Navigation path

Left navigation

Additional tools

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

DA

Bruxelles, den 3. maj 2013

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Erklæring fra den højtstående repræsentant Catherine Ashton på vegne af Den Europæiske Union i anledning af verdensdagen for pressefrihed den 3. maj 2013

I anledning af 20-året for verdensdagen for pressefrihed udtrykker EU sin anerkendelse over for journalister verden over, som vier deres liv - undertiden med store personlige omkostninger - til at rapportere om begivenheder eller udtrykke synspunkter, som mange måske foretrækker at bringe til tavshed. En fri, uafhængig og levende presse er uomgængeligt nødvendig i ethvert demokratisk samfund.

EU er fast besluttet på at kæmpe for pressefrihed verden over og fordømmer den stadig stigende intimidering, vold og censur, som journalister oplever i mange lande. EU opfordrer alle regeringer til at give journalister mulighed for at arbejde i sikkerhed uden frygt for censur eller forfølgning.

Ytringsfriheden skal forsvares både i de traditionelle medier og på internettet.

EU vil fortsat fremme ytringsfriheden både online og offline, især fordi nye informationsteknologier kan spille en afgørende rolle for at fremme menneskerettigheder og demokrati. EU vil fortsat fordømme krænkelser af retten til ytringsfrihed i alle medier med henblik på at sikre, at journalister verden over kan udføre deres professionelle opgaver uden hindringer.

Det tiltrædende land Kroatien*, kandidatlandende Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien*, Montenegro*, Island+ og Serbien*, de potentielle kandidatlande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, Albanien og Bosnien-Hercegovina, EFTA-landene Liechtenstein og Norge, der er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, samt Ukraine, Republikken Moldova, Armenien, Aserbajdsjan og Georgien tilslutter sig denne erklæring.

* Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien deltager fortsat i stabiliserings- og associeringsprocessen.

+ Island er fortsat medlem af EFTA og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.


Side Bar