Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

BG

Брюксел, 7 Февруари 2013 г.

(OR. en)

EUCO 35/13

PRESSE 47

PR PCE 29

Встъпителни бележки на председателя Херман ван Ромпьой
на заседанието на Европейския съвет

Това е първата ни среща за годината: добре дошли! Днес трябва да постигнем споразумение по бюджета на Съюза за остатъка от десетилетието. Продължаваме работата си оттам, откъдето прекъснахме миналия ноември.

Последните седмици бяха продуктивни и аз съм уверен, че сега, около тази маса, можем да постигнем окончателен компромис. Просто сме длъжни да го постигнем.

При всички обсъждания по бюджетни въпроси се наблюдава тенденция — което е разбираемо — участниците да се съсредоточават върху дребните, приковаващи вниманието детайли, и да забравят общата картина, въпреки че тя най-важна. Затова преди да потънем в оживени дискусии, нека всички се опитаме да не забравяме общата картина.

Необходим ни е бюджет за бъдещето, който поставя ясен акцент върху растежа, иновациите и създаването на работни места, особено за младите хора. Необходим ни е умерен бюджет, който да отчита тежката икономическа реалност в Европа и да осигурява оптимално използване на средствата. Необходим ни е и бюджет за справяне с най-неотложните проблеми: да се борим с безработицата, да подкрепим усилията на най-силно засегнатите от кризата в Европа и да дадем приноса си за преодоляване на глобалните рискове.

Уважаеми колеги, твърдо съм убеден, че ако всички ние демонстрираме чувство за отговорност, един точно такъв бюджет на Европейският съюз е напълно постижим. Но все още не сме на този етап, да се залавяме за работа!


Side Bar