dohody o rozpočtu, kterým se bude Unie řídit po zbývající část tohoto desetiletí. Navazujeme přitom tam, kde jsme loni v listopadu skončili.

Uplynulé týdny byly velmi plodné a věřím, že jsme nyní schopni dospět u tohoto stolu ke konečnému kompromisu. Je to totiž nutné.

V jakémkoli rokování o rozpočtu se projevuje – celkem pochopitelně – tendence, nechat se pohltit drobnými detaily, které zaujmou naši pozornost, a zapomenout přitom na širší obraz, přestože právě ten je nejdůležitější, Než se tedy ponoříme do intenzivních debat, snažme se všichni mít onen širší obraz na paměti.

Potřebujeme rozpočet pro budoucnost, který bude zřetelně zaměřen na růst, inovace a tvorbu pracovních míst, zejména pro mladé lidi. Potřebujeme rozpočet, který zároveň bude umírněný, bude zohledňovat složitou hospodářskou situaci v jednotlivých částech Evropy a zajistí efektivní vynakládání prostředků. Potřebujeme rozpočet, který umožní řešit akutní problémy: bojovat proti nezaměstnanosti, podpořit úsilí těch, které krize v Evropě zasáhla nejvíce, a dostát naší úloze při řešení globálních rizik.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, jsem pevně přesvědčen o tom, že pokud všichni prokážeme smysl pro odpovědnost, je v naší moci Evropské unii přesně takový rozpočet zajistit. Máme však ještě značný kus cesty před sebou. Pusťme se tedy do práce!


Side Bar