Navigation path

Left navigation

Additional tools

EIROPAS SAVIENĪBAS
PADOME

LV

Briselē, 2013. gada 3. maijā

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Eiropas Savienības vārdā sniegta
Augstās pārstāves Ketrinas Eštones deklarācija
saistībā ar Pasaules preses brīvības dienu 2013. gada 3. maijā

Pasaules preses brīvības dienas 20. gadskārtā ES apliecina cieņu žurnālistiem visā pasaulē, kuri velta savu dzīvi – dažkārt pašiem par to dārgi samaksājot –, lai ziņotu par notikumiem vai paustu viedokļus, ko daudzi labprāt apklusinātu. Brīva, neatkarīga un dinamiska prese ir neatņemama jebkuras demokrātiskas sabiedrības sastāvdaļa.

ES ir apņēmusies cīnīties par preses brīvību visā pasaulē un nosoda pieaugošo iebiedēšanu, vardarbību un cenzūru, ar ko žurnālisti saskaras daudzās valstīs. ES aicina visas valdības ļaut žurnālistiem strādāt droši un neapdraudēti, nebaidoties no cenzūras vai vajāšanas.

Vārda brīvība ir jāaizstāv gan tradicionālajos plašsaziņas līdzekļos, gan internetā.

ES arī turpmāk sekmēs vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē, īpaši tādēļ, ka jaunām informācijas tehnoloģijām var būt liela nozīme cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanā. ES turpinās nosodīt vārda brīvības tiesību pārkāpumus visos plašsaziņas līdzekļos, lai nodrošinātu, ka žurnālisti visā pasaulē var netraucēti pildīt savus profesionālos pienākumus.

Valsts, kas pievienojas, – Horvātija *, kandidātvalstis Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika *, Melnkalne *, Islande + un Serbija *, stabilizācijas un asociācijas procesa valstis un iespējamās kandidātvalstis Albānija un Bosnija un Hercegovina un EBTA valstis Lihtenšteina un Norvēģija, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis, kā arī Ukraina, Moldovas Republika, Armēnija, Azerbaidžāna un Gruzija pievienojas šai deklarācijai.

* Horvātija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Melnkalne un Serbija turpina piedalīties stabilizācijas un asociācijas procesā.

+ Islande joprojām ir EBTA un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts.


Side Bar