Navigation path

Left navigation

Additional tools

UNIA EUROPEJSKA

PL

Bruksela, 17 maja 2013 r.

(OR. en)

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel, Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią, przypadającego 17 maja 2013 r.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Homofobią i Transfobią pragnę ponownie zapewnić, że UE zdecydowanie opowiada się za równością i niedyskryminacją. W wielu krajach tożsamość płciowa i orientacja seksualna nadal służą za pretekst do poważnego naruszania praw człowieka. Lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI) wciąż padają ofiarą prześladowań, dyskryminacji i złego traktowania, a często wyjątkowej przemocy.

UE niestrudzenie walczy o to, by szanowane były prawa człowieka, niezależnie od orientacji seksualnej i tożsamości płciowej danej osoby. Poruszamy kwestię praw LGBTI w naszym dialogu dotyczącym praw człowieka, mówimy o niej głośno w publicznych oświadczeniach, a za kulisami z pomocą naszych delegatur przekonujemy do przestrzegania sprawiedliwości i praw człowieka. Za pomocą Europejskiego Instrumentu na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka UE pomaga obrońcom praw człowieka działającym na rzecz LGBTI na całym świecie.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że Organizacja Narodów Zjednoczonych popiera zasadę niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową; w szczególności pozytywnie oceniamy przełomową rezolucję 17/19 z czerwca 2011 roku wydaną przez Radę Praw Człowieka ONZ. Zachęcamy do stałych, jeszcze intensywniejszych wysiłków w tej dziedzinie.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia, a także Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* :

Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ :

Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar