Navigation path

Left navigation

Additional tools

RADA
EVROPSKÉ UNIE

CS

Brusel 3. května 2013

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové jménem Evropské unie u příležitosti Světového dne svobody tisku, 3. května 2013

Evropská unie vyjadřuje u příležitosti 20. výročí Světového dne svobody tisku uznání novinářům na celém světě, jejichž životním posláním je – často i za cenu velkých osobních ztrát – informovat o událostech či vyjadřovat názory, jejichž zveřejnění by mnozí raději zabránili. Svobodný, nezávislý a dynamický tisk je nepostradatelnou součástí každé demokratické společnosti.

EU je odhodlána bojovat za svobodu tisku na celém světě a odsuzuje narůstající míru zastrašování, násilí a cenzury, kterým novináři v mnoha zemích čelí. EU vyzývá všechny vlády, aby novinářům umožnily pracovat v bezpečí a jistotě, bez obav z cenzury či postihů.

Svobodu slova je třeba bránit v tradičních médiích i na internetu.

EU bude pokračovat v prosazování svobody slova on-line i off-line, v neposlední řadě i proto, že nové informační technologie mohou hrát klíčovou úlohu při podpoře lidských práv a demokracie. EU se bude i nadále kriticky vyjadřovat k porušování práva na svobodu slova ve všech médiích s cílem zajistit, aby novinářům na celém světě nebyly při plnění jejich profesních povinností kladeny žádné překážky.

K tomuto prohlášení se připojují přistupující země Chorvatsko*, kandidátské země Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, Černá Hora*, Island+ a Srbsko*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Bosna a Hercegovina a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie.

* Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora a Srbsko jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

+ Island je nadále členským státem ESVO a Evropského hospodářského prostoru.


Side Bar