Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 24. května 2013

(OR. en)

10001/13

PRESSE 212

Prohlášení vysoké představitelky jménem Evropské unie o připojení některých třetích zemí k rozhodnutí Rady 2013/45/SZBP a rozhodnutí Rady 2013/182/SZBP, kterými se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Dne 22. ledna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/45/SZBP1, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP.

Podle tohoto rozhodnutí Rady mohou členské státy EU povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje předmětem soudního nebo správního rozhodnutí vydaného v Unii nebo soudního rozhodnutí vykonatelného v členském státě. Pozměněný právní předpis také usnadní výměnu informací mezi členskými státy EU a příslušnými libyjskými orgány, a napomůže tak ke vrácení zpronevěřených finančních prostředků. Rozhodnutím se také mění a aktualizují seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedená v přílohách I, II, III a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP.

Dne 22. dubna 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/182/SZBP2, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP.

Toto rozhodnutí vyřazuje ze seznamů uvedených v přílohách II a IV rozhodnutí 2011/137/SZBP jednu osobu a provádí rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2095 (2013).

K těmto rozhodnutím se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátská země Albánie a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavská republika, Arménie a Gruzie.

Tyto země zajistí soulad svých vnitrostátních politik s těmito rozhodnutími Rady.

Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

1 :

Vyhlášené dne 23.1.2013 v Úředním věstníku Evropské unie L 20, s. 60.

2 :

Vyhlášené dne 23. dubna 2013 v Úředním věstníku Evropské unie L 111, s. 50.

* :

Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ :

Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar