Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKÁ RADA
PŘEDSEDA

CS

Brusel 5. února 2013

EUCO 34/13

PRESSE 44

PR PCE 28

Zvací dopis předsedy Hermana Van Rompuye
členům Evropské rady

Je mi ctí Vás pozvat na zasedání Evropské rady, které se bude konat v Bruselu ve dnech 7. a 8. února 2013.

Hlavním účelem tohoto zasedání bude dosažení dohody o příštím víceletém finančním rámci. Chceme-li, aby hladce probíhaly budoucí politiky a programy EU a aby byl od příštího roku využíván jejich potenciál pro růst a zaměstnanost, stává se přijetí víceletého finančního rámce skutečně naléhavou nutností. Měli bychom využít impulsu, který v souvislosti s touto obtížnou otázkou přinesla naše konstruktivní jednání v loňském listopadu. Od té doby byl můj tým i já sám ve velmi úzkém kontaktu se všemi z Vás nebo s Vašimi spolupracovníky a jsem přesvědčen, že s určitými úpravami může být návrh, který jsem předložil dne 22. listopadu, základem pro dohodu v rámci Evropské rady.

Ihned po našem tradičním setkání s předsedou Evropského parlamentu ve čtvrtek v 15 hodin proto zahájím naše první pracovní zasedání tím, že vysvětlím, jaké úpravy jsou podle mého názoru nezbytné pro nalezení dobrého kompromisního řešení. Naši diskusi chci zaměřit nejprve na celkové částky výdajů a na stranu příjmů, abychom dospěli ke společnému přístupu k celkovému rámci. Vaši spolupracovníci budou současně na zasedání, které na 15 hodin svolal vedoucí mého kabinetu, informování o podrobnostech techničtější povahy. Evropská rada bude v jednáních pokračovat během pracovní večeře, která začne již v 18.30 hodin.

V pátek bude dalším bodem našeho pořadu jednání obchod: pohlížím na tuto problematiku jako na součást naší komplexní strategie růstu. Jak bylo uznáno v Paktu pro růst a zaměstnanost, obchod musí být lépe využíván jako motor růstu a tvorby pracovních míst. Ačkoli jsme stále odhodláni dále rozvíjet mnohostranný obchodní systém, musíme se bezprostředně zaměřit na naši agendu týkající se dvoustranného obchodu, která může Unii v následujících měsících přinést zajímavé možnosti. O úvod do této problematiky a informace o posledním vývoji požádám Josého Manuela Barrosa. Dále si připomeneme druhé výročí začátku arabského jara, které je pro Evropskou radu dobrou příležitostí ke zhodnocení událostí v zemích jižního sousedství. V této souvislosti pohovořím o závěrech, k nimž jsem dospěl na základě nedávné návštěvy v regionu. Na závěr se budeme zabývat situací v Mali.

S ohledem na práci vykonanou v Radě pro obecné záležitosti a na jednání Rady pro zahraniční věci, která proběhla minulý týden, bychom měli být schopni v pátek rychle přijmout naše závěry.


Side Bar