Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

Bruksela, 3 maja 2013 r.

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Oświadczenie wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton, wydane w imieniu Unii Europejskiej z okazji obchodów Światowego Dnia Wolności Prasy w dniu 3 maja 2013 r.

Z okazji obchodzonego po raz dwudziesty Światowego Dnia Wolności Prasy UE wyraża głębokie uznanie dla dziennikarzy z całego świata, którzy poświęcają swoje życie – często za cenę poważnych osobistych wyrzeczeń – na informowanie o wydarzeniach lub wyrażanie opinii, które wielu wolałoby uciszyć. Wolna, niezależna i dynamiczna prasa jest niezbędna w każdym społeczeństwie demokratycznym.

UE jest zdecydowana walczyć o wolność prasy na całym świecie i potępia nasilające się zjawiska zastraszania, przemocy i cenzury, z którymi stykają się dziennikarze w wielu krajach. UE apeluje do wszystkich rządów o zapewnienie dziennikarzom bezpiecznych warunków do pracy, aby nie musieli się oni obawiać cenzury czy prześladowania.

Wolności słowa należy bronić zarówno w tradycyjnych mediach, jak i w internecie.

UE będzie nadal promowała wolność słowa w sieci i poza nią, również dlatego, że nowe technologie informacyjne mogą odgrywać kluczową rolę w promowaniu praw człowieka i demokracji. UE będzie w dalszym ciągu potępiała przypadki naruszenia wolności słowa we wszystkich mediach, tak by dziennikarze na całym świecie mogli bez przeszkód wykonywać swoje obowiązki.

Kraj przystępujący: Chorwacja*; kraje kandydujące: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii*, Czarnogóra*, Islandia+ i Serbia*; państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania oraz Bośnia i Hercegowina; państwa EFTA będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Liechtenstein i Norwegia; a także Republika Mołdawii, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja przyłączają się do niniejszego oświadczenia.

* Chorwacja, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra i Serbia nadal uczestniczą w procesie stabilizacji i stowarzyszenia.

+ Islandia jest nadal członkiem EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Side Bar