Navigation path

Left navigation

Additional tools

DET EUROPÆISKE RÅD
FORMANDEN

DA

Bruxelles, den 5. februar 2013

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Indbydelse fra formand Herman Van Rompuy
til Det Europæiske Råd

Det er mig en glæde at indbyde dig til Det Europæiske Råds møde den 7.-8. februar 2013 i Bruxelles.

Hovedformålet med dette møde bliver at nå til enighed om den næste flerårige finansielle ramme (FFR). Det er nu i høj grad akut, at vi får vedtaget FFR'en, for at fremtidige EU-politikker og ‑programmer kan afvikles problemfrit og bære frugt i form af vækst og beskæftigelse fra næste år. Vi bør udnytte det momentum, som vores konstruktive drøftelser i november sidste år gav til denne vanskelige sag. I mellemtiden har mit team og jeg været i meget tæt kontakt med jer alle eller jeres medarbejdere, og jeg har stor tiltro til, at det forslag, jeg fremsatte den 22. november, med nogle tilpasninger kan udgøre grundlaget for en aftale i Det Europæiske Råd.

Efter vores traditionelle møde med formanden for Europa-Parlamentet torsdag kl. 15 vil jeg derfor straks indlede vores første arbejdsmøde med at forklare, hvilke tilpasninger, jeg mener, er nødvendige, for at vi kan indgå et godt kompromis. Jeg vil først centrere vores drøftelser om de samlede udgiftsbeløb og indtægtssiden for på den måde at nå til en fælles forståelse af den samlede ramme. Jeres medarbejdere vil samtidig blive orienteret om de mere tekniske detaljer på et møde, der begynder kl. 15, og som min kabinetschef vil indkalde til. Det Europæiske Råd vil fortsætte sine drøftelser under middagen, der starter tidligt (kl. 18.30).

Når vi når til fredag, er næste punkt på vores dagsorden handel: Jeg ser i høj grad handel som en del af vores samlede vækststrategi. Som det blev anerkendt i vores vækst- og beskæftigelsespagt, skal handelen anvendes bedre som drivkraft bag vækst og jobskabelse. Samtidig med at vi fortsat er forpligtede på at videreudviklede det multilaterale handels­system, skal vores umiddelbare fokus være på vores bilaterale handelsdagsorden, som ser lovende ud for Unionen i de kommende måneder. Jeg vil bede José Manuel Barroso om at introducere emnet og orientere os om den seneste udvikling. To år efter det arabiske forårs begyndelse er det endvidere et godt tidspunkt for Det Europæiske Råd at gøre status over begivenhederne i vores sydlige nabolande. I den forbindelse vil jeg kort fortælle om de konklusioner, jeg drog i forbindelse med min seneste tur til regionen. Endelig skal vi se på situationen i Mali.

På baggrund af arbejdet på samlingen i Rådet for Almindelige Anliggender og drøftelserne i sidste uge på samlingen i Rådet for Udenrigsanliggender bør vi kunne vedtage vores konklusioner hurtigt på fredag.


Side Bar