Navigation path

Left navigation

Additional tools

EVROPSKA UNIJA

SL

Bruselj, 17. maj 2013

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji 17. maja 2013

Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji in transfobiji želim znova poudariti, da je EU zavezana načeloma enakosti in nediskriminacije. Spolna identiteta in usmerjenost v številnih državah ostajata razlog za resne kršitve človekovih pravic. Lezbijke, geji, biseksualci, transseksualci in obojespolne osebe (LGBTO) so še vedno žrtve preganjanja, diskriminacije in slabega ravnanja, pogosto tudi skrajnega nasilja.

EU si neutrudno prizadeva za spoštovanje človekovih pravic vseh ljudi, ne glede na njihovo spolno usmerjenost in identiteto. Pravice LGBTO vključujemo v dialoge o človekovih pravicah in javne izjave, v zaodrju pa se skupaj z našimi delegacijami zavzemamo za pravico in človekove pravice. EU prek evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice podpira zagovornike človekovih pravic po vsem svetu.

Pozdravljamo podporo Združenih narodov načelu nediskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti in identitete, zlasti prelomno Resolucijo 17/19 Sveta ZN za človekove pravice iz junija 2011. Zavzemamo se za nadaljnja in okrepljena prizadevanja na tem področju.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška*, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija+ in Srbija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija in Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Gruzija.

* :

Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ :

Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar