Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 24. maj 2013

10001/13

PRESSE 212

Izjava visoke predstavnice v imenu Evropske unije o pridružitvi nekaterih tretjih držav k Sklepu Sveta 2013/45/SZVP in Sklepu Sveta 2013/182/SZVP o spremembi Sklepa 2011/137/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

Svet je 22. januarja 2013 sprejel Sklep 2013/45/SZVP1 o spremembi Sklepa Sveta 2011/137/SZVP.

V Sklepu Sveta je določeno, da lahko države članice EU dovolijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov na podlagi sodne ali upravne odločbe, izdane v Uniji, ali pa sodne odločbe, izvršljive v državi članici. Poleg tega bo spremenjen zakon olajšal izmenjavo informacij med državami članicami EU in ustreznimi libijskimi organi, da bi s tem olajšali vračanje nezakonito prisvojenih sredstev. Sklep spreminja in posodablja seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz prilog I, II, III in IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/182/SZVP2 o spremembi Sklepa Sveta 2011/137/SZVP.

Na podlagi Sklepa Sveta se uveljavi RVSZN 2095 (2013), ena oseba pa je črtana s seznama oseb in subjektov iz prilog II in IV k Sklepu 2011/137/SZVP.

Tema sklepoma se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna Gora*, Islandija+ in Srbija*, država v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možna kandidatka za članstvo Albanija in državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija in Gruzija.

Zagotovile bodo, da bodo njihove nacionalne politike v skladu s tema sklepoma Sveta.

Evropska unija je seznanjena s to zavezo in jo pozdravlja.

1 :

Objavljeno 23. 1. 2013 v Uradnem listu Evropske unije, L 20, str. 60.

2 :

Objavljeno 23. 4. 2013 v Uradnem listu Evropske unije, L 111, str. 50.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija ostaja članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar