Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

SK

Brusel 3. mája 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Catherine Ashtonovej v mene Európskej únie pri príležitosti Svetového dňa slobody tlače, 3. mája 2013

EÚ pri príležitosti 20. výročia Svetového dňa slobody tlače vzdáva poctu novinárom na celom svete, ktorí zasvätili svoje životy – za čo niekedy platia vysokú osobnú cenu – informovaniu o udalostiach alebo vyjadrovaniu názorov, ktoré by mnohí radšej umlčali. Slobodná a nezávislá tlač plná dynamiky je nenahraditeľná v každej demokratickej spoločnosti.

EÚ je odhodlaná bojovať za slobodu tlače na celom svete a odsudzuje narastajúcu mieru zastrašovania, násilia a cenzúry, ktorej novinári čelia v mnohých krajinách. EÚ vyzýva všetky vlády, aby novinárom umožnili pracovať v bezpeční a istote, bez strachu z cenzúry a prenasledovania.

Sloboda prejavu sa musí brániť v tradičných médiách, ako aj na internete.

EÚ bude naďalej presadzovať slobodu prejavu online a offline, v neposlednom rade z toho dôvodu, že nové informačné technológie môžu byť kľúčové pri presadzovaní ľudských práv a demokracie. EÚ bude naďalej odsudzovať porušovanie práva na slobodu prejavu vo všetkých médiách s cieľom zabezpečiť, aby si novinári na celom svete mohli plniť svoje povinnosti bez prekážok.

K tomuto vyhláseniu sa pripája pristupujúca krajina Chorvátsko* kandidátske krajiny Turecko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko*, Čierna Hora*, Island+ a Srbsko*, krajiny zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pridruženia a potenciálni kandidáti Albánsko a Bosna a Hercegovina a krajiny EZVO Lichtenštajnsko a Nórsko, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj Ukrajina, Moldavská republika, Arménsko a Gruzínsko.

* Chorvátsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora a Srbsko sa naďalej zúčastňujú na procese stabilizácie a pridruženia.

+ Island je naďalej členom EZVO a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Side Bar