Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPPA-NEUVOSTO
PUHEENJOHTAJA

FI

Bryssel, 5. helmikuuta 2013

(OR. en)

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kutsukirje
Eurooppa-neuvostolle

Minulla on ilo kutsua teidät Eurooppa-neuvoston kokoukseen Brysseliin 7. ja 8. helmikuuta 2013.

Kokouksen päätarkoituksena on sopia seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä. Rahoituskehys on hyväksyttävä kiireesti, jos haluamme EU:n tulevien politiikkojen ja ohjelmien toimivan moitteettomasti ja toteuttavan kasvu- ja työllisyyspotentiaalinsa ensi vuodesta lähtien. Meidän on syytä käyttää hyväksi edistymistä, jota tässä vaikeassa asiassa saatiin aikaan viime marraskuussa käymissämme rakentavissa keskusteluissa. Tällä välin olen henkilöstöni kanssa pitänyt tiiviisti yhteyttä kuhunkin teistä tai avustajiinne, ja luotan siihen, että 22. marraskuuta 2012 esittämääni ehdotusta voidaan eräiden mukautusten jälkeen pitää lähtökohtana sopimukselle Eurooppa-neuvostossa.

Sen vuoksi, tavattuamme totuttuun tapaan Euroopan parlamentin puhemiehen torstaina klo 15, aloitankin ensimmäisen työistuntomme selittämällä, millaiset mukautukset mielestäni ovat tarpeen, jotta saisimme aikaan hyvän kompromissiratkaisun. Haluan, että keskustelussa painotetaan ensiksi menojen kokonaismääriä ja tulopuolta, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen kokonaiskehyksestä. Samaan aikaan kabinettipäällikköni tiedottaa avustajillenne teknisemmistä yksityiskohdista klo 15 alkavassa kokouksessa. Eurooppa-neuvosto jatkaa keskustelua illallisella, joka alkaa aikaisin (klo 18.30).

Perjantaina esityslistamme ensimmäisenä kohtana on kauppa: minusta se kuuluu erittäin tiiviinä osana kokonaisvaltaiseen kasvustrategiaamme. Kasvu- ja työllisyyssopimuksemme mukaisesti kauppaa on käytettävä paremmin kasvun ja työpaikkojen luomisen moottorina. Olemme edelleen sitoutuneita kehittämään monenvälistä kauppajärjestelmää, mutta meidän on kohdistettava välitön huomiomme kahdenväliseen kauppaan, jonka näkymät ovat unionin kannalta mielenkiintoiset seuraavina kuukausina. Pyydän José Manuel Barrosoa esittelemään asian ja kertomaan meille uusimmista tapahtumista. Lisäksi nyt, kun arabikevään alkamisesta on kulunut kaksi vuotta, Eurooppa-neuvoston on hyvä arvioida tapahtumia eteläisellä naapurialueellamme. Samalla kerron lyhyesti alueelle äskettäin tekemäni matkan johtopäätöksistä. Lopuksi tarkastelemme Malin tilannetta.

Yleisten asioiden neuvoston työn sekä ulkoasiainneuvostossa viime viikolla käytyjen keskustelujen pohjalta meidän pitäisi voida hyväksyä päätelmämme nopeasti perjantaina.


Side Bar