Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPOS SĄJUNGOS
TARYBA

LT

Briuselis, 2013 m. gegužės 3 d.

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton deklaracija Europos Sąjungos vardu 2013 m. gegužės 3 d. minimos Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga

Pasaulinės spaudos laisvės dienos 20-ųjų metinių proga ES reiškia pagarbą žurnalistams visame pasaulyje, kurie paskyrė savo gyvenimus, kartais labai rizikuodami, kad praneštų apie įvykius ar pareikštų nuomones, kurias daugelis vertina labiau nei tylą. Laisva, nepriklausoma ir energinga spauda būtina bet kokioje demokratinėje visuomenėje.

ES yra pasiryžusi kovoti už spaudos laisvę visame pasaulyje ir smerkia augantį bauginimo, smurto ir cenzūros lygį, su kuriuo žurnalistai susiduria daugelyje šalių. ES ragina visas vyriausybes leisti žurnalistams dirbti saugiai ir be pavojų, nebijant cenzūros ar persekiojimo.

Saviraiškos laisvė privalo būti ginama tiek tradicinėje žiniasklaidoje, tiek internete.

ES ir toliau propaguos saviraiškos laisvę tiek internete, tiek realiame gyvenime, ypač kadangi naujos informacinės technologijos gali būti labai svarbios propaguojant žmogaus teises ir demokratiją. ES ir toliau smerks teisės į saviraiškos laisvę pažeidimus visoje žiniasklaidoje, siekdama užtikrinti, kad žurnalistai visame pasaulyje galėtų nekliudomi vykdyti savo profesines pareigas.

Stojančioji šalis Kroatija*, šalys kandidatės Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija*, Juodkalnija*, Islandija + ir Serbija*, stabilizacijos ir asociacijos procese dalyvaujančios šalys bei potencialios kandidatės Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Europos ekonominės erdvės narėmis esančios ELPA šalys Lichtenšteinas ir Norvegija, taip pat Ukraina, Moldovos Respublika, Armėnija, Azerbaidžanas ir Gruzija prisijungia prie šios deklaracijos.

* Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija ir Serbija toliau dalyvauja stabilizacijos ir asociacijos procese.

+ Islandija ir toliau yra ELPA ir Europos ekonominės erdvės narė.


Side Bar