Navigation path

Left navigation

Additional tools

СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 3 май 2013 г.

(OR. en)

9232/1/13 REV 1

PRESSE 181

Декларация на върховния представител Катрин Аштън
от името на Европейския съюз
по случай Световния ден на свободата на печата — 3 май 2013 г.

На 20-ата годишнина на Световния ден на свободата на печата ЕС отдава признание на журналистите по целия свят, които посвещават своя живот — понякога с цената на големи лични жертви — на отразяването на събития или изразяването на мнения, които много хора биха предпочели да заглушат. Свободният, независим и реагиращ на събитията печат е необходим във всяко демократично общество.

ЕС е решен да се бори за свободата на печата навсякъде по света и осъжда нарастващите нива на заплахи, насилие и цензура, пред които са изправени журналистите в много страни. ЕС призовава всички правителства да позволят на журналистите да работят в условия на безопасност и сигурност и без страх от цензура или преследване.

Свободата на изразяване трябва да бъде защитавана както в традиционните медии, така и в интернет.

ЕС ще продължи да насърчава свободата на изразяване онлайн и офлайн най-малкото защото новите информационни технологии могат да бъдат ключът за укрепване на правата на човека и демокрацията. ЕС ще продължи да осъжда нарушаването на правото на свобода на изразяване във всички медии с оглед да се направи необходимото журналистите по света да могат да изпълняват професионалните си задължения безпрепятствено.

Присъединяващата се страна Хърватия *, страните кандидатки Турция, бившата югославска република Македония *, Черна гора *, Исландия + и Сърбия *, страните от процеса на стабилизиране и асоцииране и потенциални кандидатки Албания и Босна и Херцеговина, страните от ЕАСТ Лихтенщайн и Норвегия, членуващи в Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора и Сърбия продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.

+ Исландия продължава да членува в ЕАСТ и в Европейското икономическо пространство.


Side Bar