Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA

EVROPSKÉ UNIE

CS

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

TISKOVÁ ZPRÁVA

3218. zasedání Rady

Zahraniční věci

Brusel 31. ledna 2013

Předsedkyně Catherine Ashtonová

vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Hlavní výsledky zasedání Rady

Rada znovu zopakovala pevnou a trvalou angažovanost EU ve prospěch svrchovanosti, jednoty a územní celistvosti Mali. Uvítala pokrok, jehož dosáhly malijské ozbrojené sily, za podpory Francie a států v daném regionu, proti teroristickým skupinám na severu Mali. Zdůraznila význam pokračujícího zapojení mezinárodního společenství na podporu Mali, a zejména úsilí vynaloženého africkými státy. Rovněž uvítala přijetí plánu pro přechodné období, což představuje zásadní krok k úplnému obnovení ústavního pořádku

Rada také uvítala dokončení transformace v Somálsku jako historickou událost, díky níž se dvacet let trvající konflikt může stát minulostí, a zavázala se, že zachová kolektivní úsilí EU věnované podpoře somálské transformace. Rada uspořádala výměnu názorů se somálským prezidentem Hasanem Šejchem Mahmúdem.

Rada zhodnotila situaci v Sýrii a Egyptě, jakož i reakci EU na arabské jaro s ohledem na rozpravu na zasedání Evropské rady ve dnech 7. a 8. února.

Rada schválila koncept řešení krize pro možnou civilní misi společné bezpečnostní a obranné politiky na podporu správy hranic v Libyi.

OBSAH1

ÚČASTNÍCI

PROJEDNÁVANÉ BODY

Jižní sousedství

Mali

Somálsko / Africký roh

Arktida

Spojené státy americké

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÍ VĚCI

  1. Irák – omezující opatření

  2. Dočasné přijetí určitých Palestinců

  3. Afghánistán – omezující opatření

  4. Opatření EU v zájmu boje proti šíření zbraní hromadného ničení

  5. Tunisko – omezující opatření

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

  1. Podpora EU určená na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace

SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

  1. Program cvičení EU na období let 2013–2015

  2. Podpora správy libyjských hranic

ÚČASTNÍCI

Vysoká představitelka

Catherine ASHTONOVÁ vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Belgie:

Didier REYNDERS místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, zahraničního obchodu a evropských záležitostí

Bulharsko:

Nikolaj MLADENOV ministr zahraničních věcí

Česká republika:

Karel SCHWARZENBERG první místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Dánsko:

Villy SØVNDAL ministr zahraničních věcí

Německo:

Guido WESTERWELLE spolkový ministr zahraničních věcí

Estonsko:

Urmas PAET ministr zahraničních věcí

Irsko:

Lucinda CREIGHTONOVÁ státní ministryně pro evropské záležitosti

Eamon GILMORE místopředseda vlády (Tánaiste) a ministr zahraničních věcí a obchodu

Řecko:

Dimitrios KOURKOULAS státní tajemník pro zahraniční věci

Španělsko:

Gonzalo DE BENITO SECADES státní tajemník pro zahraniční věci

Francie:

Laurent FABIUS ministr zahraničních věcí

Itálie:

Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA ministr zahraničních věcí

Kypr:

Erato KOZAKOU-MARKOULLISOVÁ ministryně zahraničních věcí

Lotyšsko:

Edgars RINKĒVIČS ministr zahraničních věcí

Litva:

Linas A. LINKEVIČIUS ministr zahraničních věcí

Lucembursko:

Christian BRAUN stálý zástupce

Maďarsko:

Péter GYÖRKÖS stálý zástupce

Malta:

Francis ZAMMIT DIMECH ministr zahraničních věcí

Nizozemsko:

Frans TIMMERMANS ministr zahraničních věcí

Rakousko:

Michael SPINDELEGGER vicekancléř a spolkový ministr pro evropské a mezinárodní záležitosti

Polsko:

Radosław SIKORSKI ministr zahraničních věcí

Portugalsko:

Paulo PORTAS ministr zahraničních věcí

Rumunsko:

Titus CORLǍTEAN ministr zahraničních věcí

Slovinsko:

Karl Viktor ERJAVEC místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí

Slovensko:

Miroslav LAJČÁK místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí

Finsko:

Erkki TUOMIOJA ministr zahraničních věcí

Švédsko:

Carl BILDT ministr zahraničních věcí

Spojené království:

William HAGUE první ministr, ministr zahraničních věcí a věcí Commonwealthu

Komise

Maria DAMANAKI členka

Kristalina GEORGIEVOVÁ členka

Štefan FÜLE člen

Vláda přistupujícího státu byla zastoupena takto:

Chorvatsko:

Vesna PUSIĆOVÁ první místopředsedkyně vlády a ministryně zahraničních věcí a evropských záležitostí

PROJEDNÁVANÉ BODY

Jižní sousedství

S ohledem na rozpravu na zasedání Evropské rady ve dnech 7. a 8. února Rada přezkoumala aktuální stav arabského jara a zhodnotila reakci EU.

Rada rovněž projednala nedávné události v Egyptě a nejnovější vývoj v Sýrii.

Mali

Rada projednala situaci v Mali a přijala tyto závěry:

„1. Evropská unie připomíná závěry přijaté dne 17. ledna 2013 a znovu potvrzuje svou pevnou a trvalou angažovanost ve prospěch svrchovanosti, jednoty a územní celistvosti Mali. V této souvislosti a v souladu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, zejména rezolucemi 2071 a 2085, Evropská unie podporuje úsilí dotčeného regionu a mezinárodního společenství. Vítá postup malijských ozbrojených sil, které s podporou Francie a regionu bojují proti teroristickým skupinám na severu země, a znovu potvrzuje svou plnou podporu této akci. EU rovněž vítá skutečnost, že malijské národní shromáždění přijalo plán pro přechodné období.

2. EU zdůrazňuje význam pokračujícího zapojení mezinárodního společenství na podporu Mali, a zejména mobilizace afrických států. V tomto kontextu vítá výsledek dárcovské konference, kterou Africká unie uspořádala dne 29. ledna 2013, a vybízí k urychlenému provedení jejích závěrů. EU vybízí Africkou unii a Hospodářské společenství států západní Afriky, aby urychlily nasazení mezinárodní mise na podporu Mali vedené africkými zeměmi (MISMA), jíž je připravena poskytnout finanční a logistickou podporu. Vzhledem k tomu, že podpora mise MISMA představuje jednu z priorit EU v Africe, Rada opakuje, že je připravena tuto misi významně podpořit prostřednictvím afrického mírového projektu. V této souvislosti žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnosti (ESVČ), aby na základě žádosti neprodleně provedly závazky, které EU přijala na mezinárodní dárcovské konferenci v Addis Abebě, zejména pokud jde o příspěvek ve výši 50 milionů eur oznámený Komisí. EU vyzývá další dárce, aby se podíleli na udržitelném a předvídatelném financování operace.

3. Přijetí plánu pro přechodné období představuje zásadní pokrok z hlediska úplného obnovení ústavního pořádku, včetně civilní kontroly ozbrojených sil, a státní moci na celém území Mali a EU vyzývá k jeho urychlenému provedení. Tento pokrok umožňuje postupně obnovit evropskou rozvojovou pomoc s cílem urychleně reagovat na prioritní potřeby země. Rada kromě toho vyzývá vysokou představitelku a Evropskou komisi k předložení návrhů konkrétních opatření na podporu provádění uvedeného plánu, včetně podpory volebního procesu. EU připomíná, že je důležité obnovit národní dialog otevřený obyvatelstvu severní části země i všem skupinám, které odmítají terorismus a uznávají územní celistvost země. Zásadní je i rychlé obnovení státní moci, právního státu a veřejných služeb na osvobozených územích v centrální a severní části Mali. Za tímto účelem a v souladu s celkovým evropským přístupem Rada vítá společné úsilí Evropské služby pro vnější činnost a Komise při přípravách konkrétních opatření v oblasti pomoci za využití všech nástrojů, které jsou k dispozici.

4. Rada vítá urychlení příprav mise EUTM Mali, jejímž úkolem bude poskytování výcviku a poradenství ozbrojeným silám Mali a jež přispěje k posílení civilní správy a dodržování lidských práv. Připomíná, že cílem, na němž se Rada dohodla dne 17. ledna 2013, je přijmout rozhodnutí o zahájení této mise nejpozději v polovině února, aby bylo možné začít s poskytováním poradenství.

5. EU je hluboce znepokojena zprávami o údajném porušování lidských práv a vyzývá malijské orgány, aby v této věci neprodleně zahájily vyšetřování. Unie je připravena poskytnout v boji proti porušování práv odpovídající podporu. Zdůrazňuje význam dodržování mezinárodního práva a malijským orgánům zejména připomíná jejich primární odpovědnost za ochranu civilního obyvatelstva. Všichni, kdo se porušování lidských práv dopustili, se musí ze svých činů zodpovídat. EU vítá rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu zahájit vyšetřování těchto případů porušování práv a vybízí malijské orgány ke spolupráci. Vyzývá rovněž k urychlené mobilizaci pozorovatelů a k posílení spolupráce mezinárodních organizací, zejména pokud jde o dohled nad dodržováním lidských práv na celém území země.

6. EU vítá záměr vysoké představitelky uspořádat dne 5. února v Bruselu další zasedání skupiny pro podporu a monitorování situace v Mali, jíž spolupředsedají Africká unie, Hospodářské společenství států západní Afriky a OSN. Toto zasedání bude vhodnou příležitostí k posílení koordinace činností prováděných v rámci zapojení mezinárodního společenství na podporu Mali, k posílení podpory při provádění plánu pro přechodné období, jakož i činností navazujících na dárcovskou konferenci Africké unie.“

Somálsko / Africký roh

Rada projednala situaci v Somálsku a v Africkém rohu. Během pracovního oběda uspořádala výměnu názorů se somálským prezidentem Hasanem Šejchem Mahmúdem. Rada přijala tyto závěry:

„1. EU vítá dokončení transformace v Somálsku jako historickou událost, díky níž se dvacet let trvající konflikt může stát minulostí. Přijetím prozatímní ústavy, zvolením členů federálního parlamentu a volbou nového prezidenta se pro Somálsko otevírá nová cesta k trvalému míru a prosperitě. Návštěva prezidenta Hasana Šejcha Mahmúda v EU je dokladem toho, že EU uznává nové somálské politické uspořádání a že se partnerství mezi EU a Somálskem posiluje.

2. EU vyzdvihuje význam somálské odpovědnosti a zdůrazňuje, že je především na somálských orgánech, aby opětovně vybudovaly zemi zbavenou hrozeb násilností a organizované trestné činnosti, ekonomicky životaschopnou a angažující se v dialogu se sousedními zeměmi i s mezinárodním společenstvím. Vzhledem ke změně celkové podoby vztahů EU a Somálska a v souladu se svým komplexním přístupem je EU odhodlána podporovat vizi a priority nové somálské vlády. Zavazuje se, že zachová své kolektivní úsilí věnované podpoře somálské transformace a užšímu dialogu se somálským lidem i somálskými institucemi. V této souvislosti EU vybízí k přistoupení Somálska k dohodě z Cotonou.

3. Rada vítá prohlášení vysoké představitelky / místopředsedkyně Komise a somálského prezidenta, podle něhož Somálsko a EU uspořádají v Bruselu konferenci zaměřenou na střednědobé a dlouhodobé priority a potřeby Somálska a jeho lidu. Cílem konference bude potvrzení paktu mezi Somálskem a mezinárodním společenstvím, podle nějž bude v Somálsku probíhat obnova a který je založen na zásadách busanské Nové dohody o angažovanosti v nestabilních zemích. Konference bude zaměřena na vybudování nového politického řádu v Somálsku prostřednictvím podpory jeho socioekonomického rozvoje a nastolení právního státu a bezpečnosti. EU rovněž vítá iniciativu Spojeného království, jejímž cílem je uspořádat konferenci zaměřenou na bezprostřední priority v oblasti posilování bezpečnosti, spravedlnosti a řízení veřejných financí, jakož i v oblasti podpory politického pokroku Somálska. EU vítá, že se somálská federální vláda uspořádání obou konferencí účastní.

4. EU podporuje bezprostřední prioritu somálského prezidenta, jíž je rozšíření bezpečnosti v rámci země. Na základě revidovaného národního plánu stabilizace a bezpečnosti, jakož i na základě souvisejících strategií reformy bezpečnostního sektoru bude EU v celé zemi nadále napomáhat rozvoji somálských bezpečnostních kapacit podléhajících politické moci a somálských kapacit v oblasti právního státu, a to při zajištění ochrany obyvatelstva a dodržování lidských práv. EU vyzdvihuje význam, jejž pro podporu rozvoje somálského bezpečnostního odvětví mají mezinárodní koordinace a komplementarita.

Od roku 2010 absolvovalo téměř 3000 somálských vojáků výcvik v rámci výcvikové mise EU EUTM Somalia, přičemž tito vojáci nyní tvoří jádro somálských národních ozbrojených sil. Vzhledem k úspěšnosti řečené mise a v reakci na měnící se potřeby somálských orgánů Rada dne 22. ledna 2013 rozhodla o prodloužení mandátu EUTM Somalia do dne 31. března 2015 a o jmenování brigádního generála Geralda AHERNEA velitelem mise. V rámci mise bude poskytován výcvik i poradenství s cílem napomoci budování účinných, řádně integrovaných, soběstačných a odpovědných somálských národních ozbrojených sil, a to za pokračující těsné spolupráce s misí Africké unie v Somálsku AMISOM, s Ugandou, USA a dalšími partnery. Pokud to bezpečnostní situace dovolí, EUTM bude postupně přesouvat své činnosti z Ugandy na území Somálska.

EU rovněž podporuje oblast právního státu. V úzké spolupráci s OSN podporuje soudní kapacity, jakož i výcvik somálských policejních sil a poskytování souvisejících stipendií. Kromě toho bude Somálsku i ostatním státům v daném regionu napomáhat mise EU EUCAP NESTOR, pokud jde o rozvoj soběstačných kapacit pro posílení námořní bezpečnosti a správy věcí veřejných, a to včetně kapacit soudních.

5. EU oceňuje úsilí AMISOM a vítá završení strategického přezkumu AU. Lze předpokládat, že AMISOM bude v oblasti budování bezpečnosti v Somálsku i nadále plnit klíčovou úlohu, a to za současného rozvoje kapacit somálských bezpečnostních sil. Protože podpora AMISOM zůstává pro EU v Africe jednou z hlavních priorit, EU opětovně potvrzuje, že je připravena AMISOM i nadále poskytovat významnou podporu prostřednictvím afrického mírového projektu EU také vyzývá další dárce, aby pro AMISOM zajistili předvídatelné a udržitelné financování.

6. EU vítá, že Organizace spojených národů završila strategický přezkum své přítomnosti v Somálsku, a s potěšením očekává, že OSN bude v Somálsku plnit posílenou úlohu, mimo jiné v oblasti účinné koordinace mezinárodního úsilí na podporu míru a budování státu.

7. EU zdůrazňuje, že je důležité, aby v zemi došlo ke smíru a k budování odpovědných a transparentních orgánů na místní, regionální a celostátní úrovni, s využitím přístupu zahrnujícího všechny klany a sociální skupiny. EU podpoří vládu v úsilí o prosazování demokracie, právního státu a o důslednější dodržování lidských práv. EU zdůrazňuje, že je důležité přijmout v referendu odrážejícím vůli všech Somálců konečné znění ústavy, podporovat dialog a mírovou spolupráci mezi centrální oblastí a regiony a provést předvolební přípravy. Rovněž podpoří místní rozvoj podporující začlenění a úsilí o smíření. EU zdůrazňuje kritickou úlohu, kterou v procesu transformace plní občanská společnost a sdělovací prostředky.

8. EU se rovněž ujme podpory sociálního a hospodářského oživení, které je nutné pro zlepšení životních podmínek a zdrojů obživy Somálců. Podpoří poskytování základních služeb, posílí řízení veřejných financí a podpoří opětovné zapojení země do mezinárodních finančních institucí. EU pomůže zvyšovat odolnost, mimo jiné i propojením pomoci, obnovy a rozvoje při poskytování pomoci EU Somálsku.

9. EU bude nadále poskytovat humanitární pomoc, aby byly uspokojeny nejnaléhavější potřeby somálského lidu, při plném dodržování humanitárních zásad neutrality, lidskosti, nestrannosti a nezávislosti. Vyzývá všechny strany v Somálsku, aby pro humanitární pomoc zajistily bezpečný a neomezený přístup a aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva.

10. EU poukazuje na to, že zlepšení podmínek na pevnině rovněž přispěje k řešení prvotních příčin pirátství při somálském pobřeží. Oceňuje úspěch námořní operace EU EUNAVFOR ATALANTA v boji proti pirátství. EU hodlá prostřednictvím operace ATALANTA konsolidovat omezení pirátství v západní části Indického oceánu a současně omezit schopnosti skupin pirátů operovat z pevniny tím, že bude budovat somálské kapacity pro vymáhání práva, mimo jiné prostřednictvím EUCAP NESTOR, a narušovat pirátské sítě včetně jejich finančního a logistického zázemí. V tomto ohledu bude EU postupovat společně se somálskými orgány a zohledňovat jejich měnící se potřeby i místní politickou a bezpečnostní situaci, přičemž bude využívat svých misí a operací společné bezpečnostní a obranné politiky i dalších nástrojů EU tak, aby působily soudržně a vzájemně se posilovaly.

11. EU je nadále znepokojena přetrvávající hrozbou, kterou terorismus představuje pro samotné Somálsko, širší region i celosvětově. EU se zavázala, že ve spolupráci s regionálními orgány, vládami jednotlivých států v oblasti Afrického rohu, vládou Jemenu a s klíčovými partnery, jako je OSN a AU, pomůže vybudovat regionální kapacity způsobilé čelit hrozbě terorismu, podporovat regionální spolupráci v oblasti vymáhání práva a potírat násilný extremismus, mimo jiné i prostřednictvím práce globálního fóra pro boj proti terorismu. Rada tudíž bere na vědomí, že členské státy v rámci své působnosti dnes potvrdily akční plán EU pro boj proti terorismu pro oblast Afrického rohu a Jemen.

12. EU uznává, že předpokladem míru, bezpečnosti a prosperity v Somálsku je stabilita v širším sousedství. Zdůrazňuje, že je nutné, aby země v uvedeném regionu zintenzívnily úsilí o budování dobrých sousedských vztahů, rozvíjely regionální kapacity a budovaly regionální spolupráci a integraci, zejména v hospodářské oblasti, a aby položily základ regionálního, politického, hospodářského a bezpečnostního rámce. Jako první krok EU naléhavě vyzývá Somálsko a jeho sousedy, aby pod záštitou Mezivládního úřadu pro rozvoj (IGAD) a za podpory jeho partnerů dosáhly dohody o dobrých sousedských vztazích. Dále vybízí Somálsko, aby se do úřadu IGAD aktivně zapojilo, a všechny země uvedené oblasti nabádá, aby projevily dobrou vůli řešit v jeho rámci dvoustranné spory. Jak je uvedeno ve strategickém rámci EU pro oblast Afrického rohu, EU je připravena dosažení těchto cílů usnadnit, mimo jiné i prostřednictvím úsilí zvláštního zástupce EU pro oblast Afrického rohu, a úzce spolupracovat s AU a s IGAD.

EU zdůrazňuje, že pro bezpečnost a prosperitu Somálska i širšího regionu je zvláště důležitý pokojný a důvěryhodný průběh voleb, které se budou konat v březnu roku 2013 v Keni.“

Arktida

V Radě se uskutečnila výměna názorů o navrhovaných krocích směřujících k politice EU týkající se arktické oblasti, jak bylo uvedeno v příslušném společném sdělení Komise a vysoké představitelky.

Spojené státy americké

Rada uspořádala výměnu názorů na priority v oblasti zahraniční politiky, které patrně budou hrát důležitou úlohu v pracovním programu prezidenta Baraka Obamy během jeho druhého funkčního období.

OSTATNÍ SCHVÁLENÉ BODY

ZAHRANIČNÍ VĚCI

Užší spolupráce a regionální integrace v Maghrebu

Rada přijala tyto závěry:

„1. Zdůrazňujíc strategický význam evropského sousedství a připomínajíc závěry Rady o evropské politice sousedství (EPS) ze dne 20. června 2011 Rada vítá společné sdělení nazvané „Podpora užší spolupráce a regionální integrace v Maghrebu: Alžírsko, Libye, Mauritánie, Maroko a Tunisko“ a vyjadřuje vysoké představitelce a Komisi uznání v souvislosti s širokou škálou návrhů, které sdělení obsahuje.

2. Rada vítá skutečnost, že toto sdělení bylo vypracováno v duchu solidarity a partnerství v době, kdy v oblasti Maghrebu, která je i nadále jednou z klíčových priorit EU, dochází k historickým a zásadním změnám.

3. Rada vítá zásadu obsaženou ve sdělení, podle které úsilí dosáhnout změn a rozhodnutí ohledně způsobů, jak nejlépe dosáhnout integrace, jsou výhradně v rukou zemí Maghrebu.

4. Návrhy uvedené ve sdělení stanoví program podpory Evropské unie pěti zemím Maghrebu v jejich úsilí o užší spolupráci a větší regionální integraci, a to zejména v rámci Svazu arabského Maghrebu. Politiky EU týkající se oblasti Maghrebu doplňují a rozvíjejí rozsah opatření, která jsou součástí partnerství pro demokracii a sdílenou prosperitu v souvislosti s novým přístupem v rámci evropské politiky sousedství, vycházející ze zásady diferenciace. Rada rovněž vítá, že sdělení klade důraz na demokratické reformy a hospodářský rozvoj podporující začlenění i na stávající rámce spolupráce v této oblasti, zejména Unii pro Středomoří a dialog „5+5“, a připomíná úlohu Ligy arabských států. Rada dále zdůrazňuje, že se iniciativy regionální spolupráce vzájemně posilují.

5. S ohledem na nedávné události v oblasti Sahary/Sahelu, které dokazují závažnost teroristické hrozby namířené proti tomuto regionu, Evropě a Maghrebu, Rada vítá návrhy sdělení ohledně spolupráce v oblasti bezpečnosti, včetně boje proti terorismu a ostrahy hranic, a žádá vysokou představitelku a Komisi, aby ve spolupráci s koordinátorem EU pro boj proti terorismu pracovaly na jejich realizaci s cílem posílit závazek vůči zemím této oblasti.

6. Rada se zájmem očekává rozvinutí diskuze o návrzích vysoké komisařky a Komise. Dále zdůrazňuje význam pokračování dialogu o sdělení se zeměmi Maghrebu i význam informování veřejnosti těchto zemí o jeho obsahu. V této souvislosti vítá návrh uskutečnit dialog na vysoké úrovni mezi EU a zeměmi Maghrebu a věří, že by se co nejdříve mohla uskutečnit první schůzka, na které by se jednalo o otázkách společného zájmu. Rada požaduje, aby se v prosinci roku 2013 posoudilo provádění tohoto sdělení.“

Irák – omezující opatření

Rada změnila nařízení č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem To umožní převést zmrazené peněžní prostředky na nástupnické struktury Fondu rozvoje pro Irák zřízené iráckou vládou za podmínek stanovených v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1483 (2003) a 1956 (2010).

Dočasné přijetí určitých Palestinců

Rada prodloužila o dalších 12 měsíců platnost vnitrostátních povolení ke vstupu a pobytu určitých Palestinců v EU udělených v souladu se společným postojem 2002/400/SZBP.

Afghánistán – omezující opatření

Rada změnila omezující opatření vzhledem k situaci v Afghánistánu, aby zohlednila rozhodnutí Organizace spojených národů. Jednu položku aktualizovala a tři další položky ze seznamu těch, na něž se vztahují sankce, vymazala. Uvedená omezení spočívají v zákazu vstupu a zmrazení aktiv.

Opatření EU v zájmu boje proti šíření zbraní hromadného ničení

Rada schválila pololetní zprávu o pokroku v provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení za druhé pololetí roku 2012.

Tunisko – omezující opatření

Rada prodloužila o dalších 12 měsíců, tzn. do 31. ledna 2014, sankce proti osobám odpovědným za zneužití tuniských státních prostředků, k nimž patří i bývalý tuniský prezident Zine El Abidine Ben Ali.

ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCE

Podpora EU určená na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace

Rada přijala závěry o podpoře EU určené na udržitelné změny ve společnostech v procesu transformace 17708/12.

Tato iniciativa se týká zemí v sousedství EU i jinde, které transformují své společnosti v inkluzivní demokracie. Cílem podpory procesů transformace ze strany EU je prosazování demokratické správy věcí veřejných, lidských práv a právního státu, hospodářské prosperity a dobrých sociálních podmínek, jakož i míru a stability. Velký důraz bude kladen na zmírnění sociální nerovnosti se zvláštním zaměřením na práva žen a dětí. Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, bude EU využívat široké škály stávajících politik EU sahajících od společné zahraniční a bezpečnostní politiky až po rozvojovou spolupráci.

SPOLEČNÁ BEZPEČNOSTNÍ A OBRANNÁ POLITIKA

Program cvičení EU na období let 2013–2015

Rada schválila program cvičení EU na období let 2013–2015. Spočívá v různých typech cvičení v oblasti řešení krizí.

Podpora správy libyjských hranic

Rada schválila koncepci řešení krize pro případnou civilní misi SBOP v Libyi zaměřenou na bezpečnost hranic Podrobnější informace naleznete v tiskové zprávě 5823/13.


Side Bar