Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIT

ET

Brüssel, 17. mai 2013

(OR. en)

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus rahvusvahelisel homofoobia- ja transfoobiavastasel päeval 17. mail 2013

Rahvusvahelisel homofoobia- ja transfoobiavastasel päeval soovin ma taas kinnitada ELi pühendumust võrdsusele ja mittediskrimineerimisele. Paljudes riikides kasutatakse soolist identiteeti ja seksuaalset sättumust endiselt ettekäändena inimõiguste tõsiseks rikkumiseks. Lesbilised, homo-, bi- ja transseksuaalsed ning mõlemasoolised (LGBTI) isikud kannatavad jätkuvalt tagakiusamise, diskrimineerimise ja väärkohtlemise ning sageli ka äärmusliku vägivalla all.

EL teeb väsimatult tööd seksuaalsest sättumusest ja soolisest identiteedist sõltumatu inimõiguste austamise nimel. Me tõstatame LGBTI-inimeste õiguste küsimuse inimõigusi käsitlevates dialoogides, teeme ennast kuuldavaks avalike avalduste kaudu ning töötame oma delegatsioonidega kuluaarides õigluse ja inimõiguste edendamiseks. EL toetab demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi kaudu LGBTI-inimeste õiguste kaitsjaid kogu maailmas.

Me tervitame ÜRO toetust põhimõttele, et kedagi ei tohi diskrimineerida soolise identiteedi ja seksuaalse sättumuse alusel, eelkõige ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2011. aasta juunikuu murrangulist resolutsiooni 17/19. Me kutsume üles tegema selles valdkonnas jätkuvalt suuri jõupingutusi.

Ühinev riik Horvaatia,* kandidaatriigid endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja võimalikud kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, ning Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* :

Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ :

Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa Majanduspiirkonna liige.


Side Bar