Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET EVROPSKE UNIJE

SL

5858/13

PRESSE 39

PR CO 4

SPOROČILO ZA JAVNOST

3218. seja Sveta

Zunanje zadeve

Bruselj, 31. januar 2013

Predsednica Catherine Ashton

visoka predstavnica EU za zunanje zadeve in varnostno politiko

Glavni rezultati Sveta

Svet je vnovič poudaril, da si bo EU tudi v prihodnje odločno prizadevala za suverenost, enotnost in ozemeljsko celovitost Malija. Pozdravil je prodiranje malijskih oboroženih sil na sever Malija, kjer se ob podpori Francije in regionalnih držav borijo proti terorističnim skupinam. Poudaril je, da mora mednarodna skupnost še naprej pomagati Maliju, zlasti z angažiranjem afriških držav. Prav tako je zadovoljen s sprejetjem časovnega načrta, kar je pomemben napredek pri ponovni vzpostavitvi popolnega ustavnega reda.

Svet je pozdravil tudi konec tranzicije v Somaliji kot zgodovinsko priložnost, da dve desetletji konfliktov postaneta stvar preteklosti, in se zavezal, da bo EU vztrajala pri skupnih prizadevanjih v podporo preobrazbi Somalije. Udeleženci seje Sveta so izmenjali mnenja s somalskim predsednikom Hasanom Šejkom Mohamudom.

Svet se je pred razpravo na zasedanju Evropskega sveta 7. in 8. februarja seznanil z razmerami v Siriji in Egiptu ter odzivom EU na arabsko pomlad.

Svet je odobril koncept kriznega upravljanja za morebitno civilno misijo skupne varnostne in obrambne politike za varovanje meja v Libiji.

VSEBINA1

UDELEŽENCI

TOČKE RAZPRAVE

Južno sosedstvo

Mali

Somalija/Afriški rog

Arktika

Združene države Amerike

DRUGE ODOBRENE TOČKE

ZUNANJE ZADEVE

  1. Irak – omejevalni ukrepi

  2. Začasni sprejem nekaterih Palestincev

  3. Afganistan – omejevalni ukrepi

  4. Strategija EU za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje

  5. Tunizija – omejevalni ukrepi

RAZVOJNO SODELOVANJE

  1. Podpora EU trajnostnim spremembam v tranzicijskih družbah

SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA

  1. Program vaj EU za obdobje 2013–2015

  2. Podpora pri upravljanju meja v Libiji

UDELEŽENCI

Visoka predstavnica:

Catherine ASHTON visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

Belgija:

Didier REYNDERS podpredsednik vlade ter minister za zunanje zadeve, zunanjo trgovino in evropske zadeve

Bolgarija:

Nikolaj MLADENOV minister za zunanje zadeve

Češka:

Karel SCHWARZENBERG prvi podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve

Danska:

Villy SØVNDAL minister za zunanje zadeve

Nemčija:

Guido WESTERWELLE zvezni minister za zunanje zadeve

Estonija:

Urmas PAET minister za zunanje zadeve

Irska:

Lucinda CREIGHTON državna sekretarka za evropske zadeve

Eamon GILMORE podpredsednik vlade ("Tánaiste") ter minister za zunanje zadeve in trgovino

Grčija:

Dimitrios KURKULAS državni sekretar za zunanje zadeve

Španija:

Gonzalo DE BENITO SECADES državni sekretar za zunanje zadeve

Francija:

Laurent FABIUS minister za zunanje zadeve

Italija:

Giulio TERZI DI SANT'AGATA minister za zunanje zadeve

Ciper:

Erato KOZAKU-MARKULIS ministrica za zunanje zadeve

Latvija:

Edgars RINKĒVIČS minister za zunanje zadeve

Litva:

Linas A. LINKEVIČIUS minister za zunanje zadeve

Luksemburg:

Christian BRAUN stalni predstavnik

Madžarska:

Péter GYÖRKÖS stalni predstavnik

Malta:

Francis ZAMMIT DIMECH minister za zunanje zadeve

Nizozemska:

Frans TIMMERMANS minister za zunanje zadeve

Avstrija:

Michael SPINDELEGGER podkancler in zvezni minister za evropske in mednarodne zadeve

Poljska:

Radosław SIKORSKI minister za zunanje zadeve

Portugalska:

Paulo PORTAS minister za zunanje zadeve

Romunija:

Titus CORLǍTEAN minister za zunanje zadeve

Slovenija:

Karl Viktor ERJAVEC podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve

Slovaška:

Miroslav LAJČÁK podpredsednik vlade, minister za zunanje zadeve

Finska:

Erkki TUOMIOJA minister za zunanje zadeve

Švedska:

Carl BILDT minister za zunanje zadeve

Združeno kraljestvo:

William HAGUE prvi minister, minister za zunanje zadeve in zadeve Commonwealtha

Komisija:

Maria DAMANAKI članica

Kristalina GEORGIEVA članica

Štefan FÜLE član

Predstavnik vlade države pristopnice:

Hrvaška:

Vesna PUSIĆ podpredsednica vlade in ministrica za zunanje in evropske zadeve

TOČKE RAZPRAVE

Južno sosedstvo

Pred razpravo na zasedanju Evropskega sveta 7. in 8. februarja je Svet preučil trenutno stanje v zvezi z arabsko pomladjo in se seznanil z odzivom EU.

Svet je razpravljal tudi o nedavnih dogodkih v Egiptu in najnovejšem dogajanju v Siriji.

Mali

Svet je razpravljal o razmerah v Maliju in sprejel naslednje sklepe:

"1. Evropska unija ob sklicevanju na svoje sklepe z dne 17. januarja 2013 vnovič poudarja, da si bo tudi v prihodnje odločno prizadevala za suverenost, enotnost in ozemeljsko celovitost Malija. EU v tem smislu in v skladu z ustreznimi resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov (VSZN), zlasti resolucijama št. 2071 in št. 2085, podpira regionalna in mednarodna prizadevanja. Pozdravlja prodiranje malijskih oboroženih sil na sever Malija, kjer se ob podpori Francije in regionalni podpori borijo proti terorističnim skupinam, in znova izraža podporo takšnim akcijam. Prav tako pozdravlja časovni načrt za tranzicijo, ki ga je sprejela malijska narodna skupščina.

2. EU poudarja, da mora mednarodna skupnost še naprej pomagati Maliju, zlasti z angažiranjem afriških držav. V zvezi s tem pozdravlja izide donatorske konference, ki jo je 29. januarja 2013 organizirala Afriška unija (AU), in se zavzema za čimprejšnji začetek izvajanja sklepov s te konference. EU Afriško unijo in Gospodarsko skupnost zahodnoafriških držav poziva, naj pospešita napotitev mednarodne podporne misije v Maliju pod afriškim vodstvom (MISMA), Unija pa ji je pripravljena zagotoviti finančno in logistično pomoč. Ker je podpora tej misiji ena od prednostnih nalog EU v Afriki, Svet ponovno poudarja, da ji je v okviru mirovne pomoči za Afriko pripravljen zagotoviti izdatno podporo. Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) v zvezi s tem poziva, naj na podlagi prošnje nemudoma izpolnita zaveze, ki jih je EU sprejela na mednarodni donatorski konferenci v Adis Abebi, tj. prispevek v višini 50 milijonov EUR, ki ga je napovedala Komisija. EU poziva tudi druge donatorice, naj sodelujejo pri trajnem in načrtnem financiranju te operacije.

3. Sprejetje časovnega načrta je pomemben napredek pri ponovni vzpostavitvi popolnega ustavnega reda, vključno s civilnim nadzorom nad oboroženimi silami, ter nadzora države nad celotnim ozemljem Malija; EU poziva k čimprejšnjemu začetku njegovega izvajanja. To napredovanje bo postopoma omogočilo vnovično zagotavljanje evropske razvojne pomoči, da bi se nemudoma odzvali na najnujnejše potrebe prebivalcev Malija. Svet zlasti poziva visoko predstavnico in Evropsko komisijo, naj predlagata konkretne ukrepe za podporo izvajanju časovnega načrta, vključno s podporo volilnemu procesu. EU poudarja potrebo po vzpostavitvi nacionalnega dialoga, ki bo vključujoč in odprt za prebivalce severa ter vse skupine, ki zavračajo terorizem in priznavajo ozemeljsko celovitost Malija. Bistvena je tudi čimprejšnja vnovična vzpostavitev državnega nadzora, pravne države in javnih služb na osvobojenih območjih osrednjega in severnega Malija. Svet zato pozdravlja skupna prizadevanja Evropske službe za zunanje delovanje in Komisije, da bi v okviru vseh instrumentov, ki so jima na voljo, pripravili konkretne ukrepe za pomoč.

4. Svet pozdravlja pospešitev priprav na vojaško misijo EUTM Mali, ki bo usposabljala malijske oborožene sile in jim svetovala, kar bo prispevalo k okrepitvi civilnega nadzora in spoštovanju človekovih pravic. Vnovič opozarja na cilj, ki si ga je Svet zastavil 17. januarja 2013, da bo najpozneje do sredine februarja sprejel sklep o začetku delovanja te misije, da bi lahko čimprej začela izvajati svetovalne dejavnosti.

5. EU je zaskrbljena zaradi poročil o kršitvah človekovih pravic in malijske oblasti poziva, naj jih nemudoma raziščejo. EU je pripravljena zagotoviti ustrezno pomoč v boju proti takšnim kršitvam. Poudarja potrebo po spoštovanju mednarodnega prava in malijske oblasti opozarja zlasti, da je njihova prva dolžnost zaščita civilnega prebivalstva. Vsi, ki kršijo človekove pravice, bodo morali odgovarjati za svoja dejanja. EU pozdravlja odločitev Mednarodnega kazenskega sodišča, da sproži preiskavo o kršitvah, in malijske oblasti poziva, naj sodelujejo z njim. Prav tako se zavzema za čimprejšnjo napotitev opazovalcev v Mali in okrepitev sodelovanja med mednarodnimi organizacijami pri nadzorovanju spoštovanja človekovih pravic na celotnem ozemlju Malija.

6. EU pozdravlja namero visoke predstavnice, da bo 5. februarja v Bruslju gostila prihodnje srečanje skupine za podporo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z razmerami v Maliju, ki ji bo predsedovala skupaj z Afriško unijo, Gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav in Združenimi narodi. To srečanje bo priložnost za okrepitev usklajevanja dejavnosti mednarodne skupnosti za pomoč Maliju, podporo pri izvajanju časovnega načrta in sprejetje nadaljnjih ukrepov, ki bodo sledili donatorski konferenci Afriške unije."

Somalija/Afriški rog

Svet je razpravljal o razmerah v Somaliji in na Afriškem rogu ter na delovnem kosilu izmenjal mnenja s somalskim predsednikom Hasanom Šejkom Mohamudom. Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. EU označuje konec tranzicije v Somaliji kot zgodovinsko priložnost, da postaneta dve desetletji konfliktov stvar preteklosti. S sprejetjem začasne ustave, izbiro zveznega parlamenta in izvolitvijo novega predsednika se Somaliji obetajo nove možnosti za trajen mir in blaginjo.

2. Obisk predsednika Hasana Šejka Mohamuda v EU je znak, da Unija priznava novo politično ureditev v državi in trdnejše partnerstvo z njo. EU poudarja, da mora Somalija prevzeti odgovornost, in izpostavlja, da so za obnovo države, ki je ne bosta ogrožala nasilje in organizirani kriminal, katere gospodarstvo bo sposobno preživetja in ki bo sodelovala s sosednjimi državami in mednarodno skupnostjo, v prvi vrsti odgovorne somalske oblasti. EU je odločena podpirati vizijo in prednostne naloge nove vlade, v čemer se odraža preobrat v njenih odnosih s Somalijo in kaže njen celovit pristop do te države. Zavezala se je, da bo vztrajala pri skupnih prizadevanjih v podporo preobrazbi Somalije ter da bodo njeni stiki s somalskim prebivalstvom in institucijami bolj neposredni. V zvezi s tem se zavzema za pristop Somalije k Sporazumu iz Cotonouja.

3. Svet izraža zadovoljstvo ob napovedi visoke predstavnice/podpredsednice in predsednika Somalije, da bosta Somalija in EU v Bruslju organizirali konferenco, katere osrednja tema bodo srednje- in dolgoročne prednostne naloge in potrebe Somalije in njenega prebivalstva. Namen konference bo potrditi sporazum med Somalijo in mednarodno skupnostjo, ki bo usmerjal obnovo Somalije, temelječ na načelih novega dogovora za nestabilne države iz Busana. V središču konference bodo uveljavitev novega političnega reda v Somaliji, spodbujanje njenega družbeno-gospodarskega razvoja ter vzpostavitev pravne države in varnosti. EU pozdravlja tudi pobudo Združenega kraljestva za organizacijo konference, v središču katere bodo kot nujne prednostne naloge utrditev varnosti, sodstva in upravljanja javnih financ ter podpora Somaliji pri doseganju političnega napredka. Obenem izraža zadovoljstvo, da bo pri organizaciji obeh konferenc sodelovala tudi somalska zvezna vlada.

4. EU podpira nujno prednostno nalogo somalskega predsednika, tj. nalogo povečanja varnosti v državi. Na podlagi revidiranega načrta nacionalne varnosti in stabilizacije ter povezanih strategij za reformo varnostnega sektorja bo še naprej pomagala pri razvoju somalske varnostne zmogljivosti, ki bo odgovorna politični veji oblasti, pa tudi vzpostavljanju pravne države, katere načela bodo veljala na celotnem ozemlju, pri čemer bosta zagotovljena zaščita prebivalstva in spoštovanje človekovih pravic. EU izpostavlja pomembnost mednarodnega usklajevanja in dopolnjevanja v podporo razvoju varnostnega sektorja v Somaliji.Misija EU za usposabljanje EUTM Somalia je od leta 2010 dalje uspešno usposobila skoraj 3 000 somalskih vojakov, ki danes predstavljajo jedro somalskih nacionalnih oboroženih sil. Svet je 22. januarja 2013 odločil, da zaradi uspešnosti te misije in vedno novih potreb somalskih oblasti podaljša mandat EUTM Somalia do 31. marca 2015 in za poveljnika misije imenuje brigadirja Aherna. Misija bo zagotavljala usposabljanje in svetovanje kot pomoč pri vzpostavitvi učinkovitih, dobro vključenih, samozadostnih in odgovornih nacionalnih oboroženih sil Somalije, pri tem pa bo neprekinjeno tesno sodelovala z misijo Afriške unije v Somaliji (AMISOM), Ugando, ZDA in drugimi partnerji. EUTM bo dejavnosti postopoma preselila iz Ugande v Somalijo, čim bodo varnostne razmere to omogočale.EU podpira tudi področje pravne države. V tesnem sodelovanju z ZN se zavzema za razvoj pravosodnih zmogljivosti ter usposabljanje in izplačevanje dohodkov somalskim policijskim silam. Somalija in države v regiji bodo poleg tega ob pomoči misije EUCAP NESTOR razvile samozadostne zmogljivosti za izboljšanje pomorske varnosti in upravljanja, vključno s pravosodnimi zmogljivostmi.

5. EU izreka pohvalo prizadevanjem AMISOM in pozdravlja zaključek strateškega pregleda AU. AMISOM naj bi tudi v prihodnje imela ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti v Somaliji, medtem pa naj bi se večale tudi zmogljivosti somalskih varnostnih sil. Misija AMISOM bo tudi v prihodnje ena od prednostnih nalog EU v Afriki, zato EU znova poudarja, da je to misijo še naprej pripravljena znatno podpirati prek mirovne pomoči za Afriko. Poziva pa tudi druge donatorje, naj zagotovijo zanesljivo in trajnostno financiranje te misije.

6. EU izraža zadovoljstvo, da so ZN zaključili strateški pregled navzočnosti svojih sil v Somaliji, in se veseli, da se bo vloga ZN v tej državi okrepila, tudi kar zadeva učinkovito usklajevanje udeležbe mednarodne skupnosti, v podporo izgradnji miru in oblikovanju države.

7. EU poudarja, da je treba doseči narodno spravo ter vzpostaviti institucije na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ki bodo prevzemale odgovornost in delovale pregledno, za to pa je treba k sodelovanju pritegniti vse klane in družbene skupine. Podprla bo vladna prizadevanja za spodbujanje demokracije, pravne države in večjega spoštovanja človekovih pravic. Izpostavlja, da mora biti končna različica ustave sprejeta na referendumu, da se bo odražala volja vseh Somalcev, ter da je treba spodbujati dialog in mirne odnose med centralno ravnjo države in regijami, poudarja pa tudi, da bo treba pripraviti volitve. Podpirala bo tudi prizadevanja za vključujoč lokalni razvoj in spravo. EU poudarja ključno vlogo civilne družbe in medijev pri procesu preobrazbe.

8. EU je prav tako odločena pomagati pri družbenem in gospodarskem okrevanju Somalije, ki je nujno za večjo blaginjo in kakovostnejše preživetje njenih prebivalcev. Podprla bo zagotavljanje osnovnih storitev, izboljšanje upravljanja javnih financ in obnovitev sodelovanja Somalije z mednarodnimi finančnimi ustanovami. Somaliji bo pomagala postati bolj odporna, vključno tako, da bo pri zagotavljanju pomoči tej državi združila dejavnosti pomoči, rehabilitacije in razvoja.

9. EU bo tudi v prihodnje namenjala humanitarno pomoč za zadostitev najnujnejšim potrebam Somalcev, pri tem pa v celoti spoštovala humanitarna načela nevtralnosti, človečnosti, nepristranskosti in neodvisnosti. Vse strani v Somaliji poziva, naj zagotovijo varen in neoviran dostop do humanitarne pomoči ter izpolnjujejo svoje obveznosti po mednarodnem humanitarnem pravu.

10. EU meni, da bodo boljše razmere na kopnem prispevale tudi k odpravi poglavitnih vzrokov za piratstvo ob somalski obali. Pozdravlja uspeh pomorske vojaške operacije Evropske unije EUNAVFOR ATALANTA v boju proti piratstvu. Piratstvo v zahodnem Indijskem oceanu je bilo zajezeno in EU si bo z operacijo ATALANTA prizadevala za ohranitev tega stanja, istočasno pa za razvoj somalske zmogljivosti na področju pravosodnega pregona, tudi v okviru misije EUCAP NESTOR, da se piratskim skupinam prepreči delovanje s kopnega, ter za onemogočanje delovanja piratskih mrež, tudi oseb, ki jih finančno podpirajo, in logistike. Pri tem bo sodelovala s somalskimi oblastmi, upoštevala njihove vedno nove potrebe ter politične in varnostne razmere v državi ter dosledno uporabljala misije in operacije SVOP in druge instrumente EU, ki se bodo vzajemno dopolnjevali.

11. EU je še vedno zaskrbljena zaradi terorizma, ki stalno ogroža Somalijo samo, širšo regijo in ves svet. Odločena je pomagati pri vzpostavitvi regionalnih zmogljivosti za odziv na grožnjo terorizma, podpreti regionalno sodelovanje na področju kazenskega pregona in preprečevati nasilni ekstremizem, tudi prek dejavnosti globalnega foruma za boj proti terorizmu, s sodelovanjem z regionalnimi organi, nacionalnimi vladami držav Afriškega roga in Jemna ter ključnimi partnerji, kot so Združeni narodi in Afriška unija. Svet zato ugotavlja, da so države članice v okviru svojih pristojnosti danes potrdile akcijski načrt EU za boj proti terorizmu v državah Afriškega roga in Jemnu.

12. EU priznava, da je stabilnost v širši regiji predpogoj za mir, varnost in blaginjo v Somaliji. Poudarja, da si morajo države v regiji resneje prizadevati za dobre medsosedske odnose, vzpostavitev regionalnih zmogljivosti ter regionalnega sodelovanja in povezovanja, zlasti na ekonomskem področju, ter za postavitev temeljev za regionalni politični, ekonomski in varnostni okvir. Somalijo in njene sosede poziva, naj kot prvo pod okriljem Medvladne agencije za razvoj in ob pomoči njenih partnerjev dosežejo dogovor o dobrih sosedskih odnosih. Somalijo tudi poziva k aktivnem sodelovanju v Medvladni agenciji za razvoj, vse države v regiji pa, naj pokažejo pripravljenost za rešitev dvostranskih sporov pod okriljem te agencije. Kakor je navedeno v strateškem okviru EU za Afriški rog, je EU pripravljena zagotavljati podporo Afriški uniji ter Medvladni agenciji za razvoj in njenim državam članicam ter z njimi tesno sodelovati za uresničevanje teh ciljev, vključno s prizadevanji posebnega predstavnika EU za Afriški rog.EU poudarja pomen, ki ga v zvezi z varnostjo in blaginjo države in širše regije pripisuje mirnim in verodostojnim volitvam v Keniji, ki bodo marca 2013."

Arktika

Udeleženci seje Sveta so izmenjali mnenja o predlaganih ukrepih glede politike EU za Arktiko, opisano v zadevnem skupnem sporočilu Komisije in visoke predstavnice.

Združene države Amerike

Svet je razpravljal o zunanjepolitičnih prioritetah, ki utegnejo biti na dnevnem redu druge administracije predsednika Obame.

DRUGE ODOBRENE TOČKE

ZUNANJE ZADEVE

Tesnejše sodelovanje in regionalno povezovanje v Magrebu:

Svet je sprejel naslednje sklepe:

"1. Svet ob ponovnem poudarjanju strateškega pomena evropskega sosedstva in ob opozarjanju na sklepe Sveta o evropski sosedski politiki z dne 20. junija 2011 pozdravlja skupno sporočilo z naslovom "Podpora tesnejšemu sodelovanju in regionalnemu povezovanju v Magrebu: Alžirija, Libija, Mavretanija, Maroko in Tunizija" ter pozdravlja vrsto predlogov, ki sta jih v sporočilu zapisali visoka predstavnica in Komisija.

2. Svet z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo sporočilo oblikovano v duhu solidarnosti in partnerstva v času, ko se v Magrebu – ki je še vedno ključno prednostno območje za EU – odvijajo zgodovinske in temeljne spremembe.

3. Svet pozdravlja temeljno načelo sporočila, da lahko le države Magreba same dajo pobude za spremembe in izberejo najboljše načine za povezovanje.

4. Predlogi v sporočilu opredeljujejo načrt podpore, ki jo EU nudi petim državam Magreba pri njihovih prizadevanjih za tesnejše sodelovanje in večje regionalno povezovanje, zlasti v okviru Unije arabskega Magreba. Politike EU za območje Magreba dopolnjujejo in razširjajo področje uporabe ukrepov v okviru partnerstva za demokracijo in skupno blaginjo, in sicer v kontekstu spremenjenega pristopa evropske sosedske politike, ki upošteva posebnosti posameznih držav. Svet prav tako pozdravlja posebno pozornost, ki je v sporočilu namenjena demokratičnim reformam in vključujočemu gospodarskemu razvoju ter obstoječim okvirom za sodelovanje v regiji, zlasti Uniji za Sredozemlje in skupini petih držav južnega Sredozemlja EU in Magreba (skupina 5+5), ter opozarja na vlogo Lige arabskih držav. Poudarja tudi, da se pobude za regionalno sodelovanje medsebojno dopolnjujejo.

5. Svet ob upoštevanju zadnjih dogodkov na območju Sahare in Sahela, ki so pokazali, kako resna je nevarnost terorizma na tem območju, v Evropi in Magrebu, pozdravlja predloge iz sporočila glede sodelovanja na področju varnosti, vključno z bojem proti terorizmu in nadzorom mej, ter visoko predstavnico in Komisijo poziva, naj si v sodelovanju z evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu prizadevata za njihovo uresničitev v praksi, da bi okrepili sodelovanje z državami na tem območju.

6. Svet z zanimanjem pričakuje razpravo v zvezi s predlogi visoke predstavnice in Komisije. Poudarja, da je pomembno nadaljevati dialog o sporočilu z državami Magreba in o njegovem poteku obveščati javnost v teh državah. V zvezi s tem pozdravlja predlog o dialogu na visoki ravni med EU in državami Magreba ter upa, da bo prvo srečanje, na katerem bi razpravljali o vprašanjih skupnega interesa, pripravljeno čim prej. Izvajanje sporočila bi Svet ocenil decembra 2013."

Irak – omejevalni ukrepi

Svet je spremenil Uredbo (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom. To bo v skladu z naknadnimi dogovori omogočilo prenos zamrznjenih sredstev v Razvojni sklad za Irak, ki ga je ustanovila iraška vlada v skladu s pogoji iz resolucij Varnostnega sveta ZN 1483 (2003) in 1956 (2010).

Začasni sprejem nekaterih Palestincev

Svet je še za 12 mesecev podaljšal veljavnost nacionalnih dovoljenj za vstop in bivanje nekaterih Palestincev v EU, podeljenih v skladu s Skupnim stališčem Sveta 2002/400/SZVP.

Afganistan – omejevalni ukrepi

Svet je spremenil omejevalne ukrepe glede na razmere v Afganistanu, da bi upošteval sklepe Združenih narodov. Na seznamu oseb, proti katerim veljajo sankcije, je posodobil en vnos in črtal tri druge. Ukrepi vključujejo prepoved potovanja in zamrznitev sredstev.

Strategija EU za preprečevanje širjenja orožja za množično uničevanje

Svet je odobril polletno poročilo o napredku pri izvajanju strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki zajema drugi semester leta 2012.

Tunizija – omejevalni ukrepi

Svet je za 12 mesecev podaljšal sankcije proti osebam, odgovornim za nezakonito prisvojitev državnih sredstev Tunizije, vključno z nekdanjim tunizijskim predsednikom Zine El Abidinom Ben Alijem, tj. do 31. januarja 2014.

RAZVOJNO SODELOVANJE

Podpora EU trajnostnim spremembam v tranzicijskih družbah

Svet je sprejel sklepe o podpori EU trajnostnim spremembam v tranzicijskih družbah (glej dokument 17708/12).

Pobuda se nanaša na države, ki se trudijo, da bi njihove družbe postale vključujoče demokracije, v sosedstvu EU in drugod. EU namerava s podporo tranziciji spodbuditi demokratično upravljanje, človekove pravice in pravno državo, gospodarsko blaginjo in socialno varstvo ter mir in stabilnost. Velik poudarek bo na zmanjšanju socialne neenakosti, še zlasti na pravicah žensk in otrok. EU bo za dosego teh ciljev uporabila širok spekter obstoječih politik EU, od skupne zunanje in varnostne politike do razvojnega sodelovanja.

SKUPNA VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA

Program vaj EU za obdobje 2013–2015

Svet je sprejel program vaj EU za obdobje 2013–2015, ki ga sestavljajo različne vrste vaj kriznega upravljanja.

Podpora pri upravljanju meja v Libiji

Svet je odobril koncept kriznega upravljanja za morebitno civilno misijo SVOP za varovanje meje v Libiji. Več podrobnosti je v sporočilu za javnost v dokumentu 5823/13.


Side Bar