Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

RADA

EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

TLAČOVÁ SPRÁVA

3 218. zasadnutie Rady

Zahraničné veci

Brusel 31. januára 2013

predsedníčka Catherine ASHTON

vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Hlavné výsledky zasadnutia Rady

Rada zopakovala pevné a stále odhodlanie EÚ podporovať zvrchovanosť, jednotu a územnú celistvosť Mali. Uvítala postup malijských ozbrojených síl na severe Mali voči teroristickým skupinám, a to za podpory Francúzska a štátov tohto regiónu. Zdôraznila, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo pokračovalo v podpore Mali, a to najmä prostredníctvom mobilizácie afrických štátov. Uvítala aj prijatie plánu prechodu, čo predstavuje zásadný krok v záujme úplného obnovenia ústavného poriadku.

Rada uvítala aj ukončenie procesu transformácie v Somálsku ako historickú príležitosť uzavrieť obdobie dvoch desaťročí konfliktov a zaviazala sa, že bude podporovať kolektívne úsilie EÚ o podporu transformácie Somálska. Vymenila si názory s prezidentom Somálska Hasanom Šajchom Mahamúdom.

Rada na účely diskusie na zasadnutí Európskej rady 7. a 8. februára zhodnotila situáciu v Sýrii a Egypte, ako aj reakciu EÚ na Arabskú jar.

Schválila koncepciu krízového riadenia pre prípadnú civilnú misiu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky na podporu riadenia hraníc v Líbyi.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PREROKOVANÉ BODY

Južné susedstvo

Mali

Somálsko/Africký roh

Arktída

Spojené štáty americké

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÉ VECI

  1. Irak – reštriktívne opatrenia

  2. Dočasné prijatie niektorých Palestínčanov

  3. Afganistan − reštriktívne opatrenia

  4. Činnosť EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

  5. Tunisko – reštriktívne opatrenia

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

  1. Podpora EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie

SPOLOČNÁ BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

  1. Program cvičení EÚ na obdobie rokov 2013 − 2015

  2. Podpora riadenia hraníc v Líbyi

ÚČASTNÍCI

Vysoká predstaviteľka

Catherine ASHTON vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

Belgicko:

Didier REYNDERS podpredseda vlády a minister zahraničných vecí, zahraničného obchodu a európskych záležitostí

Bulharsko:

Nikolaj MLADENOV minister zahraničných vecí

Česká republika:

Karel SCHWARZENBERG prvý podpredseda vlády a minister zahraničných vecí

Dánsko:

Villy SØVNDAL minister zahraničných vecí

Nemecko:

Guido WESTERWELLE spolkový minister zahraničných vecí

Estónsko:

Urmas PAET minister zahraničných vecí

Írsko:

Lucinda CREIGHTON štátna tajomníčka pre európske záležitosti

Eamon GILMORE podpredseda vlády (Tánaiste) a minister zahraničných vecí a obchodu

Grécko:

Dimitrios KOURKOULAS štátny tajomník pre zahraničné veci

Španielsko:

Gonzalo DE BENITO SECADES štátny tajomník pre zahraničné veci

Francúzsko:

Laurent FABIUS minister zahraničných vecí

Taliansko:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA minister zahraničných vecí

Cyprus:

Erato KOZAKOU-MARCOULLIS ministerka zahraničných vecí

Lotyšsko:

Edgars RINKĒVIČS minister zahraničných vecí

Litva:

Linas A. LINKEVIČIUS minister zahraničných vecí

Luxembursko:

Christian BRAUN stály predstaviteľ

Maďarsko:

Péter GYÖRKÖS stály predstaviteľ

Malta:

Francis ZAMMIT DIMECH minister zahraničných vecí

Holandsko:

Frans TIMMERMANS minister zahraničných vecí

Rakúsko:

Michael SPINDELEGGER vicekancelár a spolkový minister pre európske a medzinárodné záležitosti

Poľsko:

Radosław SIKORSKI minister zahraničných vecí

Portugalsko:

Paulo PORTAS minister zahraničných vecí

Rumunsko:

Titus CORLĂŢEAN minister zahraničných vecí

Slovinsko:

Karl Viktor ERJAVEC podpredseda vlády, minister zahraničných vecí

Slovensko:

Miroslav LAJČÁK podpredseda vlády, minister zahraničných vecí

Fínsko:

Erkki TUOMIOJA minister zahraničných vecí

Švédsko:

Carl BILDT minister zahraničných vecí

Spojené kráľovstvo:

William HAGUE prvý minister, minister zahraničných vecí a záležitostí Britského spoločenstva národov

Komisia:

Maria DAMANAKI členka

Kristalina GEORGIEVA členka

Štefan FÜLE člen

Vláda pristupujúceho štátu bola zastúpená takto:

Chorvátsko:

Vesna PUSIĆ podpredsedníčka vlády a ministerka zahraničných vecí a európskych záležitostí

PREROKOVANÉ BODY

Južné susedstvo

Rada na účely diskusie na zasadnutí Európskej rady 7. – 8. februára preskúmala súčasný stav, pokiaľ ide o Arabskú jar, a zhodnotila reakciu EÚ.

Rokovala aj o nedávnych udalostiach v Egypte a najnovšom vývoji v Sýrii.

Mali

Rada diskutovala o situácii v Mali a prijala tieto závery:

„1. Európska únia pripomína závery Rady zo 17. januára 2013 a potvrdzuje svoje pevné a stále odhodlanie podporovať suverenitu, jednotu a územnú celistvosť Mali. V tomto kontexte a v súlade s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov, najmä rezolúciami č. 2071 a 2085, EÚ podporuje úsilie regionálnych aktérov a medzinárodného spoločenstva. Víta postup malijských ozbrojených síl za podpory Francúzska a celého regiónu voči teroristickým skupinám na severe Mali a potvrdzuje svoju plnú podporu tejto akcii. EÚ rovnako víta aj prijatie plánu prechodu Malijským národným zhromaždením.

2. EÚ zdôrazňuje, že je dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo pokračovalo v podpore Mali, a to najmä prostredníctvom mobilizácie afrických štátov. Víta preto výsledok konferencie darcov, ktorú zorganizovala Africká únia (AÚ) 29. januára 2013, a vyzýva na urýchlené vykonávanie jej záverov. EÚ nabáda AÚ a ECOWAS, aby urýchlili nasadenie medzinárodnej misie na podporu Mali pod africkým vedením (MISMA), ktorú je pripravená finančne a logisticky podporiť. Vzhľadom na to, že podpora misie MISMA predstavuje jednu z priorít EÚ v Afrike, Rada opätovne potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť tejto misii významnú podporu prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku. Žiada preto Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby bezodkladne a na základe žiadosti splnili záväzky, ktoré EÚ prijala na medzinárodnej konferencii darcov v Addis Abebe, a to najmä poskytnutie príspevku vo výške 50 miliónov EUR od Komisie. EÚ vyzýva ostatných darcov, aby sa zúčastnili na trvalom a predvídateľnom financovaní operácie.

3. Prijatie plánu prechodu predstavuje zásadný pokrok v záujme úplného obnovenia ústavného poriadku – vrátane civilnej kontroly nad ozbrojenými silami – a štátnej moci na celom území Mali a z tohto dôvodu EÚ vyzýva na jeho urýchlené vykonávanie. Takýto pokrok umožní postupné obnovenie európskej rozvojovej pomoci s cieľom urýchlene reagovať na prioritné potreby Mali. Rada okrem toho vyzýva vysokú predstaviteľku a Európsku komisiu, aby navrhli konkrétne opatrenia na podporu vykonania plánu prechodu vrátane podpory volebného procesu. EÚ pripomína dôležitosť obnovenia inkluzívneho národného dialógu otvoreného pre obyvateľstvo zo severnej časti krajiny a všetky skupiny, ktoré odmietajú terorizmus a uznávajú územnú celistvosť Mali. Rovnako dôležité je urýchlené obnovenie štátnej moci, právneho štátu a verejných služieb v oslobodených zónach stredného a severného Mali. Rada preto v súlade s európskym globálnym prístupom víta spoločné úsilie ESVČ a Komisie pri príprave konkrétnych opatrení pomoci vďaka všetkým nástrojom, ktoré má k dispozícii.

4. Rada víta urýchlenie príprav misie EUTM Mali na výcvik a poradenstvo pre malijské ozbrojené sily, ktorá umožní prispieť k posilneniu civilnej moci a dodržiavaniu ľudských práv. Pripomína cieľ, ktorý odsúhlasila Rada 17. januára 2013 a ktorým je prijať najneskôr v polovici februára rozhodnutie o začatí uvedenej misie, aby sa mohlo začať s poradenskými činnosťami.

5. EÚ vyjadruje obavy z údajného porušovania ľudských práv a vyzýva malijské orgány, aby tieto veci okamžite vyšetrili. EÚ je pripravená poskytnúť primeranú pomoc pri boji proti týmto protiprávnym činom. Zdôrazňuje dôležitosť dodržiavania medzinárodného práva a konkrétne pripomína malijským orgánom, že sú primárne zodpovedné za ochranu civilného obyvateľstva. Všetci páchatelia, ktorí porušili ľudské práva, musia za svoje činy niesť zodpovednosť. EÚ víta rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu začať vyšetrovanie uvedeného porušovania a nabáda malijské orgány na spoluprácu. Rovnako vyzýva aj na urýchlenú mobilizáciu pozorovateľov a posilnenie spolupráce medzinárodných organizácií predovšetkým na účely dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv na celom malijskom území.

6. EÚ víta zámer vysokej predstaviteľky usporiadať 5. februára 2013 v Bruseli nadchádzajúce zasadnutie skupiny pre podporu a monitorovanie situácie v Mali za spolupredsedníctva AÚ, ECOWAS-u a Organizácie Spojených národov. Toto zasadnutie bude vhodnou príležitosťou na to, aby sa posilnila koordinácia medzinárodného úsilia v prospech Mali, podpora vykonávania plánu prechodu a nadväznosť na konferenciu darcov AÚ.“

Somálsko/Africký roh

Rada rokovala o situácii v Somálsku a Africkom rohu. Počas pracovného obeda si vymenila názory s prezidentom Somálska Hasanom Šajchom Mahamúdom. Prijala tieto závery:

„1. EÚ víta ukončenie procesu transformácie v Somálsku ako historickú príležitosť uzavrieť obdobie dvoch desaťročí konfliktov. Prijatím dočasnej ústavy, zvolením federálneho parlamentu a voľbou nového prezidenta sa Somálsku otvárajú nové perspektívy pre trvalý mier a prosperitu. Návšteva prezidenta Hasana Šajcha Mahamúda v EÚ je znakom toho, že EÚ uznáva nové politické usporiadanie v Somálsku, ako aj znakom posilneného partnerstva medzi EÚ a Somálskom.

2. EÚ zdôrazňuje význam zodpovednosti Somálska a podčiarkuje, že hlavnú zodpovednosť za obnovu krajiny, ktorej nehrozí násilie a organizovaná trestná činnosť a ktorá je ekonomicky životaschopná a spolupracuje so svojimi susedmi a medzinárodným spoločenstvom, nesú somálske orgány. EÚ je vzhľadom na zmeny vo vzťahu EÚ – Somálsko a v súlade so svojím komplexným prístupom odhodlaná podporovať víziu a priority novej vlády. Zaväzuje sa pokračovať v kolektívnom úsilí o podporu transformácie Somálska a priamejšie spolupracovať so somálskym ľudom a somálskymi inštitúciami. EÚ v tejto súvislosti podporuje pristúpenie Somálska k Dohode z Cotonou.

3. Rada víta oznámenie vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky a somálskeho prezidenta, že Somálsko a EÚ usporiadajú v Bruseli konferenciu zameranú na strednodobé a dlhodobé priority a potreby Somálska a jeho ľudu. Cieľom konferencie bude schválenie dohody medzi Somálskom a medzinárodným spoločenstvom, ktorou sa bude riadiť obnova Somálska a ktorá bude vychádzať zo zásad „Novej dohody pre nestabilné štáty“ podpísanej v Busane. Konferencia sa zameria na vytvorenie nového politického poriadku v Somálsku, podporu jeho sociálno-ekonomického rozvoja a nastolenie právneho štátu a bezpečnosti. EÚ taktiež víta iniciatívu Spojeného kráľovstva usporiadať konferenciu, ktorá sa zameria na bezprostredné priority, ktorými sú posilnenie bezpečnosti, spravodlivosti a správy verejných financií a podpora politického pokroku Somálska. EÚ víta účasť somálskej federálnej vlády na spoluorganizovaní uvedených dvoch konferencií.

4. EÚ podporuje neodkladnú prioritu somálskeho prezidenta rozšíriť bezpečnosť v krajine. Na základe revidovaného národného stabilizačného a bezpečnostného programu a súvisiacich stratégií reformy sektora bezpečnosti bude EÚ naďalej pomáhať rozvíjať kapacity Somálska v oblasti bezpečnosti so zodpovednosťou voči politickým orgánom, ako aj kapacity v oblasti zásad právneho štátu v celej krajine, poskytovať ochranu obyvateľstvu a dodržiavať ľudské práva. EÚ zdôrazňuje význam medzinárodnej koordinácie a dopĺňania sa v záujme podpory rozvoja bezpečnostného sektora Somálska.

V rámci výcvikovej misie EÚ EUTM Somalia prešlo od roku 2010 výcvikom úspešne takmer 3000 somálskych vojakov, ktorí teraz predstavujú jadro Somálskych národných ozbrojených síl. Na základe úspešnosti EUTM Somalia a v snahe reagovať na meniace sa potreby somálskych orgánov Rada 22. januára 2013 rozhodla o rozšírení mandátu EUTM Somalia do 31. marca 2015 a o vymenovaní brigádneho generála Aherneho za veliteľa misie. V rámci tejto misie sa bude v neustálej úzkej spolupráci s misiou Africkej únie v Somálsku (AMISOM), Ugandou, USA a inými partnermi poskytovať výcvik a poradenstvo s cieľom pomáhať pri budovaní efektívnych, dobre integrovaných, sebestačných a zodpovedných Somálskych národných ozbrojených síl. EUTM podľa bezpečnostnej situácie postupne prenesie svoje výcvikové aktivity z Ugandy do Somálska.

EÚ podporuje aj oblasť právneho štátu. V úzkej spolupráci s OSN podporuje kapacity v oblasti súdnictva, ako aj výcvik a mzdy somálskych policajných síl. Misia EU EUCAP NESTOR bude navyše pomáhať Somálsku a štátom v tomto regióne rozvíjať sebestačné kapacity na zvýšenie námornej bezpečnosti a správy vecí verejných vrátane justičných kapacít.

5. EÚ oceňuje úsilie misie AMISOM a víta ukončenie strategického preskúmania zo strany AÚ. Môže sa očakávať, že AMISOM bude naďalej zohrávať veľmi dôležitú úlohu pri zaistení bezpečnosti v Somálsku, kým sa rozvíjajú kapacity somálskych bezpečnostných síl. Vzhľadom na to, že podpora misie AMISOM zostáva jednou z priorít EÚ v Afrike, EÚ opakovane vyjadruje svoju pripravenosť pokračovať v poskytovaní značnej podpory tejto misii prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku. Vyzýva aj ďalších darcov, aby zabezpečili predvídateľné a udržateľné financovanie misie AMISOM.

6. EÚ víta ukončenie strategického preskúmania svojej prítomnosti v Somálsku zo strany OSN a očakáva, že OSN bude zohrávať v Somálsku posilnenú úlohu, a to aj v súvislosti s účinnou koordináciou medzinárodnej účasti na podporu mieru a budovania štátu.

7. EÚ zdôrazňuje význam národného zmierenia a budovania zodpovedných a transparentných inštitúcií na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni prostredníctvom prístupu zahŕňajúceho všetky klany a sociálne skupiny. EÚ bude podporovať úsilie vlády presadzovať demokraciu a právny štát a posilňovať dodržiavanie ľudských práv. EÚ zdôrazňuje, že je dôležité prijať prostredníctvom referenda konečnú verziu ústavy, ktorá bude odrážať vôľu všetkých Somálčanov, podporovať dialóg a pokojnú komunikáciu medzi centrálnou oblasťou a regiónmi, ako aj pripraviť sa na voľby. Podporí tiež úsilie o inkluzívny miestny rozvoj a zmierenie. EÚ podčiarkuje, že občianska spoločnosť a médiá zohrávajú v procese transformácie zásadnú úlohu.

8. EÚ sa tiež zaväzuje, že bude podporovať sociálno-ekonomickú obnovu, ktorá je nevyhnutná na zlepšenie životných podmienok a živobytia Somálčanov. Bude podporovať poskytovanie základných služieb, posilňovať správu verejných financií a podporovať opätovné zapojenie krajiny do medzinárodných finančných inštitúcií. EÚ bude pomáhať zvyšovať odolnosť, a to aj prostredníctvom prepojenia pomoci, obnovy a rozvoja pri poskytovaní pomoci EÚ Somálsku.

9. EÚ bude naďalej poskytovať humanitárnu pomoc s cieľom uspokojiť najnaliehavejšie potreby obyvateľov Somálska, a to pri plnom dodržiavaní humanitárnych zásad neutrality, humánnosti, nestrannosti a nezávislosti. Vyzýva všetky strany v Somálsku, aby zaistili bezpečný a nerušený prístup k humanitárnej pomoci a dodržiavali povinnosti, ktoré im vyplývajú z medzinárodného humanitárneho práva.

10. EÚ poznamenáva, že lepšie podmienky na pevnine tiež prispejú k odstráneniu hlavných príčin pirátstva pri somálskom pobreží. Oceňuje úspech námornej operácie EÚ EUNAVFOR ATALANTA v boji proti pirátstvu. Cieľom EÚ je konsolidovať potláčanie pirátstva v západnom Indickom oceáne prostredníctvom operácie ATALANTA, zároveň obmedzovať schopnosť skupín pirátov pôsobiť z pevniny budovaním somálskych kapacít na presadzovanie práva vrátane misie EUCAP NESTOR a narúšať pirátske siete, čo zahŕňa aj osoby zodpovedné za ich financovanie a logistiku. Spolupracovať bude so somálskymi orgánmi – berúc ohľad na ich meniace sa potreby a politickú a bezpečnostnú situáciu na mieste – a zároveň bude pritom využívať svoje misie a operácie v oblasti spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky a iné nástroje EÚ, ktoré budú vo vzájomnom súlade a budú sa navzájom posilňovať.

11. EÚ je naďalej znepokojená pretrvávajúcou hrozbou, ktorú predstavuje terorizmus pre samotné Somálsko a širší región, ako aj na globálnej úrovni. EÚ sa zaviazala pomôcť vybudovať regionálne kapacity na riešenie hrozby terorizmu, podporovať regionálnu spoluprácu v oblasti presadzovania práva a bojovať proti násilnému extrémizmu, a to aj prostredníctvom práce Globálneho fóra pre boj proti terorizmu, spolupráce s regionálnymi orgánmi, národnými vládami v oblasti Afrického rohu a v Jemene a s kľúčovými partnermi, ako sú OSN a AÚ. Rada preto berie na vedomie, že členské štáty dnes v rámci svojich právomocí schválili akčný plán EÚ v oblasti boja proti terorizmu pre Africký roh a Jemen.

12. EÚ uznáva, že podmienkou pre mier, bezpečnosť a prosperitu v Somálsku je stabilita v jeho širšom susedstve. Zdôrazňuje, že je potrebné, aby krajiny tohto regiónu zintenzívnili úsilie o vybudovanie dobrých susedských vzťahov, rozvíjali regionálne kapacity a usilovali sa o regionálnu spoluprácu a integráciu, a to najmä v hospodárskej oblasti, a aby položili základy regionálneho politického, hospodárskeho a bezpečnostného rámca. Ako prvý krok EÚ nabáda Somálsko a jeho susedov, aby uzavreli dohodu o dobrých susedských vzťahoch pod záštitou Medzivládneho úradu pre rozvoj (IGAD) a s podporou svojich partnerov. Ďalej nabáda Somálsko na aktívnu účasť v úrade IGAD a naliehavo vyzýva všetky krajiny tohto regiónu, aby prejavili ochotu riešiť dvojstranné spory v jeho rámci. Ako sa uvádza v Strategickom rámci EÚ pre Africký roh, EÚ je pripravená uľahčiť dosiahnutie týchto cieľov a v záujme toho úzko spolupracovať s AÚ a IGAD a jeho členmi, a to aj prostredníctvom úsilia osobitného zástupcu EÚ pre Africký roh.

EÚ zdôrazňuje, že pre bezpečnosť a prosperitu krajiny a širšieho regiónu je dôležité, aby voľby v Keni, ktoré sa uskutočnia v marci 2013, prebehli v pokojnej atmosfére a boli dôveryhodné.“

Arktída

Rada si vymenila názory na navrhované kroky v záujme vypracovania politiky EÚ pre Arktídu, ako sa načrtáva v súvisiacom spoločnom oznámení Komisie a vysokej predstaviteľky.

Spojené štáty americké

Rada diskutovala o prioritách zahraničnej politiky, ktoré by mohli figurovať na programe počas funkčného obdobia druhého kabinetu prezidenta Obamu.

INÉ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÉ VECI

Užšia spolupráca a regionálna integrácia v Maghrebe

Rada prijala tieto závery:

„1. Rada potvrdzuje strategický význam európskeho susedstva a pripomína závery Rady o európskej susedskej politike (ESP) z 20. júna 2011 a zároveň víta spoločné oznámenie s názvom „Podpora užšej spolupráce a regionálnej integrácie v Maghrebe: Alžírsko, Líbya, Mauritánia, Maroko a Tunisko“ a blahoželá vysokej predstaviteľke a Komisii k širokej škále návrhov uvedených v oznámení.

2. Rada vyjadruje potešenie z toho, že oznámenie bolo vypracované v duchu solidarity a partnerstva v čase, keď v regióne Maghrebu, ktorý ostáva kľúčovou prioritou pre EÚ, nastávajú historické a hlboké zmeny.

3. Rada priaznivo víta zásadu, ktorá vyplýva z oznámenia a podľa ktorej o eláne k zmene a o rozhodnutiach, pokiaľ ide o spôsob, akým čo najlepšie realizovať integráciu, môžu rozhodnúť len krajiny Maghrebu samotné.

4. Návrhy v oznámení vymedzujú program podpory EÚ piatim krajinám Maghrebu v ich vlastnom úsilí o užšiu spoluprácu a väčšiu regionálnu integráciu, najmä v rámci Zväzu arabského Maghrebu (UMA). Politikami EÚ zameranými na región Maghrebu sa dopĺňajú a rozvíjajú opatrenia uvedené v Partnerstve pre demokraciu a spoločnú prosperitu v kontexte obnoveného prístupu európskej susedskej politiky, ktorá je založená na zásade diferenciácie. Rada víta aj dôraz, ktorý sa v oznámení kladie na demokratické reformy a inkluzívny hospodársky rozvoj, ako aj na existujúce rámce spolupráce v regióne, najmä na Úniu pre Stredozemie a skupinu 5+5, a pripomína úlohu Ligy arabských štátov. Rada okrem toho zdôrazňuje, že iniciatívy regionálnej spolupráce sa navzájom posilňujú.

5. Vzhľadom na nedávne udalosti v regióne Sahara/Sahel, ktoré sú dôkazom závažnosti teroristickej hrozby pre tento región, Európu a Maghreb, Rada víta návrhy uvedené v oznámení, ktoré sa týkajú spolupráce v oblasti bezpečnosti vrátane boja proti terorizmu a hraničného dozoru, a vyzýva vysokú predstaviteľku a Komisiu, aby v spolupráci s európskym koordinátorom pre boj proti terorizmu pracovali na ich realizácii, aby sa tak posilnila väzba s krajinami regiónu.

6. Rada so záujmom očakáva prehĺbenie diskusie o návrhoch vysokej predstaviteľky a Komisie. Zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v dialógu o oznámení s krajinami Maghrebu a podeliť sa o jeho obsahu s verejnosťou v týchto krajinách. V tejto súvislosti víta návrh uskutočniť dialóg na vysokej úrovni medzi EÚ a krajinami Maghrebu a dúfa, že čoskoro sa bude môcť uskutočniť prvé stretnutie, na ktorom sa prediskutujú otázky spoločného záujmu. Rada by chcela zhodnotiť realizáciu návrhov uvedených v oznámení v decembri 2013.“

Irak – reštriktívne opatrenia

Rada zmenila a doplnila nariadenie č. 1210/2003 o niektorých osobitných obmedzeniach hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom. Umožní to presun zmrazených finančných prostriedkov do režimu opatrení nadväzujúcich na Rozvojový fond pre Irak, ktorý zriadila iracká vláda za podmienok stanovených v rezolúciách Bezpečnostnej rady OSN č. 1483 (2003) a č. 1956 (2010).

Dočasné prijatie niektorých Palestínčanov

Rada predĺžila o ďalších 12 mesiacov platnosť vnútroštátnych povolení na vstup určitých Palestínčanov do EÚ a ich pobyt v EÚ, ktoré sa udelili v súlade so spoločnou pozíciou 2002/400/SZBP.

Afganistan − reštriktívne opatrenia

Rada vzhľadom na situáciu v Afganistane zmenila a doplnila reštriktívne opatrenia, aby zohľadnila rozhodnutia, ktoré prijali Spojené štáty. V zozname tých, na ktorých sa vzťahujú sankcie, aktualizovala jeden záznam a vypustila z neho tri ďalšie záznamy. Reštrikcie pozostávajú zo zákazu cestovania a zmrazenia aktív.

Činnosť EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia

Rada schválila polročnú správu o pokroku vo vykonávaní stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia, ktorá sa vzťahuje na druhý polrok 2012.

Tunisko – reštriktívne opatrenia

Rada predĺžila o 12 mesiacov, t. j. do 31. januára 2014, sankcie voči osobám zodpovedným za spreneveru tuniských štátnych finančných prostriedkov vrátane bývalého tuniského prezidenta Zína al-Ábidína bin Alího.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA

Podpora EÚ pre trvalo udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie

Rada prijala závery o podpore EÚ pre udržateľné zmeny v spoločnostiach v procese transformácie, pozri 17708/12.

Iniciatíva sa týka krajín, ktoré transformujú svoje spoločnosti na inkluzívne demokracie, a to v susedstve EÚ alebo inde. Cieľom podpory EÚ pre procesy transformácie bude podporovať demokratickú správu, ľudské práva a právny štát, ekonomický a sociálny blahobyt, ako aj mier a stabilitu. Silný dôraz sa bude klásť na zmiernenie sociálnej nerovnosti so zameraním na práva žien a detí. Na dosiahnutie týchto cieľov bude EÚ využívať širokú škálu existujúcich politík EÚ od spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky po rozvojovú spoluprácu.

SPOLOČNÁ BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA

Program cvičení EÚ na obdobie rokov 2013 − 2015

Rada schválila program cvičení EÚ na obdobie rokov 2013 – 2015. Pozostáva z rôznych typov cvičení krízového riadenia.

Podpora riadenia hraníc v Líbyi

Rada schválila koncepciu krízového riadenia pre prípadnú civilnú misiu v rámci SBOP v Líbyi zameranú na bezpečnosť hraníc. Podrobnejšie informácie v tlačovej správe 5823/13.


Side Bar