Navigation path

Left navigation

Additional tools

AN CHOMHAIRLE EORPACH AN tUACHTARÁN

GA

An Bhruiséil, 5 Feabhra 2013

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Cuireadh ón Uachtarán Herman Van Rompuy
chuig an gComhairle Eorpach

Is cúis áthais dom cuireadh a thabhairt duit chuig cruinniú na Comhairle Eorpaí a bheidh ar siúl sa Bhruiséil an 7 agus an 8 Feabhra 2013.

Is é príomh-aidhm an chruinniú sin teacht ar chomhaontú maidir leis an gcéad Chreat Airgeadais Ilbhliantúil eile (CAI). Is fíor go bhfuil géarghá anois an CAI a ghlacadh ionas go bhfeidhmeoidh beartais agus cláir AE amach anseo go réidh agus ionas go mbainfear amach a n-acmhainneacht le haghaidh an fháis agus post ón mbliain seo chugainn ar aghaidh. Ba cheart dúinn leas a bhaint as an teannadh a cuireadh leis an gcomhad casta seo a bhuíoch don phlé cuiditheach a rinneamar i mí na Samhna anuraidh. Idir an dá linn, bhí dlúthchaidreamh agam agus ag mo fhoireann libh go léir nó le bhur gcomhoibrithe, agus táim dóchasach go mbeidh an moladh a rinne mé an 22 Samhain mar bhunús ag comhaontú sa Chomhairle Eorpach, ach roinnt mionathruithe a dhéanamh air.

I ndiaidh an chruinnithe a bheidh againn le hUachtarán Pharlaimint na hEorpa mar is gnáth, ar an Déardaoin ar 15h, cuirfidh mé tús, mar sin, leis an gcéad seisiún oibre a bheidh againn trí mhíniúchán a thabhairt ar na hoiriúnuithe a shílim a bhfuil gá leo d'fhonn comhréiteach maith a bhaint amach. Tá sé ar intinn agam ár bplé a dhíriú ar mhéideanna foriomlána na gcaiteachas agus ar thaobh an ioncaim i dtosach báire ionas go bhféadfar teacht ar chomhthuiscint i ndáil leis an gcreat ar an iomlán. Cuirfear bhur gcomhoibrithe ar an eolas ag an am céanna faoi na mionsonraí teicniúla ag cruinniú a thionólfaidh Ceannaire mo Chomh-Aireachta ag tosnú ar 15h. Leanfaidh an Chomhairle Eorpach ar aghaidh leis an bplé le linn an dinnéir, a bheidh ag tosú pas beag luath (ar 18h30).

Maidir leis an Aoine, is é an trádáil an chéad phointe eile atá ar ár gclár oibre: I mo thuairimse, is dlúthchuid é sin dár straitéis chuimsitheach fáis. Mar a aithníodh sa Chomhshocrú le haghaidh Fáis agus Post uainn, ba cheart leas níos fearr a bhaint as an trádáil mar spreagadh don fhás agus don chruthú post. Cé go bhfuilimid meáite ar an gcóras iltaobhach trádála a fhorbairt tuilleadh, caithfimid díriú láithreach ar ár gclár oibre don trádáil déthaobhach, lena gcuirtear ionchais shuntasacha ar fáil don Aontas sna míonna atá amach romhainn. Iarrfaidh mé ar José Manuel Barroso labhairt ar dtús faoin ábhar sin agus faisnéis a thabhairt dúinn faoi na himeachtaí is déanaí. Anuas air sin, dhá bhliain tar éis thús Mhúscailt na nArabach, is tráthúil don Chomhairle Eorpach anois é na himeachtaí i gComharsanacht an Deiscirt a mheas. Sa chomhthéacs sin, déarfaidh mé cúpla focal faoin adhmad a bhain mé as an turas a thug mé le déanaí ar an réigiún. Ar deireadh, breathnóimid ar an staid i Mailí.

I bhfianaise na hoibre a rinne an Chomhairle um Ghnóthaí Ginearálta, agus an phlé a rinneadh an tseachtain seo caite sa Chomhairle Gnóthaí Eachtracha, ba cheart go mbeimis in ann ár gconclúidí ar an Aoine a ghlacadh go gasta.


Side Bar