Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

FI

Bryssel, 3. toukokuuta 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Korkean edustajan Catherine Ashtonin
Euroopan unionin puolesta antama julkilausuma kansainvälisenä lehdistönvapauden päivänä
3. toukokuuta 2013

Kun kansainvälistä lehdistönvapauden päivää vietetään nyt 20:nnettä kertaa, EU ilmaisee kunnioituksensa eri puolilla maailmaa työskenteleville toimittajille, joiden elämäntehtävänä on, joskus suurin henkilökohtaisin uhrauksin, raportoida tapahtumista tai ilmaista näkemyksiä, joista monet haluaisivat vaiettavan. Jokainen demokraattinen yhteiskunta tarvitsee vapaan, riippumattoman ja elinvoimaisen lehdistön.

EU puolustaa määrätietoisesti lehdistönvapautta kaikkialla maailmassa ja tuomitsee uhkailun, väkivallan ja sensuurin, jota toimittajiin yhä useammin kohdistuu useissa maissa. EU kehottaa kaikkia hallituksia huolehtimaan siitä, että toimittajat voivat tehdä työtään turvallisissa oloissa ja ilman pelkoa sensuurista tai syytteeseen joutumisesta.

Sananvapautta on puolustettava sekä perinteisissä tiedotusvälineissä että internetissä.

EU edistää edelleen sananvapautta verkossa ja muissa välineissä erityisesti siksi, että uudet tietotekniikat voivat olla keskeisessä asemassa ihmisoikeuksien ja demokratian edistämisessä. EU aikoo vastaisuudessakin tuomita kaikkia tiedotusvälineitä koskevaan sananvapauteen kohdistuvat loukkaukset, jotta varmistettaisiin, että toimittajat kaikissa maailman kolkissa voivat hoitaa ammatilliset tehtävänsä ilman, että heitä estetään siinä.

Liittyvä maa Kroatia*, jäsenehdokasmaat Turkki, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia*, Montenegro*, Islanti+ ja Serbia*, vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat maat ja mahdolliset jäsenehdokkaat Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Euroopan talousalueeseen kuuluvat EFTA-maat Liechtenstein ja Norja sekä Ukraina, Moldovan tasavalta, Armenia, Azerbaidžan ja Georgia yhtyvät tähän julkilausumaan.

* Kroatia, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Montenegro ja Serbia kuuluvat edelleen vakautus- ja assosiaatioprosessin piiriin.

+ Islanti on edelleen EFTAn ja Euroopan talousalueen jäsen.


Side Bar