Navigation path

Left navigation

Additional tools


RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE

NL

Brussel, 3 mei 2013

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Verklaring van hoge vertegenwoordiger Catherine Ashton namens de Europese Unie ter gelegenheid van
de werelddag voor de persvrijheid, 3 mei 2013

Op deze 20e werelddag voor de persvrijheid wil de Europese Unie eer bewijzen aan alle journalisten die, overal ter wereld, hun leven wijden aan verslaggeving of opinievorming over zaken die velen misschien liever stil houden, en die daar privé soms een hoge prijs voor betalen. In elke democratische samenleving is een vrije, onafhankelijke en vitale pers noodzakelijk.

De EU is vastbesloten wereldwijd op de bres te staan voor persvrijheid en veroordeelt de steeds ernstiger wordende gevallen van intimidatie, geweld en censuur tegenover journalisten in vele landen. De EU roept alle regeringen op journalisten hun werk te laten doen in veilige en zekere omstandigheden en zonder angst voor censuur of rechts­vervolging.

Vrijheid van meningsuiting moet zowel in de traditionele media als op internet worden verdedigd.

De EU blijft vrijheid van meningsuiting zowel online als offline aanmoedigen, niet in de laatste plaats omdat nieuwe informatietechnologieën een sleutelrol kunnen hebben in de bevordering van mensenrechten en democratie. De EU blijft schendingen van het recht op vrijheid van meningsuiting in alle media veroordelen opdat journalisten over de hele wereld ongehinderd hun beroep kunnen uitoefenen.

Het toetredende land Kroatië*, de kandidaat-lidstaten Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië*, Montenegro*, IJsland+ en Servië*, de landen van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat-lidstaten Albanië en Bosnië en Herzegovina, en de EVA-landen Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, Oekraïne, de Republiek Moldavië, Armenië, Azerbeidzjan en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.

IJsland blijft lid van de EVA en van de Europese Economische Ruimte.


Side Bar