Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPADOME
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

LV

Briselē, 2013. gada 5. februārī

(OR. en)

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Priekšsēdētāja Hermaņa Van Rompeja ielūguma vēstule ar uzaicinājumu piedalīties Eiropadomes sanāksmē

Man ir tas gods aicināt Jūs piedalīties Eiropadomes sanāksmē, kas notiks Briselē 2013. gada 7. un 8. februārī.

Šīs sanāksmes galvenais mērķis būs panākt vienošanos par nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS). Ja vēlamies, lai turpmākā ES politika un programmas tiktu īstenotas bez kavēšanās un lai mēs jau no nākamā gada varētu pilnībā izmantot to izaugsmes un nodarbinātības potenciālu, jautājums par DFS pieņemšanu nupat jau kļūst patiešām steidzams. Mums vajadzētu izmantot impulsu, ko šajā sarežģītajā lietā ienesa mūsu konstruktīvās diskusijas pagājušā gada novembrī. Kopš tā laika mana komanda un es esam uzturējuši ļoti ciešu saziņu ar visiem Jums un Jūsu palīgiem, un esmu pārliecināts, ka ar pāris grozījumiem priekšlikums, ar kuru es nācu klajā 22. novembrī, var kalpot par pamatu vienošanās panākšanai Eiropadomē.

Tāpēc uzreiz pēc savas kārtējās sanāksmes ar Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju, kas notiks ceturtdien plkst. 15.00, es atklāšu mūsu pirmo darba sesiju, izklāstot savu viedokli par to, kādi pielāgojumi manuprāt būtu nepieciešami laba kompromisa panākšanai. Es vēlos, lai diskusijās mēs vispirms apspriestu kopējās summas izdevumu un ieņēmumu pusē un tādējādi panāktu vienotu izpratni par vispārējo shēmu. Vienlaikus mana kabineta vadītāja rīkotā sanāksmē, kas sāksies plkst. 15.00, Jūsu palīgiem tiks sniegta sīkāka tehniska rakstura informācija. Eiropadomes diskusijas turpināsies vakariņu laikā, kas sāksies agrāk (plkst. 18.30).

Piektdien nākamais jautājums mūsu darba kārtībā būs tirdzniecība – joma, kura manuprāt ir ļoti svarīga mūsu vispārējās izaugsmes stratēģijai. Kā atzīts Izaugsmes un nodarbinātības paktā, tirdzniecība ir sekmīgāk jāizmanto par virzītājspēku izaugsmei un darbvietu izveidei. Lai arī mēs esam apņēmības pilni turpināt attīstīt daudzpusējo tirdzniecības sistēmu, patlaban galvenā uzmanība ir jāpievērš mūsu divpusējās tirdzniecības programmai, kura turpmākajos mēnešos Savienībai paver pievilcīgas perspektīvas. Es aicināšu José Manuel Barroso kungu uzstāties ar ievadrunu un sniegt īsu informāciju par jaunākajiem notikumiem šajā jomā. Sanāksmes turpinājumā, divus gadus pēc Arābu pavasara sākuma, būs īstais brīdis, lai Eiropadome izvērtētu notikumus mūsu dienvidu kaimiņreģionā. Šajā sakarā es īsi iepazīstināšu ar saviem secinājumiem pēc nesenā šā reģiona apmeklējuma. Sanāksmes noslēgumā mēs apspriedīsim situāciju Mali.

Ņemot vērā Vispārējo lietu padomes paveikto, kā arī pagājušajā nedēļā Ārlietu padomē notikušās diskusijas, piektdien mums vajadzētu spēt ātri pieņemt secinājumus.


Side Bar