Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBA

LV

Briselē, 2013. gada 17. maijā (02.07)

(OR. en)

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Eiropas Savienības vārdā sniegta
Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija,
atzīmējot 2013. gada 17. maiju – Starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju

Atzīmējot Starptautisko dienu pret homofobiju un transfobiju, vēlos atkārtoti apstiprināt ES apņēmību īstenot vienlīdzību un nepieļaut diskrimināciju. Daudzās valstīs dzimumidentitāti un seksuālo orientāciju joprojām izmanto kā ieganstu nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Lesbietes, geji, biseksuāļi, transpersonas un starpdzimuma personas (LGBTI) vēl arvien tiek vajāti un diskriminēti, pret viņiem izturas ļaunprātīgi un bieži – ārkārtīgi vardarbīgi.

ES nemitīgi rīko kampaņas, lai cilvēktiesības tiktu ievērotas neatkarīgi no seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes. LGBTI jautājumam mēs pievēršamies cilvēktiesību dialogos, par to mēs runājam publiskos paziņojumos un kopā ar mūsu delegācijām darbojamies notikumu aizkulisēs, lai šo lietu aizstāvētu saistībā ar tiesiskumu un cilvēktiesībām. Ar Eiropas Demokrātijas un cilvēktiesību instrumenta starpniecību Eiropas Savienība visur pasaulē atbalsta LGBTI cilvēktiesību aizstāvjus.

Mēs paužam gandarījumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstu principam, ka nav pieļaujama diskriminācija seksuālās orientācijas un dzimumidentitātes dēļ, it īpaši par fundamentāli jauno ANO Cilvēktiesību padomes 2011. gada jūnija rezolūciju 17/19. Mēs mudinām uz nepārtrauktiem un pastiprinātiem centieniem šajā jomā.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija , kandidātvalstis bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande  un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija, Bosnija un Hercegovina un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

:

Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

:

Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar