Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROOPA LIIDU
NÕUKOGU

ET

Brüssel, 3. mai 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Kõrge esindaja Catherine Ashtoni poolt 3. mail 2013 ülemaailmse ajakirjandusvabaduse päeva puhul Euroopa Liidu nimel tehtud avaldus

Kahekümnendal ülemaailmsel ajakirjandusvabaduse aastapäeval avaldab EL austust neile ajakirjanikele kogu maailmas, kes pühendavad oma elu, mõnikord suuri isiklikke ohvreid tuues, selliste sündmuste kajastamisele või seisukohtade väljendamisele, millest paljud eelistaksid vaikida. Vaba, sõltumatu ja elav ajakirjandus on igas demokraatlikus ühiskonnas hädavajalik.

EL on kindlameelselt otsustanud võidelda ajakirjandusvabaduse eest kogu maailmas ning mõistab hukka ähvarduste, vägivalla ja tsensuuri suurenemise, millega ajakirjanikud paljudes riikides kokku puutuvad. EL kutsub kõiki valitsusi üles lubama ajakirjanikel teha oma tööd turvaliselt ja ohutult ning kartmata tsensuuri või süüdistuse esitamist.

Sõnavabadust tuleb kaitsta nii tavameedias kui ka internetis.

EL jätkab sõnavabaduse edendamist internetis ja väljaspool internetti, eriti seetõttu, et uued infotehnoloogilised lahendused võivad osutuda inimõiguste ja demokraatia edendamisel oluliseks. EL mõistab jätkuvalt hukka sõnavabaduse õiguse rikkumised kõigis meediavahendites, eesmärgiga tagada, et ajakirjanikud kogu maailmas saaksid täita oma ametikohustusi takistamatult.

Ühinev riik Horvaatia*, kandidaatriigid Türgi, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik*, Montenegro*, Island+ ja Serbia*, stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ning Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvad EFTA riigid Liechtenstein ja Norra, samuti Ukraina, Moldova Vabariik, Armeenia, Aserbaidžaan ja Gruusia ühinevad käesoleva avaldusega.

* Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik, Montenegro ja Serbia osalevad jätkuvalt stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis.

+ Island on jätkuvalt EFTA ja Euroopa majanduspiirkonna liige.


Side Bar