Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIUNEA EUROPEANĂ

RO

Bruxelles, 17 mai 2013

(OR. en)

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Declarația Înaltului Reprezentant, Catherine Ashton, în numele Uniunii Europene, cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei și a Transfobiei, 17 mai 2013

Cu ocazia Zilei Internaționale împotriva Homofobiei și a Transfobiei, doresc să reafirm angajamentul UE față de egalitate și nediscriminare. În numeroase țări, identitatea de gen și orientarea sexuală continuă să fie folosite drept pretexte pentru încălcări grave ale drepturilor omului. Persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersex (LGBTI) sunt în continuare supuse persecuției, discriminării și relelor tratamente și adesea unor forme extreme de violență.

UE promovează fără preget respectarea drepturilor omului, indiferent de orientarea sexuală și de identitatea de gen. Ridicăm chestiunea drepturilor LGBTI în dialogurile noastre privind drepturile omului, ne exprimăm prin declarații publice și acționăm în culise împreună cu delegațiile noastre pentru a milita în favoarea justiției și a drepturilor omului. Prin Instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, UE îi sprijină pe apărătorii drepturilor LGBTI din întreaga lume.

Salutăm sprijinul Națiunilor Unite pentru principiul nediscriminării pe motive de orientare sexuală și de identitate de gen, îndeosebi rezoluția novatoare 17/19 din iunie 2011 a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU. Încurajăm eforturile permanente și consolidate în acest domeniu.

Croația*, țară aderentă *, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei*, Muntenegru*, Islanda + și Serbia*, țări candidate, Albania și Bosnia și Herțegovina, țări din cadrul procesului de stabilizare și de asociere și potențiale țări candidate, Liechtenstein și Norvegia, țări AELS membre ale Spațiului Economic European, precum și Georgia se aliniază la prezenta declarație.

* :

Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru și Serbia continuă să facă parte din procesul de stabilizare și de asociere.

+ :

Islanda continuă să fie membru al AELS și al Spațiului Economic European.


Side Bar