Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

SV

Bryssel den 3 maj 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton
på Europeiska unionens vägnar
med anledning av den internationella dagen för pressfrihet den 3 maj 2013

På 20-årsdagen för den internationella dagen för pressfrihet hyllar EU de journalister runtom i världen som ägnar sina liv – trots att de ibland själva får betala dyrt för det – åt att rapportera om händelser eller att uttrycka åsikter som många kanske helst skulle tysta. Det är nödvändigt med en fri, oberoende och dynamisk press i varje demokratiskt samhälle.

Europeiska unionen är fast besluten att slåss för pressfrihet i hela världen och fördömer det faktum att journalister i många länder i allt högre grad utsätts för hotelser, våld och censur. Vi uppmanar alla regeringar att låta journalister arbeta i säkerhet, utan rädsla för censur eller repressalier.

Yttrandefriheten, både i traditionella medier och på internet, måste försvaras.

EU kommer att fortsätta stödja yttrandefriheten både online och offline, inte minst som ny informationsteknik kan få en nyckelroll genom att främja mänskliga rättigheter och demokrati. EU kommer att fortsätta fördöma kränkningar av rätten till yttrandefrihet i alla medier och verka för att journalister i hela världen ska kunna utföra sitt arbete utan hinder.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings och associeringsprocessen.

+ Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar