Navigation path

Left navigation

Additional tools

EUROPEISKA UNIONEN

SV

Bryssel den 2 maj 2013

(OR. en)

9212/2/13 REV 2

PRESSE 180

Uttalande från den höga representanten Catherine Ashton på Europeiska unionens vägnar om dödsstraffets avskaffande i delstaten Maryland, USA

Europeiska unionen välkomnar varmt att guvernör Martin O'Malley i dag har undertecknat lagen om dödsstraffets avskaffande i delstaten Maryland.

Europeiska unionen lyckönskar guvernören, senaten och delegathuset till detta historiska beslut, som gör Maryland till den artonde amerikanska delstaten som har avskaffat dödsstraffet.

Europeiska unionen när en stark förhoppning att detta beslut kommer att uppmuntra andra amerikanska delstater till att följa exemplet och ansluta sig till den växande nationella och globala rörelsen i riktning mot dödsstraffets avskaffande.

Det anslutandet landet Kroatien*, kandidatländerna Turkiet, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien*, Montenegro*, Island+ och Serbien*, de potentiella kandidatländerna i stabiliserings- och associeringsprocessen Albanien och Bosnien och Hercegovina samt Efta- och EES-länderna Liechtenstein och Norge liksom Ukraina, Republiken Moldavien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ansluter sig till detta uttalande.

* :

Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Serbien omfattas även fortsättningsvis av stabiliserings- och associeringsprocessen.

+ :

Island kvarstår som medlem av Efta och EES.


Side Bar