Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN

NEUVOSTO

FI

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

LEHDISTÖTIEDOTE

Neuvoston 3218. istunto

Ulkoasiat

Bryssel, 31. tammikuuta 2013

Puheenjohtaja Catherine Ashton

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan

korkea edustaja

Neuvoston istunnon tärkeimmät tulokset

Neuvosto vahvisti EU:n päättäväisen ja jatkuvan sitoutumisen Malin suvereniteettiin, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Se oli tyytyväinen siihen, että Malin asevoimat ovat Ranskan ja alueen valtioiden tuella vallanneet alaa maan pohjoisosassa olevilta terroristiryhmiltä. Neuvosto korostaa, että kansainvälisen yhteisön sitoutuminen jatkamaan Malin tukemista ja erityisesti Afrikan valtioiden mukanaolo on erittäin tärkeää. Se piti myönteisenä myös etenemissuunnitelman hyväksymistä, joka on olennainen edistysaskel pyrittäessä kaikin tavoin palauttamaan perustuslaillinen järjestys.

Neuvosto pani myös tyytyväisenä merkille Somalian siirtymävaiheen päättymisen, joka on historiallinen tilaisuus jättää taakse kaksi konfliktin vuosikymmentä, ja sitoutui jatkamaan EU:n yhteisiä ponnistuksia Somalian muutoksen tukemiseksi. Neuvosto keskusteli Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamudin kanssa.

Neuvosto arvioi Syyrian ja Egyptin tilannetta sekä EU:n reagointia arabikeväässä Eurooppa-neuvostossa 7.−8. helmikuuta käytävää keskustelua varten.

Neuvosto hyväksyi kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen Libyassa mahdollisesti toteutettavaa

YTPP-rajaturvallisuustehtävää varten.

SISÄLLYSLUETTELO1

OSALLISTUJAT

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

Eteläinen naapurialue

Mali

Somalia / Afrikan sarvi

Pohjoisnapa-alue

Amerikan yhdysvallat

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

ULKOASIAT

  1. Irak – rajoittavat toimenpiteet

  2. Tiettyjen palestiinalaisten tilapäinen vastaanottaminen

  3. Afganistan – rajoittavat toimenpiteet

  4. Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia

  5. Tunisia – rajoittavat toimenpiteet

KEHITYSYHTEISTYÖ

  1. EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa

YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

  1. EU:n harjoitusohjelma 2013–2015

  2. Tuki Libyan rajaturvallisuudelle

OSALLISTUJAT

Korkea edustaja

Catherine ASHTON Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja

Belgia:

Didier REYNDERS Varapääministeri sekä ulkoasiain-, ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri

Bulgaria:

Nikolai MLADENOV Ulkoasiainministeri

Tšekki:

Karel SCHWARZENBERG Pääministerin ensimmäinen sijainen ja ulkoasiainministeri

Tanska:

Villy SØVNDAL Ulkoasiainministeri

Saksa:

Guido WESTERWELLE Ulkoasiainministeri

Viro:

Urmas PAET Ulkoasiainministeri

Irlanti:

Lucinda CREIGHTON Eurooppa-asioiden apulaisministeri

Eamon GILMORE Varapääministeri (Tánaiste) ja ulkoasiain- ja kauppaministeri

Kreikka:

Dimitrios KOURKOULAS Valtiosihteeri, ulkoasiat

Espanja:

Gonzalo DE BENITO SECADES Valtiosihteeri, ulkoasiat

Ranska:

Laurent FABIUS Ulkoasiainministeri

Italia:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA Ulkoasiainministeri

Kypros:

Erato KOZAKOU - MARCOULLIS Ulkoasiainministeri

Latvia:

Edgars RINKĒVIČS Ulkoasiainministeri

Liettua:

Linas A. LINKEVIČIUS Ulkoasiainministeri

Luxemburg:

Christian BRAUN Pysyvä edustaja

Unkari:

Péter GYÖRKÖS Pysyvä edustaja

Malta:

Francis ZAMMIT DIMECH Ulkoasiainministeri

Alankomaat:

Frans TIMMERMANS Ulkoasiainministeri

Itävalta:

Michael SPINDELEGGER Varakansleri ja Eurooppa- ja kansainvälisten asioiden ministeri

Puola:

Radosław SIKORSKI Ulkoasiainministeri

Portugali:

Paulo PORTAS Ulkoasiainministeri

Romania:

Titus CORLĂŢEAN Ulkoasiainministeri

Slovenia:

Karl Viktor ERJAVEC Varapääministeri, ulkoasiainministeri

Slovakia:

Miroslav LAJČÁK Varapääministeri, ulkoasiainministeri

Suomi:

Erkki TUOMIOJA Ulkoasiainministeri

Ruotsi:

Carl BILDT Ulkoasiainministeri

Yhdistynyt kuningaskunta:

William HAGUE Ulko- ja kansainyhteisöasiain ministeri, First Secretary of State

Komissio:

Maria DAMANAKI Jäsen

Kristalina GEORGIEVA Jäsen

Štefan FÜLE Jäsen

Liittyvän valtion hallitus oli edustettuna seuraavasti:

Kroatia:

Vesna PUSIĆ Varapääministeri, ulkoasiain- ja eurooppaministeri

ASIAT, JOISTA KÄYTIIN KESKUSTELUA

Eteläinen naapurialue

Neuvosto arvioi arabikevään tilannetta ja EU:n reagointia siinä Eurooppa-neuvostossa

7.−8. helmikuuta käytävää keskustelua varten.

Lisäksi neuvosto keskusteli Egyptin ja Syyrian viimeaikaisista tapahtumista.

Mali

Neuvosto keskusteli Malin tilanteesta ja antoi seuraavat päätelmät:

"1. Euroopan unioni palauttaa mieleen 17. tammikuuta 2013 antamansa päätelmät ja vahvistaa päättäväisen ja jatkuvan sitoutumisensa Malin suvereniteettiin, yhtenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Näin ollen ja ottaen huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaan liittyvät päätöslauselmat, erityisesti päätöslauselmat 2071 ja 2085, EU tukee alueen ja kansainvälisen yhteisön toimia. Se on tyytyväinen siihen, että Malin asevoimat ovat Ranskan ja alueen tuella vallanneet alaa maan pohjoisosassa olevilta terroristiryhmiltä. Unioni toistaa tukevansa täysin näitä toimia. EU on samoin tyytyväinen siihen, että Malin kansalliskokous on hyväksynyt siirtymävaihetta koskevan etenemissuunnitelman.

2. EU korostaa, että kansainvälisen yhteisön sitoutuminen jatkamaan Malin tukemista ja erityisesti Afrikan valtioiden mukanaolo on erittäin tärkeää. Se on tältä osin tyytyväinen Afrikan unionin 29. tammikuuta 2013 järjestämän avunantajakonferenssin tuloksiin ja kannustaa panemaan konferenssin päätelmät pikaisesti täytäntöön. EU kannustaa AU:ta ja ECOWASia vauhdittamaan Afrikan johtaman kansainvälisen Malin tukioperaation (AFISMA) käynnistämistä, jolle se on valmis antamaan taloudellista ja logistista tukea. Neuvosto katsoo, että AFISMAlle annettava tuki on yksi EU:n prioriteeteista Afrikassa, ja toistaa olevansa valmis antamaan AFISMAlle merkittävää tukea Afrikan rauhanrahaston kautta. Se pyytää tältä osin komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) panemaan viipymättä ja pyyntöön perustuen täytäntöön EU:n Addis Abebassa kokoontuneelle kansainväliselle avunantajien konferenssille antamat sitoumukset ja erityisesti komission ilmoittaman 50 miljoonan euron avun. EU pyytää muitakin avunantajia osallistumaan operaation rahoitukseen kestävällä ja ennakoitavissa olevalla tavalla.

3. Etenemissuunnitelman hyväksyminen on olennainen edistysaskel pyrittäessä palauttamaan perustuslaillinen järjestys, mukaan lukien asevoimien palauttaminen siviilihallinnon alaisuuteen, ja valtion vaikutusvalta kaikilta osin Malin koko alueelle, ja EU kehottaa panemaan sen pikaisesti täytäntöön. Tällainen edistyminen mahdollistaa sen, että eurooppalaisen kehitysavun antaminen voidaan aloittaa vähitellen uudelleen ja että Malin ensisijaisiin tarpeisiin voidaan vastata pikaisesti. Neuvosto pyytää lisäksi korkeaa edustajaa ja Euroopan komissiota ehdottamaan erityistoimenpiteitä etenemissuunnitelman täytäntöönpanon tukemiseksi, vaalien tukeminen mukaan luettuna. EU muistuttaa, että on tärkeää aloittaa osallistava kansallinen vuoropuhelu, joka on avoinna pohjoisosan väestölle ja kaikille ryhmille, jotka torjuvat terrorismin ja tunnustavat Malin koskemattomuuden. Valtion vaikutusvallan, oikeusvaltion ja julkisten palvelujen nopea palauttaminen Malin keski- ja pohjoisosan vapautetuille alueille on myös ratkaisevan tärkeää. Neuvosto on tässä suhteessa tyytyväinen kokonaisvaltaisen eurooppalaisen lähestymistavan mukaisesti EUH:n ja komission yhteisiin ponnistuksiin kaikkien käytössään olevien välineiden avulla toteutettavien konkreettisten tukitoimien valmistelemiseksi.

4. Neuvosto on tyytyväinen Malin asevoimille annettavaa koulutusta ja neuvontaa koskevan EUTM Mali -operaation valmistelun nopeuttamiseen. Operaatiolla on tarkoitus edistää siviilihallinnon vahvistamista ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Se muistuttaa neuvoston 17. tammikuuta 2013 vahvistamasta tavoitteesta tehdä tämän operaation aloittamista koskeva päätös viimeistään helmikuun puolessavälissä, jotta ensimmäiset neuvontatoimet voidaan aloittaa.

5. EU on erittäin huolestunut väitetyistä ihmisoikeuksien loukkauksista ja kehottaa Malin viranomaisia välittömästi tutkimaan asiaa. EU on valmis antamaan asianmukaista tukea tällaisten loukkausten torjumiseksi. Se tähdentää kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen merkitystä ja muistuttaa erityisesti Malin viranomaisia näiden ensisijaisesta velvollisuudesta suojella siviiliväestöä. Kaikki ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen teoistaan. EU on tyytyväinen kansainvälisen rikostuomioistuimen päätökseen aloittaa loukkauksia koskeva tutkimus ja kannustaa Malin viranomaisia tekemään yhteistyötä tuomioistuimen kanssa. Se kehottaa myös lähettämään pikaisesti alueelle tarkkailijoita ja pyytää kansainvälisiä järjestöjä tiivistämään yhteistyötään, jolla valvotaan ihmisoikeuksien kunnioittamista koko Malin alueella.

6. EU on tyytyväinen korkean edustajan aikomukseen järjestää Brysselissä 5. helmikuuta Malin tilannetta käsittelevä seuraava tuki- ja seurantaryhmän kokous, jossa puhetta johtavat Afrikan unioni, Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisö ja Yhdistyneet kansakunnat. Tämä kokous on oivallinen tilaisuus tehostaa Malin hyväksi toimivien kansainvälisten tahojen koordinaatiota, etenemissuunnitelman täytäntöönpanoa ja AU:n avunantajien konferenssin jatkotoimia."

Somalia / Afrikan sarvi

Neuvosto keskusteli Somalian ja Afrikan sarven tilanteesta. Neuvosto ja Somalian presidentti Hassan Sheikh Mohamud keskustelivat työlounaalla. Neuvosto antoi seuraava päätelmät:

"1. EU panee tyytyväisenä merkille Somalian siirtymävaiheen päättymisen, joka on historiallinen tilaisuus jättää taakse kaksi konfliktin vuosikymmentä. Väliaikaisen perustuslain hyväksyminen, liittovaltion parlamentin valitseminen ja uuden presidentin vaali tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia kestävään rauhaan ja vaurauteen Somaliassa. Presidentti Hassan Sheikh Mohamudin EU:hun tekemä vierailu on osoitus siitä, että EU tunnustaa Somalian uudet poliittiset puitteet, sekä vahvistetusta kumppanuudesta EU:n ja Somalian välillä.

2. EU painottaa Somalian omavastuullisuuden merkitystä ja korostaa Somalian viranomaisten ensisijaista vastuuta sellaisen maan uudelleenrakentamisessa, jossa ei ole väkivallan ja järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa, joka on taloudellisesti elinkelpoinen ja joka toimii yhdessä naapureidensa ja kansainvälisen yhteisön kanssa. EU on sitoutunut EU:n ja Somalian suhteissa tapahtuneen muutoksen huomioon ottaen ja kokonaisvaltaisen lähestymistapansa mukaisesti tukemaan uuden hallituksen visiota ja painopisteitä. Se sitoutuu jatkamaan yhteisiä ponnistuksiaan Somalian muutoksen tukemiseksi ja toimimaan suoremmin Somalian väestön ja instituutioiden kanssa. Tässä yhteydessä EU kannustaa Somaliaa liittymään Cotonoun sopimukseen.

3. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja Somalian presidentin ilmoituksen siitä, että Somalia ja EU järjestävät Brysselissä konferenssin, jossa keskitytään Somalian ja sen väestön keskipitkän ja pitkän aikavälin painopisteisiin ja tarpeisiin. Konferenssin tarkoitus on hyväksyä epävakaita valtioita koskevan Busanin New Deal -sopimuksen pohjalta Somalian ja kansainvälisen yhteisön välinen sopimus, joka ohjaa Somalian jälleenrakentamista. Konferenssissa keskitytään uuden poliittisen järjestelmän rakentamiseen Somaliassa, sen sosioekonomisen kehityksen edistämiseen sekä oikeusvaltion ja turvallisuuden vahvistamiseen. EU panee tyytyväisenä merkille myös Yhdistyneen kuningaskunnan aloitteen järjestää konferenssi, jossa keskitytään välittömiin painopisteisiin: turvallisuuden, oikeuslaitoksen ja julkisen varainhoidon vahvistamiseen ja Somalian poliittisen edistymisen tukemiseen. EU panee tyytyväisenä merkille, että Somalian liittohallitus on sitoutunut osallistumaan molempien konferenssien isännöimiseen.

4. EU tukee Somalian presidentin välitöntä painopistettä, joka on turvallisuuden vahvistaminen maassa. Tarkistetun kansallisen turvallisuus- ja vakauttamisohjelman ja siihen liittyvien turvallisuusalan uudistusstrategioiden pohjalta EU auttaa edelleen kehittämään Somaliaan turvallisuuskapasiteettia, joka on vastuuvelvollinen poliittisille päättäjille, sekä oikeusvaltion voimavaroja koko maassa, jotta voidaan suojella väestöä ja kunnioittaa ihmisoikeuksia. EU korostaa kansainvälisen koordinoinnin ja täydentävyyden merkitystä Somalian turvallisuusalan kehityksen tukemisessa.

Vuodesta 2010 lähtien EU:n koulutusoperaatio EUTM Somalia on onnistunut kouluttamaan lähes 3000 somalialaista sotilasta, jotka nyt muodostavat Somalian kansallisten asevoimien ytimen. Tämän menestyksen pohjalta ja Somalian viranomaisten muuttuviin tarpeisiin vastaamiseksi neuvosto päätti 22. tammikuuta 2013 jatkaa EUTM Somalia -operaation toimeksiantoa 31. päivään maaliskuuta 2015 saakka sekä nimittää prikaatikenraali Ahernen operaation komentajaksi. Operaatio tarjoaa koulutusta sekä neuvonantoa, ja näin autetaan luomaan tehokkaat, hyvin integroidut, pysyvät ja vastuuvelvolliset Somalian kansalliset asevoimat jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä Somaliassa toteutettavan Afrikan unionin operaation (AMISOM), Ugandan sekä USAn ja muiden kumppanien kanssa. Turvallisuustilanteen salliessa EUTM-operaation toiminta siirretään asteittain Ugandasta Somalian alueelle.

EU on tukenut myös oikeusvaltion toteuttamista. Se on tukenut oikeuslaitoksen voimavaroja sekä Somalian poliisivoimien koulutusta ja palkkioiden maksamista tiiviissä yhteistyössä YK:n kanssa. Lisäksi EU:n operaatio EUCAP NESTOR auttaa Somaliaa ja alueen valtioita kehittämään pysyvät valmiudet tehostaa meriturvallisuutta ja -hallintoa, oikeuslaitoksen voimavarat mukaan lukien.

5. EU antaa tunnustusta AMISOM-operaatiolle, ja se on tyytyväinen AU:n strategisen arvion päätökseen saattamiseen. AMISOMin voidaan odottaa edelleenkin olevan keskeisessä asemassa Somalian turvallisuuden rakentamisessa samalla kun Somalian turvallisuusjoukkojen voimavarat kehittyvät. Ottaen huomioon, että AMISOMin tukeminen en edelleen yksi EU:n painopisteistä Afrikassa, EU toistaa olevansa valmis jatkamaan merkittävän tuen antamista AMISOMille Afrikan rauhanrahaston kautta. Se myös kehottaa muita avunantajia varmistamaan ennakoitavan ja kestävän rahoituksen AMISOMille.

6. EU panee tyytyväisenä merkille Yhdistyneiden kansakuntien läsnäoloa Somaliassa koskevan YK:n strategisen arvion päätökseen saattamisen ja odottaa kiinnostuneena YK:n roolin tehostumista Somaliassa, myös rauhanrakentamista ja valtiorakenteiden muodostamista tukevan kansainvälisen osallistumisen tehokkaan koordinoinnin osalta.

7. EU korostaa kansallisen sovinnon aikaansaamisen ja luotettavien ja avoimien instituutioiden muodostamisen merkitystä paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla, kaikki klaanit ja yhteiskunnalliset ryhmät osallistavaa lähestymistapaa käyttäen. EU tukee hallituksen pyrkimyksiä edistää demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta ja vahvistaa ihmisoikeuksien kunnioittamista. EU painottaa sen merkitystä, että lopullinen perustuslaki hyväksytään kaikkien somalialaisten tahtoa osoittavalla kansanäänestyksellä, että vuoropuhelua ja rauhanomaista vuorovaikutusta kannustetaan maan keskustan ja alueiden välillä ja että valmistaudutaan vaaleihin. Se aikoo myös tukea osallistavia paikallisia kehitys- ja sovintoponnisteluja. EU korostaa kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden ratkaisevaa roolia muutosprosessissa.

8. EU sitoutuu myös tukemaan sosioekonomista elpymistä, jota tarvitaan somalialaisten hyvinvoinnin ja toimeentulon parantamiseksi. Se aikoo tukea peruspalvelujen tarjontaa, lujittaa julkista varainhoitoa ja tukea maan suhteiden uudelleen solmimista kansainvälisiin rahoituslaitoksiin. EU auttaa parantamaan selviytymiskykyä, mukaan lukien niveltämällä hätäavun, kunnostustoimet ja kehitysyhteistyön toimittaessaan EU:n apua Somaliaan.

9. EU toimittaa edelleen humanitaarista apua Somalian väestön kaikkein kiireellisimpiin tarpeisiin vastaamiseksi, kunnioittaen täysin puolueettomuuden, humaanisuuden, tasapuolisuuden ja riippumattomuuden humanitaarisia periaatteita. Se kehottaa Somalian kaikkia osapuolia varmistamaan humanitaarisen avun turvallisen ja esteettömän pääsyn alueelle ja täyttämään kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaiset velvoitteensa.

10. EU toteaa, että paremmat olot mantereella auttavat myös Somalian rannikon edustalla tapahtuvan merirosvouksen perimmäisiin syihin puuttumisessa. Se antaa tunnustusta EU:n merioperaatiolle EU NAVFOR ATALANTA merirosvouksen torjunnassa. EU:n tavoitteena on vahvistaa ATALANTAn avulla tapahtunutta merirosvouksen onnistunutta hillitsemistä Länsi-Intian valtamerellä, ja rajoittaa merirosvoryhmien mahdollisuuksia toimia maalta käsin parantamalla Somalian lainvalvontavalmiuksia, mukaan lukien EUCAP NESTORin avulla, ja hajottaa merirosvoverkostot, mukaan lukien niiden rahoittajat ja logistiikan. Se toimii näin yhdessä Somalian viranomaisten kanssa ottaen huomioon niiden muuttuvat tarpeet sekä poliittisen ja turvallisuustilanteen kentällä ja turvautumalla sen yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioihin sekä muihin EU:n välineisiin johdonmukaisesti ja keskinäisesti vahvistavalla tavalla.

11. EU on edelleen huolissaan terrorismin aiheuttamasta jatkuvasta uhkasta Somalialle itselleen, alueelle laajemmin sekä maailmanlaajuisesti. EU on sitoutunut auttamaan alueellisten valmiuksien kehittämisessä terrorismin uhkan torjumiseksi, alueellisen lainvalvontayhteistyön tukemiseksi ja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseksi, myös toiminnallaan maailmanlaajuisella terrorisminvastaisella foorumilla, joka työskentelee alueellisten elinten, Afrikan sarven alueen ja Jemenin kansallisten hallitusten ja tärkeimpien kumppaneiden kuten YK:n ja AU:n kanssa. Sen vuoksi neuvosto toteaa, että jäsenvaltiot ovat tänään toimivaltansa puitteissa hyväksyneet EU:n Afrikan sarvea ja Jemeniä koskevan terrorismintorjunnan toimintasuunnitelman.

12. EU on tietoinen siitä, että Somalian rauhan, turvallisuuden ja vaurauden edellytyksenä on vakaus sen naapurialueilla laajemmin. EU painottaa, että alueen maiden on vauhditettava toimia hyvien naapuruussuhteiden luomiseksi, alueellisten valmiuksien kehittämiseksi ja alueellisen yhteistyön ja yhdentymisen rakentamiseksi, erityisesti talouden alalla, ja perusteiden luomiseksi alueellisille poliittisille, taloudellisille ja turvallisuutta koskeville puitteille. Ensimmäisenä vaiheena EU kehottaa Somaliaa ja sen naapureita hyvää naapuruutta koskevan sopimuksen aikaansaamiseen Afrikan sarven alueen maiden yhteistyöjärjestön (IGAD) alaisuudessa ja sen kumppanien tuella. Se kannustaa edelleen Somaliaa toimimaan aktiivisesti IGADin kanssa ja kehottaa alueen kaikkia maita osoittamaan halukkuutensa ratkaista kahdenväliset riidat sen puitteissa. Kuten Afrikan sarvea koskevissa EU:n strategisissa puitteissa todetaan, EU on valmis edistämään työtä ja työskentelemään tiiviisti AU:n sekä IGADin ja sen jäsenvaltioiden kanssa saavuttaakseen nämä tavoitteet, myös Afrikan sarven alueelle nimitetyn EU:n erityisedustajan toimien avulla.

EU korostaa Keniassa maaliskuussa 2013 pidettävien rauhanomaisten ja uskottavien vaalien merkitystä maan ja laajemmankin alueen turvallisuudelle ja vauraudelle."

Pohjoisnapa-alue

Neuvosto keskusteli pohjoisnapa-aluetta koskevaa EU:n politiikkaa valmistelevista ehdotuksista, jotka on esitetty neuvoston ja korkean edustajan yhteisessä tiedonannossa.

Amerikan yhdysvallat

Neuvosto keskusteli keskeisistä ulkopoliittisista kysymyksistä, jotka todennäköisesti tulevat olemaan presidentti Obaman toisen hallintokauden ohjelmassa.

MUUT HYVÄKSYTYT ASIAT

ULKOASIAT

Tiiviimpää yhteistyötä ja alueellista yhdentymistä Maghreb-maissa

Neuvosto antoi seuraavat päätelmät:

"1. Korostaen jälleen eurooppalaisen naapuruuden strategista merkitystä ja muistuttaen 20.6.2011 antamistaan päätelmistä eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta neuvosto toteaa olevansa tyytyväinen yhteiseen tiedonantoon Tiiviimmän yhteistyön ja alueellisen yhdentymisen tukeminen Maghreb-maissa eli Algeriassa, Libyassa, Marokossa, Mauritaniassa ja Tunisiassa ja ilmaisee korkealle edustajalle ja komissiolle kiitoksensa siitä, että tiedonannossa esitetään suuri joukko asiaa koskevia ehdotuksia.

2. Neuvosto on tyytyväinen siihen, että tiedonanto on laadittu solidaarisuuden ja kumppanuuden hengessä aikana, jolloin EU:lle edelleen keskeisen tärkeällä Maghrebin alueella tapahtuu perinpohjaisia historiallisia muutoksia.

3. Neuvosto suhtautuu myönteisesti tiedonannon pohjana olevaan periaatteeseen, jonka mukaisesti muutoksiin pyrkiminen ja päätökset keinoista integraation toteuttamiseksi parhaalla tavalla ovat Maghrebin alueen maiden yksinomaisella vastuulla.

4. Tiedonantoon sisältyvissä ehdotuksissa määritellään toimintaohjelma, jonka mukaisesti EU tukee Maghrebin alueen viittä maata niiden pyrkiessä tiiviimpään yhteistyöhön ja tiiviimpään alueelliseen integraatioon erityisesti Maghrebin arabiunionin (UMA) sisällä. EU:n Maghrebin alueeseen kohdistuvat politiikat täydentävät ja laajentavat kumppanuudessa mainittujen, demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävien toimenpiteiden ulottuvuutta, ja ne noudattavat eurooppalaisen naapuruuspolitiikan uudenlaista, eriyttämiseen perustuvaa toimintamallia. Neuvosto on myös tyytyväinen siihen, että tiedonannossa korostetaan demokraattisten uudistusten ja osallistavan talouskehityksen sekä Välimeren unionissa ja 5+5-ryhmässä tehtävän alueellisen yhteistyön merkitystä, sekä muistutetaan Arabiliiton roolista. Lisäksi neuvosto korostaa, että alueelliset yhteistyöaloitteet tukevat toisiaan.

5. Saharan ja Sahelin alueen viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet, että siihen sekä Eurooppaan ja Maghrebiin kohdistuu vakava terrorismin uhka, joten neuvosto suhtautuu myönteisesti tiedonannossa esitettyihin ehdotuksiin turvallisyhteistyöstä, kuten terrorismintorjunnasta ja rajavalvonnasta, ja pyytää korkeaa edustajaa ja komissiota yhteistyössä Euroopan unionin terrorismin torjunnan koordinaattorin kanssa toimimaan ehdotusten saattamiseksi täytäntöön ja toimien tiivistämiseksi alueen maiden kanssa.

6. Neuvosto odottaa kiinnostuneena keskustelun aloittamista korkean edustajan ja komission ehdotuksista. Neuvosto korostaa, että Maghrebin alueen maiden kanssa tiedonannosta käytävää vuoropuhelua on tärkeää jatkaa ja sen sisällöstä on tiedotettava kansalaisille kyseisissä maissa. Neuvosto on tyytyväinen ehdotukseen, että EU:n ja Maghrebin alueen maiden kanssa käynnistettäisiin korkean tason vuoropuhelu, ja toivoo, että lähiaikoina voitaisiin järjestää ensimmäinen kokous, jossa keskusteltaisiin yhteisistä intresseistä. Neuvosto toivoo voivansa arvioida tiedonannon täytäntöönpanoa joulukuussa 2013."

Irak – rajoittavat toimenpiteet

Neuvosto muutti tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annettua asetusta (EY) N:o 1210/2003. Tällä mahdollistetaan jäädytettyjen varojen siirtäminen Irakin hallituksen perustamille Irakin kehitysrahaston seuraajajärjestelyille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1483 (2003) ja 1956 (2010) esitetyin edellytyksin.

Tiettyjen palestiinalaisten tilapäinen vastaanottaminen

Neuvosto pidensi yhteisen kannan 2002/400/YUTP mukaisesti myönnettyjen kansallisten lupien, jotka sallivat tiettyjen palestiinalaisten saapua Euroopan unioniin ja oleskella siellä, voimassaoloaikoja edelleen 12 kuukaudella.

Afganistan – rajoittavat toimenpiteet

Neuvosto muutti rajoittavia toimenpiteitä Afganistanin tilanteen johdosta ottaakseen huomioon Yhdistyneiden kansakuntien päätökset. Se päivitti yhtä kirjausta ja poisti kolme muuta kirjausta niiden henkilöiden luettelosta, joihin sovelletaan pakotteita. Rajoittavina toimenpiteinä käytetään matkustuskieltoa ja varojen jäädyttämistä.

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia

Neuvosto hyväksyi puolivuosittaisen tilanneselvityksen joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanosta. Selvitys kattaa vuoden 2012 loppupuoliskon.

Tunisia – rajoittavat toimenpiteet

Neuvosto pidensi 12 kuukaudella eli 31. tammikuuta 2014 asti niihin henkilöihin kohdistettavia pakotteita, jotka ovat vastuussa Tunisian valtion varojen väärinkäytöstä. Pakotteiden kohteena on myös Tunisian entinen presidentti Zine El Abidine Ben Ali.

KEHITYSYHTEISTYÖ

EU:n tuki pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa

Neuvosto antoi päätelmät EU:n tuesta pysyvälle muutokselle siirtymäyhteiskunnissa (ks. 17708/12).

Aloite liittyy maihin, jotka muokkaavat yhteiskuntiaan osallistaviksi demokratioiksi EU:n lähialueilla ja muualla. EU:n tuki siirtymävaiheessa pyrkii edistämään demokraattista hallintoa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta, taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia sekä rauhaa ja vakautta. Sosiaalisen epätasa-arvon vähentämistä painotetaan voimakkaasti keskittyen naisten ja lasten oikeuksiin. Näihin tavoitteisiin päästäkseen EU hyödyntää monenlaisia olemassa olevia EU-politiikkoja, joiden vaikutusala ulottuu yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kehitysyhteistyöhön.

YHTEINEN TURVALLISUUS- JA PUOLUSTUSPOLITIIKKA

EU:n harjoitusohjelma 2013–2015

Neuvosto hyväksyi EU:n kriisinhallintaharjoitusohjelman vuosiksi 2013–2015. Ohjelma koostuu erityyppisistä kriisinhallintaharjoituksista.

Tuki Libyan rajaturvallisuudelle

Neuvosto hyväksyi kriisinhallinnan toiminta-ajatuksen Libyassa mahdollisesti toteutettavaa YTPP-rajaturvallisuustehtävää varten. Tarkempia tietoja lehdistötiedotteessa 5823/13.


Side Bar