Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

5858/13

(OR. en)

PRESSE 39

PR CO 4

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3218-о заседание на Съвета

Външни работи

Брюксел, 31 януари 2013 г.

Председател Катрин Аштън

върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът заяви отново, че ЕС остава категорично ангажиран в подкрепа на суверенитета, единството и териториалната цялост на Мали. Съветът приветства напредването на въоръжените сили на Мали, подпомогнати от Франция и региона, в противодействие на терористичните групи в северната част на Мали. Съветът подчерта, че е важно да продължи международната ангажираност в помощ на Мали, и по-конкретно мобилизирането на африканските държави. Съветът приветства приемането на пътна карта, което бележи съществен напредък по посока на пълното възстановяване на конституционния ред.

Съветът приветства също така края на прехода в Сомалия като историческа възможност страната да остави зад гърба си две десетилетия конфликт и се ангажира да поддържа колективните усилия на ЕС в подкрепа на преобразуванията в Сомалия. Съветът проведе обмен на мнения с президента на Сомалия Хасан Шейх Махмуд.

Съветът направи обобщение на положението в Сирия и Египет и на действията на ЕС във връзка с Арабската пролет с оглед на разискванията на Европейския съвет на 7—8 февруари.

Съветът одобри концепцията за управление на кризи за евентуална гражданска мисия по линия на общата политика за сигурност и отбрана в подкрепа на управлението на границите в Либия.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство

Мали

Сомалия/Африкански рог

Арктика

Съединени американски щати

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

  1. Ирак — ограничителни мерки

  2. Временно приемане на някои палестинци

  3. Афганистан — ограничителни мерки

  4. Действия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

  5. Тунис — ограничителни мерки

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

  1. Подкрепа на ЕС за устойчивите промени в обществата в преход

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

  1. Програма за учения на ЕС за периода 2013—2015 г.

  2. Подкрепа за управлението на границите в Либия

УЧАСТНИЦИ

Върховен представител

Г-жа Катрин АШТЪН Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

Белгия:

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпроси

България:

Г-н Николай МЛАДЕНОВ Министър на външните работи

Чешка република:

Г-н Karel SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работи

Дания:

Г-н Villy SØVNDAL Министър на външните работи

Германия:

Г-н Guido WESTERWELLE Федерален министър на външните работи

Естония:

Г-н Urmas PAET Министър на външните работи

Ирландия:

Г-жа Lucinda CREIGHTON Заместник-министър по европейските въпроси

Г-н Eamon GILMORE Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на външните работи и търговията

Гърция:

Г-н Dimitrios KOURKOULAS Държавен секретар за външните работи

Испания:

Г-н Gonzalo DE BENITO SECADES Държавен секретар за външните работи

Франция:

Г-н Laurent FABIUS Министър на външните работи

Италия:

Г-н Giuliomaria TERZI DI SANT'AGATA Министър на външните работи

Кипър:

Г-жа Erato KOZAKOU-MARCOULLIS Министър на външните работи

Латвия:

Г-н Edgars RINKĒVIČS Министър на външните работи

Литва:

Г-н Linas A. LINKEVIČIUS Министър на външните работи

Люксембург:

Г-н Christian BRAUN Постоянен представител

Унгария:

Г-н Péter GYÖRKÖS Постоянен представител

Малта:

Г-н Francis ZAMMIT DIMECH Министър на външните работи

Нидерландия:

Г-н Frans TIMMERMANS Министър на външните работи

Австрия:

Г-н Michael SPINDELEGGER Вицеканцлер и федерален министър на европейските и международните въпроси

Полша:

Г-н Radosław SIKORSKI Министър на външните работи

Португалия:

Г-н Paulo PORTAS Министър на външните работи

Румъния:

Г-н Titus CORLĂŢEAN Министър на външните работи

Словения:

Г-н Karl Viktor ERJAVEC Заместник министър-председател, министър на външните работи

Словакия:

Г-н Miroslav LAJČÁK Заместник министър-председател, министър на външните работи

Финландия:

Г-н Erkki TUOMIOJA Министър на външните работи

Швеция:

Г-н Carl BILDT Министър на външните работи

Обединено кралство:

Г-н William HAGUE Първи министър, министър на външните работи и по въпросите на Британската общност

Комисия:

Г-жа Maria DAMANAKI Член

Г-жа Кристалина ГЕОРГИЕВА Член

Г-н Štefan FÜLE Член

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Vesna PUSIĆ Първи заместник министър-председател и министър на външните работи и европейските въпроси

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Южно съседство

С оглед на разискванията на Европейския съвет на 7—8 февруари Съветът разгледа актуалното състояние във връзка с Арабската пролет и проследи действията на ЕС.

Съветът обсъди и неотдавнашните събития в Египет и последните събития в Сирия.

Мали

Съветът обсъди положението в Мали и прие следните заключения:

„1. Като припомня заключенията си от 17 януари 2013 г., Европейският съюз заявява отново, че остава категорично ангажиран в подкрепа на суверенитета, единството и териториалната цялост на Мали. При тези обстоятелства и съгласно приложимите резолюции на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, по-специално Резолюции 2071 и 2085, ЕС изразява подкрепа за усилията на региона и на международната общност. Той приветства напредването на въоръжените сили на Мали, подпомогнати от Франция и региона, в противодействие на терористичните групи в северната част на Мали и заявява отново пълната си подкрепа за тази операция. ЕС приветства и приемането на пътната карта за прехода от Народното събрание на Мали.

2. ЕС подчертава, че е важно да продължи международната ангажираност в помощ на Мали, и по-конкретно мобилизирането на африканските държави. Във връзка с това той приветства резултата от работата на Конференцията на донорите, организирана от Африканския съюз на 29 януари 2013 г., и поощрява бързото прилагане на заключенията ѝ. ЕС насърчава Африканския съюз и Икономическата общност на западноафриканските държави да ускорят разполагането на Международната мисия за подкрепа на Мали, ръководена от африканските държави (MISMA), на която ЕС е готов да окаже финансова и логистична подкрепа. Като се има предвид, че подпомагането на MISMA е един от приоритетите на ЕС в Африка, Съветът изтъква отново готовността си да предостави на MISMA значителна подкрепа чрез Механизма за подкрепа на мира в Африка. Във връзка с това той отправя искане към Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да изпълнят незабавно, при поискване, ангажиментите, поети от ЕС на Международната конференция на донорите в Адис Абеба, по-специално обявения от Комисията принос в размер на 50 милиона евро. ЕС призовава и други донори да участват в устойчивото и предвидимо финансиране на операцията.

3. Приемането на пътната карта бележи съществен напредък по посока на пълното възстановяване на конституционния ред, включително поемането на граждански контрол над въоръжените сили, както и на върховенството на държавата върху цялата територия на Мали, и ЕС призовава за спешното ѝ изпълнение. Този напредък способства за постепенното възобновяване на европейската помощ за развитие, която да послужи за бързото посрещане на приоритетните нужди на Мали. Освен това Съветът приканва върховния представител и Европейската комисия да предложат конкретни мерки в подкрепа на изпълнението на пътната карта, между които подпомагане на изборния процес. ЕС припомня колко е важно да се възобнови приобщаващият национален диалог с участието на населението от северната част на страната и на всички групи, които отхвърлят тероризма и признават целостта на Мали. От не по-малко решаващо значение е бързото възстановяване на върховенството на държавата, на правовата държава и на обществените услуги в освободените зони в централната и северната част на Мали. За тази цел и в съответствие с всеобхватния европейски подход Съветът приветства съвместните усилия на ЕСВД и Комисията за изготвянето на конкретни мерки за подкрепа чрез използване на всички налични инструменти.

4. Съветът приветства ускоряването на подготовката на мисията EUTM Мали за обучение и консултации на въоръжените сили на Мали, която ще допринесе за укрепването на гражданската власт и за зачитането на правата на човека. Той припомня целта, одобрена от Съвета на 17 януари 2013 г., решението за стартирането на тази мисия да бъде прието не по-късно от средата на февруари с оглед на предприемането на първите консултации.

5. ЕС е обезпокоен от твърденията за погазване на правата на човека и отправя искане към властите на Мали да започнат незабавни разследвания по този въпрос. ЕС запазва готовността си да предостави подходяща помощ в борбата срещу тези нарушения. Той подчертава важността на зачитането на международното право и припомня в частност на властите на Мали тяхната основна отговорност за защита на гражданското население. Всички извършители на нарушения на правата на човека трябва да бъдат подведени под отговорност за своите действия. ЕС приветства решението на Международния наказателен съд да започне разследване на нарушенията и призовава властите на Мали да окажат сътрудничество. Той призовава също за бързо мобилизиране на наблюдатели и за засилване на сътрудничеството на международните организации, за да се гарантира зачитането на правата на човека на цялата територия на Мали.

6. ЕС приветства намерението на върховния представител да бъде домакин на насрочената за 5 февруари в Брюксел следваща среща на Групата за подкрепа и наблюдение на положението в Мали, която ще се проведе под съвместното председателство на Африканския съюз, Икономическата общност на западноафриканските държави и Организацията на обединените нации. Тази среща ще предостави подходяща възможност за активизиране на съгласуването на международния ангажимент в полза на Мали, подкрепата за изпълнението на пътната карта и последващите действия във връзка с Конференция на донорите от Африканския съюз.“

Сомалия/Африкански рог

Съветът обсъди положението в Сомалия и Африканския рог. Съветът обмени мнения по време на работния обяд с президента на Сомалия Хасан Шейх Махмуд. Съветът прие следните заключения:

„1. ЕС приветства края на прехода в Сомалия като историческа възможност страната да остави зад гърба си две десетилетия конфликт. Приемането на временна Конституция, изборът на Федерален парламент и избирането на нов президент дават нови перспективи за траен мир и благоденствие в Сомалия. Посещението на президента, г-н Хасан Шейх Махмуд, в ЕС е знак за признаването на новата политическа обстановка в Сомалия, както и за засиленото партньорство между ЕС и Сомалия.

2. ЕС изтъква значението на ангажираността на Сомалия и подчертава, че сомалийските власти носят основната отговорност за възстановяването на една страна, без заплаха от насилие и организирана престъпност, която да е икономически жизнеспособна и да поддържа отношения със съседните държави и с международната общност. В отговор на промяната на парадигмата в отношенията ЕС—Сомалия и в съответствие с цялостния си подход ЕС се ангажира да подкрепя визията и приоритетите на новото правителство. ЕС се ангажира да поддържа колективните си усилия в подкрепа на преобразуванията в Сомалия и да установи по-преки връзки с народа и институциите на страната. В този контекст ЕС насърчава присъединяването на Сомалия към Споразумението от Котону.

3. Съветът приветства съобщението, направено от върховния представител/заместник-председател и от президента на Сомалия, че Сомалия и ЕС ще бъдат домакин на конференция в Брюксел, посветена на средносрочните и дългосрочните приоритети и нужди на Сомалия и нейните граждани. Конференцията ще има за цел одобряване на пакт между Сомалия и международната общност, който ще насочва възстановяването на страната и ще се основава на принципите на Новия договор от Пусан за нестабилните държави. На конференцията акцентът ще бъде поставен върху създаването на нов политически ред в Сомалия, насърчаването на социално-икономическото развитие на страната и установяването на правова държава и обстановка на сигурност. ЕС приветства и инициативата на Обединеното кралство да бъде домакин на конференция, която ще се съсредоточи върху неотложните приоритети, свързани с укрепването на сигурността, правосъдието, управлението на публичните финанси и подкрепата за политическия напредък на Сомалия. ЕС приветства ангажимента на федералното правителство на Сомалия да стане съорганизатор на двете конференции.

4. ЕС подкрепя неотложния приоритет на президента на Сомалия за укрепване на сигурността в страната. Въз основа на преработения Национален план за стабилизиране и сигурност и свързаните с него стратегии за реформа на сектора за сигурност, ЕС ще продължи да съдейства за развитието на капацитет на Сомалия в областта на сигурността, който се отчита пред политическата власт, както и на капацитет на правова държава на цялата територия на страната, с цел да се предостави защита на населението и зачитане на правата на човека. ЕС подчертава значението на международната координация и взаимното допълване в подкрепа на развитието на сектора за сигурност в Сомалия.

От 2010 г. насам по линия на мисията на ЕС за обучение (EUTM Сомалия) успешно са обучени почти 3 000 сомалийски войници, които понастоящем представляват основното ядро на Националните въоръжени сили на Сомалия. Като използва успеха на тази мисия и с цел да отговори на променящите се нужди на сомалийските власти, на 22 януари 2013 г. Съветът взе решение да удължи мандата на EUTM Сомалия до 31 март 2015 г. и да назначи бригаден генерал Aherne за командващ мисията. Мисията ще предоставя обучение, както и консултации с цел да подпомогне изграждането на ефективни, добре интегрирани, самостоятелни и отговорни национални въоръжени сили на Сомалия, в постоянно и тясно сътрудничество с мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM), Уганда, САЩ и други партньори. Когато положението в областта на сигурността позволява, EUTM постепенно ще прехвърля дейностите си от Уганда в Сомалия.

Освен това ЕС подкрепя изграждането на правова държава. ЕС подкрепи капацитета в областта на правосъдието, както и обучението и отпускането на стипендии на полицейските сили на Сомалия, в тясно сътрудничество с ООН. Също така неговата мисия EUCAP NESTOR ще подпомага Сомалия и държавите от региона да изградят самостоятелен капацитет с цел укрепване на морската сигурност и управление, включително капацитет в областта на правосъдието.

5. ЕС оценява високо усилията на AMISOM и приветства завършването на стратегическия преглед на АС. Може да се очаква AMISOM да продължи да играе жизненоважна роля за установяване на сигурност в Сомалия, наред с развитието на капацитета на сомалийските сили за сигурност. Тъй като смята, че подкрепата на AMISOM продължава да бъде един от приоритетите на ЕС в Африка, ЕС отново изтъква готовността си да продължи да предоставя значителна подкрепа за AMISOM посредством Механизма за подкрепа на мира в Африка. Освен това ЕС призовава другите донори да осигурят предвидимо и устойчиво финансиране за AMISOM.

6. ЕС приветства завършването на стратегическия преглед от страна на Организацията на обединените нации на присъствието ѝ в Сомалия и очаква ООН да засили ролята си в страната, в т.ч. по отношение на ефективната координация на международния ангажимент в подкрепа на изграждането на мира и държавните институции.

7. ЕС подчертава, че е важно да се постигне помирение на нацията и да се изградят подлежащи на отчетност прозрачни институции на местно, регионално и национално равнище чрез прилагане на приобщаващ подход, насочен към всички кланове и социални групи. ЕС ще подкрепя усилията на правителството за насърчаване на демокрацията и правовата държава и за подобряване на зачитането на правата на човека. ЕС изтъква, че е важно окончателният текст на Конституцията да бъде приет чрез референдум, който да отразява волята на всички сомалийски граждани, както и че е важно да се насърчават диалогът и мирното взаимодействие между центъра и регионите и да се извърши подготовка за провеждането на избори. Освен това ЕС ще подкрепи усилията за приобщаващо местно развитие и помирение. ЕС подчертава решаващата роля на гражданското общество и медиите в процеса на преобразувания.

8. ЕС се ангажира също така да съдейства за социално-икономическото възстановяване, необходимо за подобряване на благосъстоянието и поминъка на жителите на Сомалия. ЕС ще подкрепя предоставянето на основни услуги, ще подобри управлението на публичните финанси и ще съдейства за възобновяване на отношенията на страната с международните финансови институции. ЕС ще спомогне за изграждане на устойчивост, включително посредством обвързване между помощ, възстановяване и развитие, когато предоставя помощ на Сомалия.

9. ЕС ще продължи да предоставя хуманитарна помощ за посрещане на най-неотложните нужди на народа на Сомалия при пълно зачитане на хуманитарните принципи на неутралитет, хуманност, безпристрастност и независимост. Съюзът призовава всички страни в Сомалия да осигурят безопасен и безпрепятствен достъп до хуманитарната помощ и да изпълняват задълженията си съгласно международното хуманитарно право.

10. ЕС отбелязва, че подобряването на условията на сушата също ще допринесе за справяне с първопричините за пиратството край бреговете на Сомалия. ЕС приветства успеха на морската операция на ЕС EUNAVFOR ATALANTA в борбата с пиратството. ЕС има за цел да затвърди ограничаването на пиратството в западната част на Индийския океан чрез операцията ATALANTA и същевременно да намали способността на пиратските групи да действат от сушата чрез изграждането на капацитет в областта на правоприлагането в Сомалия, включително по линия на EUCAP NESTOR, и чрез разбиване на пиратските мрежи, включително тези, които ги финансират и им оказват логистична подкрепа. ЕС ще предприема тези действия заедно със сомалийските власти, като отчита техните променящи се нужди, както и политическата обстановка и положението в областта на сигурността на място, и като използва мисиите и операциите си по линия на общата политика за сигурност и отбрана и други инструменти на Съюза съгласувано и по взаимно допълващ се начин.

11. ЕС остава загрижен във връзка с продължаващата заплаха, която носи тероризмът за самата Сомалия, за региона в по-широк план и за света като цяло. ЕС е поел ангажимент да съдейства за изграждане на регионален капацитет за преодоляване на заплахата от тероризъм, да подкрепя регионалното сътрудничество в областта на правоприлагането и да се бори с крайния екстремизъм, в т.ч. чрез дейността на Глобалния форум за борба с тероризма, като работи с регионални органи, с националните правителства на държавите от Африканския рог и на Йемен и с ключови партньори като ООН и АС. Във връзка с това Съветът отбелязва, че днес държавите членки одобриха план за действие на ЕС за борба с тероризма за Африканския рог и Йемен в рамките на своята компетентност.

12. ЕС признава, че предварително условие за мир, сигурност и благоденствие в Сомалия е стабилността в съседните ѝ региони. Съюзът подчертава, че е необходимо държавите от региона да активизират усилията си за изграждане на добросъседски отношения, да развиват регионален капацитет и да установят регионално сътрудничество и интеграция, по-специално в областта на икономиката, както и да поставят основите на регионална рамка в сферата на политиката, икономиката и сигурността. Като първа стъпка в това отношение ЕС настойчиво приканва Сомалия и съседните ѝ държави да постигнат съгласие по споразумение за добросъседски отношения под егидата на Междуправителствения орган за развитие и с подкрепата на партньорите си. Освен това ЕС поощрява активното участие на Сомалия в Междуправителствения орган за развитие и настойчиво приканва всички страни в региона да демонстрират готовността си за разрешаване на двустранните спорове в рамките на този орган. Както е посочено в Стратегическата рамка на ЕС за Африканския рог, ЕС е готов да посредничи и да работи в тясно сътрудничество с АС и с Междуправителствения орган за развитие и неговите държави членки за постигане на тези цели, включително посредством усилията на специалния представител на ЕС за Африканския рог.

ЕС изтъква значението на провеждането на мирни и надеждни избори в Кения през март 2013 г. за сигурността и благоденствието на страната и на региона в по-широк план.“

Арктика

Съветът обмени мнения по предложените стъпки за политика на ЕС за Арктика, очертани в съвместното съобщение на Комисията и върховния представител по въпроса.

Съединени американски щати

Съветът обсъди външнополитическите приоритети, които вероятно ще залегнат в програмата на втория мандат на президента Обама.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ВЪНШНИ РАБОТИ

По-тясно сътрудничество и регионална интеграция в държавите от Магреб

Съветът прие следните заключения:

„1. Като потвърждава отново стратегическото значение на европейското съседство и припомня заключенията на Съвета относно европейската политика за съседство от 20 юни 2011 г., Съветът приветства съвместното съобщение, озаглавено „Подпомагане на по-тясното сътрудничество и на регионалната интеграция в държавите от Магреб: Алжир, Либия, Мавритания, Мароко и Тунис“, и поздравява върховния представител и Комисията за обширната гама от предложения, представени в съобщението.

2. Съветът приветства факта, че съобщението е изготвено в дух на солидарност и партньорство в един момент, когато регионът на Магреб, който продължава да бъде ключов приоритет за ЕС, преживява исторически и дълбоки промени.

3. Съветът приветства залегналия в съобщението принцип, че подемът към промяна и решенията относно условията за най-успешно осъществяване на интеграцията са изцяло в ръцете на самите държави от Магреб.

4. С предложенията от съобщението се определя програма за подкрепа от ЕС за собствените усилия на петте държави от Магреб за по-тясно сътрудничество и за по-голяма регионална интеграция, по-специално в рамките на Съюза на арабския Магреб. Политиките на ЕС за региона на Магреб допълват и развиват обхвата на мерките, съдържащи се в Партньорството за демокрация и споделен просперитет, в контекста на обновения подход към европейската политика за съседство, който почива на принципа на диференциация. Съветът приветства и поставения в съобщението акцент върху демократичните реформи и приобщаващото икономическо развитие и върху съществуващите рамки за сътрудничество в региона, по-специално Съюза за Средиземноморието и „5+5“, и припомня ролята на Лигата на арабските държави. Освен това Съветът подчертава, че инициативите за регионално сътрудничество се укрепват взаимно.

5. Предвид неотдавнашните събития в региона на Сахара/Сахел, които разкриват колко е сериозна терористичната заплаха срещу този регион, Европа и Магреб, Съветът приветства предложенията от съобщението, свързани със сътрудничеството в областта на сигурността, включително борбата с тероризма и наблюдението на границите, и отправя искане към върховния представител и Комисията да работят в сътрудничество с европейския координатор на борбата с тероризма за осъществяване на тези предложения с цел да се засили ангажираността с държавите от региона.

6. Съветът очаква с интерес задълбочаването на обсъжданията по предложенията на върховния представител и на Комисията. Съветът подчертава, че е важно да продължи диалогът по въпросите на комуникацията с държавите от Магреб, както и неговото съдържание да се споделя с обществеността в тези държави. Във връзка с това Съветът приветства предложението за осъществяване на диалог на високо равнище между ЕС и държавите от Магреб и се надява, че скоро ще може да се проведе първото заседание, на което да бъдат обсъдени въпроси от общ интерес. Съветът изразява желанието си прегледът на осъществяването на предложенията от съобщението да се извърши през декември 2013 г.“

Ирак — ограничителни мерки

Съветът измени Регламент 1210/2003 относно определени специфични ограничения върху икономическите и финансовите отношения с Ирак. Това ще направи възможно прехвърлянето на замразени средства към механизма, който замества Фонда за развитие за Ирак и е създаден от иракското правителство съгласно условията на резолюции 1483 (2003) и 1956 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.

Временно приемане на някои палестинци

Съветът удължи с още 12 месеца валидността на националните разрешителни за влизане и престой в ЕС на някои палестинци, предоставени в съответствие с Обща позиция 2002/400/ОВППС.

Афганистан — ограничителни мерки

Съветът измени ограничителните мерки с оглед на положението в Афганистан, за да отрази решенията, взети от ООН. Съветът актуализира едно вписване и заличи три вписвания от списъка на подлежащите на санкции лица. Ограниченията се изразяват в забрана за пътуване и замразяване на активи.

Действия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

Съветът одобри шестмесечния доклад за напредъка по изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение, който обхваща второто полугодие на 2012 г.

Тунис — ограничителни мерки

Съветът удължи с 12 месеца, т.е. до 31 януари 2014 г., срока на санкциите срещу лицата, отговорни за присвояване на държавни средства на Тунис, включително срещу бившия президент на Тунис Zine el-Abidine Ben Ali.

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

Подкрепа на ЕС за устойчивите промени в обществата в преход

Съветът прие заключения относно подкрепата на ЕС за устойчивите промени в обществата в преход, вж. док. 17708/12.

Инициативата се отнася за страните, които преобразяват обществата си в приобщаващи демокрации, в съседство на ЕС или другаде. Подкрепата на ЕС за процесите на преход ще е насочена към насърчаване на демократичното управление, правата на човека и правовия ред, икономическото и социалното благосъстояние, както и мира и стабилността. Особено внимание ще бъде отделено на намаляване на социалното неравенство с приоритет правата на жените и децата. За постигането на тези цели ЕС ще използва широкия спектър на съществуващите политики на ЕС — от общата външна политика и политика на сигурност до сътрудничеството за развитие.

ОБЩА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Програма за учения на ЕС за периода 2013—2015 г.

Съветът одобри програмата за учения на ЕС за периода 2013—2015 г. Тя се състои в различни видове учения за управление на кризи.

Подкрепа за управлението на границите в Либия

Съветът одобри концепцията за управление на кризи за евентуална гражданска мисия по линия на ОПСО за сигурността на границите в Либия. За повече информация вж. съобщение за печата 5823/13.


Side Bar