Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 17. maj 2013

(OR. en)

9677/2/13 REV 2

PRESSE 202

Erklæring fra den højtstående repræsentant,
Catherine Ashton, på vegne af Den Europæiske Union i
anledning af den internationale dag mod homofobi og
transfobi, den 17. maj 2013

I anledning af den internationale dag mod homofobi og transfobi vil jeg gerne bekræfte, at EU går ind for ligestilling og ikkediskrimination. I mange lande bliver kønsidentitet og seksuel orientering fortsat brugt som påskud for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne. Lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interseksuelle (LGBTI) bliver fortsat udsat for forfølgelse, diskrimination og mishandling, som ofte omfatter ekstreme former for vold.

EU arbejder utrætteligt på at fremme respekten for menneskerettighederne uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Vi tager spørgsmålet om LBBTI op under vore menneskerettighedsdialoger, vi fremsætter offentlige udtalelser, og vi arbejder bag kulisserne med vore delegationer på at fremme retfærdighed og menneskerettigheder. EU støtter LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere verden over gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder.

Vi ser med tilfredshed på De Forenede Nationers støtte til princippet om ikkediskrimination på grundlag af seksuel orientering og kønsidentitet, og navnlig FN's Menneskerettighedsråds banebrydende resolution 17/19 fra juni 2011. Vi tilskynder til en fortsat og styrket indsats på dette område.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandene Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* :

Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ :

Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar