Navigation path

Left navigation

Additional tools

SVET
EVROPSKE UNIJE

SL

Bruselj, 3. maj 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Izjava visoke predstavnice Catherine Ashton v imenu Evropske unije ob svetovnem dnevu svobode medijev, 3. maju 2013

Ob 20. obletnici svetovnega dneva svobode medijev EU izraža spoštovanje novinarjem po svetu, ki posvečajo življenje – tudi za ceno svojega –, da bi poročali o dogodkih ali izrazili mnenja, za katera bi marsikdo želel, da ostanejo zamolčana. Demokratična družba nujno potrebuje svobodne, neodvisne in dinamične medije.

EU se odločno bori za svobodo medijev po svetu in obsoja vse pogostejša ustrahovanja in cenzuriranje novinarjev, ki so prisotna v veliko državah, ter nasilje nad njimi. Vse vlade poziva, naj zaščitijo novinarje in jim zagotovijo varno delovno okolje brez strahu pred cenzuro ali preganjanjem.

Svobodo izražanja je treba ščititi v tradicionalnih oblikah medijev in na spletu.

EU se bo še naprej zavzemala za svobodo izražanja prek spletnih in nespletnih medijev, saj je nova informacijska tehnologija lahko ključna za širjenje človekovih pravic in demokracije. Še naprej bo obsojala vsakršne kršitve pravice svobode izražanja v vseh oblikah medijev, da bi novinarjem po vsem svetu zagotovila, da lahko brez ovir opravljajo svojo nalogo.

Tej izjavi se pridružujejo država pristopnica Hrvaška, države kandidatke Turčija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija*, Črna gora*, Islandija in Srbija*, države v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu in možne kandidatke za članstvo Albanija ter Bosna in Hercegovina, državi Efte Lihtenštajn in Norveška, ki sta članici Evropskega gospodarskega prostora, ter Republika Moldavija, Armenija, Azerebajdžan in Gruzija.

* Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora in Srbija še naprej sodelujejo v stabilizacijsko-pridružitvenem procesu.

+ Islandija ostaja še naprej članica Efte in Evropskega gospodarskega prostora.


Side Bar